2 – Góp vốn – Donation

Các khoản tiền góp vốn vào gánh được cập nhật theo thứ tự ngày gần nhất ở trên cùng. Số dư sẽ được kết vào cuối tháng hoặc kết trước ngày mỗi gánh hàng lên đường. Sau khi mở hầu bao ra chi, số dư (nếu có) sẽ được chuyển tiếp sang gánh sau.

Bạn muốn chung vốn vào gánh, xin gửi qua tài khoản chi tiết như sau:

Chủ tài khoản: Phan Hoàng Lệ Thủy

Số tài khoản: 190 2621 3262 017 TECHCOMBANK Nguyễn Văn Linh (TPHCM)

Gửi từ nước ngoài về, xin ghi thêm Swift Code: VTCB VN VX

hoặc số tài khoản: 018 100 341 2965 VCB Nam Sài Gòn

Swift code: BFTVVNVX

Translated by Dao Anh Van     Edited by Alex Hoang

All donations are updated in reverse chronology order: the most recent one is placed at the top. The remaining fund is reported at the end of each month or on the day before our charity journey starts. After each journey, the remaining (if any) will be transferred into the next one.

If you want to make a donation, please kindly transfer to the following account:

Account Holder: Phan Hoang Le Thuy

Account Number: 190 2621 3262 017

Bank Name: TECHCOMBANK, Nguyen Van Linh

Branch Bank Address: Nguyen Van Linh St – Ho Chi Minh City – Vietnam

If you transfer from outside Vietnam, please add: Swift Code: VTCB VN VX

or Account Number: 018 100 341 2965

Bank Name: VCB Nam Sai Gon Branch Swift code: BFTVVNVX

Vốn còn dư lại từ các gánh hàng trước được chuyển qua là: 402.129đ (bốn trăm linh hai nghìn một trăm hai mươi chín đồng)

Bảng cập nhật thu chi hàng ngày của Gánh, mời bạn xem: Theo dõi thu chi GHX

19/1/2018: Bạn Trần Phương Ngọc, địa chỉ: 10.07R5 Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội góp vốn: 10.000.000đ (Mười triệu đồng)

12/1: Bạn Phạm Diễm Hương góp vốn: 1.400.000đ (Một triệu bốn trăm nghìn đồng)

Nhóm bạn thích hoa hồng góp vốn: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng)

11/1: Một người bạn của mẹt chủ Sống Chậm góp vốn: 5.000.000đ (Năm triệu đồng)

7/1: Chị Triệu Đoan Trang góp vốn: 5.000.000đ (Năm triệu đồng)

5/1/2018: Em Hà xiếc góp vốn: 10.000.000đ (Mười triệu đồng)

4/1/2018: Chị Phạm Thúy Nga góp vốn: 5.000.000đ (Năm triệu đồng)

Chị Hương – bạn chị Phạm Thúy Nga góp vốn: 2.000.000đ (Hai triệu đồng)

Một bạn góp vốn qua tài khoản Vietcombank: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng)

3/1/2018: Mẹt chủ Khanh Phạm góp vốn: 5.000.000đ (Năm triệu đồng)

Cô Mỹ Anh góp vốn (mục 12+13): 5.200.000đ (năm triệu hai trăm nghìn đồng)

2/1/2018: Chị Đoan Trang góp vốn: 3.000.000đ (Ba triệu đồng)

31/12: Chị Lan Nguyễn góp vốn: 5.000.000đ (Năm triệu đồng)

30/12:Em Hương – nhân viên cũ của công ty Bàn Tay Việt góp vốn: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng)

Chị Phương 5+ góp vốn: 5.000.000đ (Năm triệu đồng)

Mẹ Nhím – em của chị Phương 5+ góp vốn: 2.000.000đ (Hai triệu đồng)

Cô Bạch Dương – cô giáo của chị Phương 5+ góp vốn: 3.500.000đ (Ba triệu năm trăm nghìn đồng)

23/12: Công ty Quảng Bình mua 200 chiếc chăn: 42.000.000đ (Bốn mươi hai triệu đồng).

