Lấy ý kiến về logo của GHX

Tác giả: Mẹ Còi

Cách đây khá lâu, Sống Thật Chậm trong một cơn cao hứng đã nhờ Han Nguyen Thach thiết kế logo Gánh hàng xén để gắn lên các sản phẩm may bán của Gánh. Mãi mà không thấy Han Nguyen hử háy gì, Sống ta cũng đổi ý là thôi không cần logo nữa, nhưng không hủy đơn hàng vì tưởng Han Nguyen quên luôn rồi. Nào ngờ, hôm nay đẹp giời, mình nhận được mail của đì zai nờ:

Graphic1 Tiếp tục đọc