Quy trình sản xuất áo mưa của GHX

Tác giả: Mẹ Còi

Để sản xuất ra được tấm áo mưa, hay nói đúng hơn là áo tơi như thế này, có cả một quy trình, chẳng khác nào dây chuyền sản xuất của các hãng lớn 🙂

Đầu tiên là khâu cắt. Trước đây phía Nam mua vải dù rồi chuyển ra Bắc nguyên cây để ngoài đó cắt, nhưng xét thấy làm thế thì tốn tiền vận chuyển, trên tinh thần “tăng xin, giảm mua” khâu cắt đã được phía Nam đảm nhiệm luôn để có thể gấp gọn, đóng thùng gửi nhờ các “cửu vạn” của Gánh mang hộ bằng tàu bay.

Đến khâu may, nhờ có công ty của chị gái bạn Hải Anh (Pentax) giúp đỡ mà việc may mép của mấy ngàn tấm vải mưa cho phiên chợ cuối tháng 12 này đã hoàn thành. Nhận vải đã may mép về, thời kỳ đầu, các xén viên còn xỏ dây tại chỗ…

… và nhận hàng đem về nhà tranh thủ làm thêm…

… nhưng về sau, Mẹt chủ Phương 5+ đã nhận thầu toàn bộ khâu xỏ dây.

Tính ra thì quy trình sản xuất này có sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân, có đủ cả nam, phụ, lão, ấu 🙂 và việc “thuê ngoài” (outsourcing) đã được áp dụng triệt để. Thế giới phẳng mà, Gánh hàng xén làm sao khác được nhỉ 🙂