16/12: Mẹt chủ Bive Nguyễn Hồng Thắng góp vốn: 1.320.000đ (Một triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng)

Em Xuân – ngân hàng Bangkok góp vốn: 1.000.000đ (Một triệu đồng).

Công ty TVG góp vốn:  37.773.000đ (Ba mươi bảy triệu bảy trăm bảy mươi ba nghìn đồng).

5/12: Chị Phượng Phạm góp vốn: 2.000.000đ ( Hai triệu đồng)

Một bạn góp vốn qua tài khoản Vietcombank: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng)

02/12/2017: Bạn Nguyễn Gi Lăng góp vốn: 1.000.000đ (Một triệu đồng)

Bạn Hương Vỹ góp vốn: 500.000đ (Năm trăn ngàn đồng)

18/11: Nhóm bạn San Jose góp vốn: 20.407.500đ (Hai mươi triệu bốn trăm linh bảy nghìn đồng) (900USD)

13/11/2017: Gia đình em Hiền và gia đình em Ánh góp cho Hoàng Su Phì: 5.000.000đ (Năm triệu đồng)

7/11: Bạn Đào Ánh Vân góp vốn: 1.350.000đ (Một triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng)

6/11: Một bạn góp vốn qua tài khoản Vietcombank: 500.000đ (năm trăm nghìn đồng)

2/10: Chị Phương 5+ góp vốn: 10.000.000đ (Mười triệu đồng)

16/9:Gia đình HAT – PMH góp vốn: 10.000.000đ (Mười triệu đồng)

26/6: Bang chủ Hãn Nguyễn góp vốn: 3.000.000đ (Ba triệu đồng)

Anh Tuấn mua ủng hộ 30 bắp ngô: 180.000đ (Một trăm tám mươi nghìn đồng)

Anh Hải mua ủng hộ 20 bắp ngô: 120.000đ (Một trăm hai mươi nghìn đồng)

Anh Cón Hai Bô mua ủng hộ 20 bắp ngô: 120.000đ (Một trăm hai mươi nghìn đồng)

Chị Nga mua ủng hộ 20 bắp ngô: 120.000đ (Một trăm hai mươi nghìn đồng)

Mẹt chủ Sống Chậm mua ủng hộ 7 bắp ngô: 42.000đ (Bốn mươi hai ngàn đồng)

22/6: Bạn Diệu Anh góp vốn: 1.000.000đ (Một triệu đồng)

17/6: Anh Thắng mua ủng hộ 3 hộp ớt gió: 450.000đ (bốn trăm năm mươi nghìn đồng)

26/4: Bạn Trang VCB góp vốn: 1.000.000đ (một triệu đồng)

14/4: Mẹt chủ Thùy Linh góp vốn bằng tiền bán rau: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng)

10/3: Bạn Kim Duyên mua ủng hộ 2 ba lô: 254.000đ (hai trăm năm mươi bốn ngàn đồng)

9/3: Mẹt chủ Mẹ Còi mua ủng hộ 2 ba lô: 240.000đ (hai trăm bốn mươi ngàn đồng)

8/3: Một bạn góp vốn qua TK Vietcombank: 1.000.000đ (một triệu đồng)

2/3: Bạn Thuý Nga Phạm góp vốn: 6.000.000đ (sáu triệu đồng)

Chị Lê Thị Giàu góp vốn: 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng)

1/3: Bạn An Nhỏ Kon Tum góp vốn: 1.000.000đ (một triệu đồng)

Chị Thuý TBD góp vốn: 1.000.000đ (một triệu đồng)

28/2/2017: Mẹt chủ Sống Chậm mua ủng hộ 2 balo: 240.000đ (hai trăm bốn mươi nghìn đồng)

22/2/2017: Cô Linh mua ủng hộ 2 chai ớt gió: 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng)

21/2/2017: Bang chủ Hải, Tuấn, Thắng góp vốn tiền thừa sau chuyến giao hàng tháng 01/2017: 498.000đ (Bốn trăm chín mươi tám nghìn đồng)

20/2/2017: Chị Thu góp vốn và mua ủng hộ 2 balô : 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng)

Chị Lâm mua ủng hộ 5 balô: 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng)

