Lấy ý kiến về logo của GHX

Tác giả: Mẹ Còi

Cách đây khá lâu, Sống Thật Chậm trong một cơn cao hứng đã nhờ Han Nguyen Thach thiết kế logo Gánh hàng xén để gắn lên các sản phẩm may bán của Gánh. Mãi mà không thấy Han Nguyen hử háy gì, Sống ta cũng đổi ý là thôi không cần logo nữa, nhưng không hủy đơn hàng vì tưởng Han Nguyen quên luôn rồi. Nào ngờ, hôm nay đẹp giời, mình nhận được mail của đì zai nờ:

Graphic1

Quan trọng hơn cả là ý tưởng của bạn í (nguyên văn trong mail):

1. 3 người thành chợ

2. 3 bà mẹ đang địu con (nhìn từ trên xuống)

3. 3 bà đang tay 5 tay 10 (tất nhiên cả mồm 15 nữa)  và thoạt nhìn như 3… hoa :))

Ấy, lúc đầu thấy mừng vì bạn mình trong lúc nhàn cư vi đã hữu thiện thế này thì quý hóa quá, cơ mà gẫm lại thấy bạn mình chửi chị em đủ các kiểu: chửi ngang, chửi dọc, chửi xiên, chửi xéo, chửi thẳng, chửi yêu, dưng mà… chửi… cũng đúng. 🙂 Chắc bao nhiêu uất ức bị đè nén lâu nay giờ mới phát tiết ra quả này.

Đăng lên đây xin bà con đóng góp ý kiến về tất cả các phương diện. Biết thế nào cũng có người chém, có người bênh, xong hai phe quay ra chém nhau. Nhưng gần đây Gánh hoạt động lặng lẽ quá, quăng quả lựu đạn này ra cho có tí máu lửa để lên tinh thần chiến đấu tiếp nhá. 🙂

2 bình luận trong “Lấy ý kiến về logo của GHX

Không cho phép ghi chú.