Thời gian bốc hàng lên xe chuyến tháng 8/2013

Tác giả: Mẹ Còi

Hàng đã đóng xong xuôi, cuối tuần này GHX sẽ chuyển hàng trước lên các trường bằng xe tải 5 tấn. Bạn nam nào rảnh rỗi xin ghé qua góp một tay ạ.

Thời gian: Thứ bảy, ngày 17/8, từ 13 giờ 30 trở đi.

Địa chỉ: 280E8 đường Lương Định Của.