 

*Chi tiết về góp vốn phiên chợ Sủng Trái – Hố Quáng Phìn tháng 1/2017  xem ở đây

* Chi tiết về góp vốn cho gánh hàng Ngọc Linh, Mường Hoong xem ở đây

* Chi tiết về góp vốn cho gánh hàng Đồng Văn xem ở đây

* Chi tiết về góp vốn cho gánh hàng Măng Ri, Tê Xăng, Ngọc Lây xem ở đây

* Chi tiết về góp vốn cho gánh hàng Văn Xuôi, Ngọc Yêu, Lùng Sui – Nàn Sín – Quan Thần Sán – Sán Chải 2 xem ở đây

* Chi tiết về góp vốn cho gánh hàng Bản Phùng – Suối Thầu – Bản Khoang – Hầu Thào tại Sa Pa, Lào Cai tháng 12 năm 2013 xem ở đây.

* Chi tiết về góp vốn cho gánh hàng dành cho Ngọc Tem, Đắk Tăng, Đắk Ring tháng 8 năm 2013 xem ở đây

* Chi tiết về góp vốn cho gánh hàng dành cho huyện Bát Xát tháng 12 năm 2012 xem ở đây.

* Chi tiết về vốn góp cho gánh hàng Dền Thàng – Dền Sáng xem ở đây.

* Chi tiết về vốn góp cho gánh hàng Măng Buk 2 xem ở đây.

* Chi tiết về vốn góp cho gánh hàng Măng Buk 1 xem ở đây. * Chi tiết về vốn góp cho 3 gánh hàng Tả Gia Khâu 2, Pa Cheo 3 và Sàng Ma Sáo 2 xem ở đây.

* Chi tiết về vốn góp cho gánh hàng Tả Gia Khâu 1 xem ở đây.

* Chi tiết về vốn góp cho gánh hàng Sàng Ma Sáo 1 xem ở đây ở đây.

* Chi tiết về vốn góp cho gánh hàng PaCheo 2 xem ở đây.

* Chi tiết về vốn góp cho gánh hàng PaCheo 1 xem ở đây.

105 bình luận trong “2 – Góp vốn – Donation

 1. Chào chị, em theo dõi chương trình CCT của bác Tuấn đã lâu, nay thấy thêm trang này, em muốn đóng góp 1 phần nhỏ hàng tháng, nhưng không biết ngoài TECHCOMBANK thì chị có thể có thêm tk NH khác không? để cho tiện giao dịch, em nghĩ không phải 1 mình em mà chắc nhiều ng cũng ko biết TECHCOMBANK ^_^ Lương em hàng tháng chuyển qua NH Đông Á

  • Tiếc là Gánh chỉ có 1 tài khoản Techcombank thôi bạn ạ. Biết là như vậy sẽ bất tiện với các bạn, nhưng hàng tháng, số tiền ủng hộ qua tài khoản không nhiều, nếu mở thêm tài khoản ở các ngân hàng khác sẽ tốn thêm phí duy trì tài khoản, mà vốn của Gánh thì cũng không phải nhiều nhặn gì. Mong bạn thông cảm nhé. 🙂

 2. Mẹ Còi ui cập nhật hộ em : bạn Phan An, Q8- TP HCM góp vốn 1.000 VNĐ ( một triệu đồng chẵn.) Em đang giữ hộ ạ.

 3. Mẹ Còi ơi cập nhật hộ em : Một bạn ở công ty THIBIĐI không muốn nêu tên ủng hộ góp vốn 1.000.000 VNĐ ( một triệu đồng chẵn./.).Em đã nhận , em cảm ơn chị.

 4. Chị Còi sửa dùm em với:
  1. Mẹ cá chép 3 chai tương ớt ( ko phải là 2)
  2. Bạn Bình: không có khăn
  Thank chị ạ!

 5. Nhờ Mẹ Còi sửa giúp
  17.12: Cán bô, nhân viên Công ty GELEX góp vốn 8.960.000 vnd để mua 320 đôi ủng cho trẻ em vùng cao.

