Mai Thanh Hải: “GÁNH HÀNG XÉN” LÊN PHÊN DẬU BIÊN CƯƠNG

Bài này được dẫn từ blog của anh Mai Thanh Hải: maithanhhaivietnam.wordpress.com

Mai Thanh Hải – Hồi Sống chậm nảy ra sáng kiến lập “Gánh hàng xén cho trẻ em vùng cao” (mọi người hay gọi tắt là “Gánh hàng xén” cho ngắn, giống như “Cơm có thịt” thì gọi là… “ôm ịt” cho nó dễ nhớ. Hi! Hi!”), mình lẩn mẩn định nghĩa “Gánh hàng xén” mà loay hoay mãi không tìm được ý nào cho “ra tấm ra món”. Tiếp tục đọc