Tập hợp!!!!

Tác giả: Mẹ Còi

Cuối tuần rồi, nhóm các Phật tử Biên Hòa Đồng Nai tiếp tục ủng hộ 30 bao quần áo cũ. Thường thì các bạn ấy vẫn soạn đồ rất cẩn thận rồi mới gọi mình đến lấy, nhưng lần này các bạn bận quá, lại phải giải phóng chỗ nhanh để nhận hàng về tiếp nên chưa kịp phân loại.

hang1

Cộng thêm với đống hàng do chị Liên và các bạn nhóm ĐHM ủng hộ nữa thành ra số lượng hàng cần phân loại cũng khá nhiều:

hang2

Ảnh: Liều cô cô

Chủ nhật tuần này (1/12/2013) Gánh TPHCM kêu gọi tổng động viên (cho khỏi thua chị kém em với Hà Nội 🙂 ) phân loại hàng. Cố gắng phân loại cho xong để có hàng gửi hỗ trợ Đăk Ring luôn nào.

Thời gian: 08:30h đến 16h

Địa điểm: 280E8 Lương Định Của, Quận 2