  (Hôm trước tôi nói chuyện công ty các bạn ấy có văn phòng ở KS Melia, Sống Chậm lại tưởng là nhóm bạn Melia nên chắc thông báo cho MC như vậy).

 6. Nhờ admin cập nhật giúp:
  27.11:
  – Anh Phan Thanh Long mua ủng hộ 15 gói trà tuyết: 1.500.000 vnd
  – HAT mua 2 khăn nỉ: 100.000 vnd
  – Cô Bùi Thanh Thủy ủng hộ GHX 500.000 vnd

  Mình đã chuyển tổng cộng 2.100.000 cho Ninh ở Quan Nhân.

 7. Toi dang sinh song o Uc va se ve VN an Tet vao ngay 3/2 Duong lich va muon tham gia cung Ganh Hang Xen di len mien nguoc mot lan. Lam on cho toi biet cac anh cac chi co to chuc chuyen di nao vao thoi gian do khong de toi co the tham gia duoc. Kinh chuc anh chi manh khoe, chan cung, da mem de co the thuc hien nhieu chuyen di nhu vay nua. Cam on.

 8. Sao mình không thể ck được nhỉ? Mình sử dụng tk techcombank mà cứ bị báo lỗi error Hoặc nhập số tài khoản Tài khoản người thụ hưởng phải là tài khoản VND
  Nếu ganhhangxen có tk khác thì gửi email số tk cho mình nhé, muốn ủng hộ mua dép cho các con

  • Số TK mình cho ở trên là TK VND bạn ạ. Có thể thỉnh thoảng hệ thống bị lỗi sao đó, chứ mình vẫn nhận và chuyển tiền bình thường qua tài khoản này. Bạn thử lần nữa xem sao, nếu vẫn không được mình sẽ gửi mail cho bạn số TK khác vậy. Cám ơn bạn đã ủng hộ GHX.

 9. Bạn ẩn danh quen thuộc lại tiếp tục ủng hộ 20 USD để mua 10 mũ ấm và 12 gối cho các con. Vô cùng cảm ơn tấm lòng của bạn !

  • Ông (hay bà?) bụt của trẻ vùng cao lại tiếp tục ủng hộ 40 USD mua bạt cho các con. Rất cảm ơn người bạn giấu tên luôn đồng hành cùng Gánh Hàng xén!

  • Bạn ẩn danh thân thiết gởi tiếp 21 USD mua 10 đôi dép nhựa cho trẻ mầm non và 2 túi cứu thương cho trường mầm non. Cảm ơn bạn rất rất nhiều! . Chị Còi update dùm em nha, thanks chị!

  • Cảm ơn bạn ẩn danh lại tiếp tục ủng hộ 28 USD dể mua 2 tủ thuốc cho các con. Yêu bạn quá!
   Chị Còi update dùm em với, thanks chị!

  • Bạn ẩn danh tiếp tục gởi 20USD mua 50 tấm thiệp của The Present nhờ Gánh hàng xén mang gởi tặng các thầy cô vùng cao. Cảm ơn bạn rất rất nhiều!!!! :x. Chị Còi update dùm em nha! Thanks chị!

 10. Mẹ Còi ơi cập nhật hộ em: Bạn Kim Tran ( nick) ở USA góp vốn 100USD ( em vừa nhận được sáng nay)
  – Cảm ơn bạn phương xa nhiều nhé! 🙂

  • 23/10 “Chị Lê Lan Hương góp vốn 3.000.000đ (ba triệu đồng) để mua áo ấm cho các cháu.” 3.000.000đ mua được 66 áo ấm (45000/áo ấm). Cám ơn chị.

 11. Chị Còi ơi, hôm nay có một bạn ko muốn nêu tên ủng hộ Gánh 26 Usd., chị cập nhật dùm em nhé. Cảm ơn Bạn nhiều!

  • Toi la nguoi da gui MT so tien nho nay. Nho ban chuyen den muc K de mua 26 m vuong bat quay lop trong phien cho Den Thang Y Ty nhe (da ghi trong phieu gui) . Cam on.

   • Xin lỗi bạn, ko biết bạn có nhầm không vì trong tờ phiếu mình nhận không có thông tin như bạn nói. Bạn đã gởi qua đường nào vậy?

