Đăk Kôi – “Trao yêu thương nhận tiếng cười”

Bài viết được dẫn từ blog của Mẹt Gỏi lá: http://metgoila.wordpress.com

(Trích từ FaceBook của bạn Sơn – thành viên nhóm 1+)

Hành trình về với Đăk Kôi của nhóm bạn thân 1+… Một chuyến đi, một trải nghiệm khó quên! Lần đầu tham gia một plan của nhóm nhưng dường như giữa các thành viên không có khoảng cách, ở đó chỉ thấy sự hòa đồng, thân thiện, nhiệt tình… Chúng tôi những con người TRẺ mang trong mình nhiệt huyết, tinh thần vì cộng đồng hướng về những nơi còn khó khăn trên mảnh đất Kon Tum… Tôi đã học được rất nhiều từ chuyến đi đó! Tiếp tục đọc