    • Tôi gửi qua TN…, ghi lời nhắn ở phần message cuối trang tờ phiếu xin bạn xem lại cuối tờ phiếu nếu không thấy là do họ quên không chuyển message. Mình cũng đã email lời nhắn này đến MC (email AOL) chưa thấy hồi âm.
     Xin lỗi nhé và xin đưa vào mục K mua 26 mét vuông bạt quây lớp học.

  • Xin GHX dich phan dau cua muc Gop von sang tieng Anh
   “Các khoản tiền góp vốn vào gánh được cập nhật theo thứ tự ngày gần nhất ở trên cùng. Số dư sẽ được kết vào cuối tháng hoặc kết trước ngày mỗi gánh hàng lên đường. Sau khi mở hầu bao ra chi, số dư (nếu có) sẽ được chuyển tiếp sang gánh sau.

   Bạn muốn chung vốn vào gánh, xin gửi qua tài khoản chi tiết như sau:

   Chủ tài khoản: Phan Hoàng Lệ Thủy

   Số tài khoản: 190 2621 3262 017 TECHCOMBANK Nguyễn Văn Linh (TPHCM)

   Gửi từ nước ngoài về, xin ghi thêm Swift Code: VTCB VN VX”
   de giup cac ban o xa co long nhung… khong doc duoc tieng VN

   • Cám ơn bạn đã đóng góp ý kiến. Việc dịch ra tiếng Anh hiện nay chỉ có một tình nguyện viên là bạn Ánh Vân thực hiện, nên để có phiên bản tiếng Anh của blog cần thêm một thời gian nữa, khi có phiên bản tiếng Anh sẽ có đầy đủ những bài quan trọng nhất về GHX. Riêng phần đầu của mục Góp vốn, chúng tôi thiết nghĩ không nên dịch riêng trước như bạn đề nghị, vì điều chúng ta cần là những người ủng hộ cần hiểu rõ về toàn bộ hoạt động của Gánh rồi mới góp vốn.

 12. Hôm trước tôi có nhận được trả lời về số đóng góp 1tr mà bạn chủ trì góp vốn của Gánh hàng xén (mẹ Còi?) thông báo đã chuyển tiền góp sang bên cơm thịt. Thực tế là chúng tôi chuyển 2 khoản trong cùng ngày 13/9: 1tr theo tài khoản anh Tuấn VCB, 1tr theo tài khoản Techcombank của Gánh hàng xén nhưng vì viết nội dung là chuyển tiền ủng hộ cơm thịt nên có thể bên Gánh hàng xén đã chuyển tiếp. Tuy nhiên trên trang comthit của anh Tuấn chỉ thông báo 1 khoản nhận trực tiếp ngày 13/9. Thật ra số tiền cũng ko đáng gì, song chúng tôi nghĩ nên hỏi rõ vì với các hoạt động hoàn toàn xuất phát từ thâm tâm tự nguyện thì ko nên để có những điều gì phải lợn gợn về sự rõ ràng. Đến hôm nay cũng chưa thấy cập nhật trên số thu của cơm thịt về khoản 1tr mà Gánh hàng xén chuyển qua đâu bạn chủ trì nhé. Pls check. (Và chắc từ quý sau chúng tôi sẽ chỉ ủng hộ vào Gánh hàng xén vì thấy comthit còn dư nhiều tiền, chắc sức hút của chương trình ấy đã đủ lớn để nhiều người tham gia rồi, thôi thì “:ta dại ta tìm nơi vắng vẻ…”). Hy vọng sẽ có thể chung sức với các bạn chia sẻ 1 phần với khó khăn của những hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

  • Thành thật xin lỗi các bạn vì sơ sót này, ngay hôm 13/9 mình đã gửi mail cho anh Tuấn báo về số tiền trên và nhờ anh ấy cập nhật lên trang cơm thịt (mình không chuyển tiền cho anh ấy vì bọn mình dùng khoản tiền này cấn trừ với khoản một bạn khác đóng góp cho GHX qua tài khoản Cơm thịt), không thấy anh ấy trả lời mail, nhưng 13/9 đã thấy cập nhật khoản tiền giống y như mình đã báo nên cứ đinh ninh là xong rồi. Vậy thì ngay bây giờ mình sẽ cập nhật khoản tiền 1 triệu của các bạn lên Gánh hàng xén, rồi mình sẽ báo lại với anh Tuấn sau. Một lần nữa thành thật xin lỗi và cám ơn sự ủng hộ của các bạn cho GHX.

 13. Mẹ Còi ơi, có bạn Út- Q1 TPHCM nhờ em góp vào gánh 1.000.000 VNĐ.( một triệu đồng) có Bé Triều góp vào gánh 150.000 VNĐ( một trăm năm mươi ngàn) Em đang giữ ở đây và sẽ sớm chuyển vào tk của gánh.

 14. Chào Chị STC. Ngày 24/8/2012, tôi gửi nhờ theo TK (0011004025430) của bác Trần Đăng Tuấn 1tr.đ của em Nguyễn Tuyết Nhung giúp các bé vùng cao. Chị xem giúp nhé. Cảm ơn Chị nhiều! Chúc các Mẹt chủ dồi dào sức khoẻ và niềm vui!

 15. Minh gom được một ít sách và truyện, cùng một ít đồ chuyền cho bọn trẻ vùng cao. mình muốn hỏi là mình ở Núi trúc thì mình sẽ gửi qua ai gần nơi ở của mình nhất để mình đến gửi cảm ơn rất nhiều.

  • Bạn làm ơn chuyển giúp tới nhà 21 ngõ 46 Quan Nhân trong giờ hành chính. Nếu bạn không tiện đi, vui lòng gửi mail tới địa chỉ ganhhangxen@gmail.com và cho biết bọn mình có thể tới nhận ở đâu trong giờ làm việc. Cám ơn bạn nhiều!

 16. Chị ơi, cập nhật dùm em: bạn Mai ủng hộ gánh 1.000.000 đ và 1 thùng quần áo trẻ em, đồ chơi cũ, sách truyện cũ. Chị Hương ủng hộ 1 thùng sách giáo khoa cũ. Cảm ơn chị ạ!

 17. Me Coi oi,
  Em co 1 hop muc HP 45 Black, con nguyen dai nguyen kien. Co gop duoc khong? con 20 hop data cartridge thi sao roi, Chi co thong tin gi khong?

  • Hộp mực chắc là được Đào ạ, còn 20 hộp data cartridge chị chưa biết hỏi ai cả, trên ấy chắc chắn là không cần rồi, chỉ có bán đi để góp vốn được thôi.

 18. Mẹ Còi ơi,
  Trứng sạch đang muốn đặt mua mấy ổ bánh mì đen và bánh cooki do Mẹ Còi làm đây. Nhất cử lưỡng tiện.Vừa được ăn mà lại được đóng góp cho Gánh hàng xén.Khi nào có hỉ?

 19. Mến chào các bạn. Ngoài việc chuyển tiền vô bank ở VN, còn cách nào khác nữa không ? Vì chúng tôi có người ở Mỹ, người ở Canada . Xin cám ơn 🙂

  • Chào anh
   Nếu ở Mỹ hay Canada anh chuyển trên 5000.00 thì nên dùng dịch vụ ngân hàng, vì họ tính lệ phí ít, mà anh còn có biên nhận để khai thuế, địa chỉ nhận có đăng bên blog trandangtuan.wordpress.com, anh chỉ kèm tin nhắn cho GHX là được.

   Còn nếu chuyển dưới số đó thì anh có thể chuyển cho dịch vụ “Lẹ”, anh cũng nên yêu cầu biên nhận bằng Anh ngữ để là đóng góp thì dễ dàng cho mình khai thuế sau này, người nhận là Mecoi , thông tin liên hệ Mecoi thì bạn ấy đăng đầy đủ trên gánh rồi đó anh.
   Hùng hiện ở Canada, nếu cần thêm thông tin anh có thể email cho Hùng: hungltk@yahoo.com, GHX hiện có các cái bang định cư tại Montreal, Edmonton, (Canada) và San Jose, Houston (USA).

   Xin Cám ơn tấm lòng của anh và gia đình.

  • Mến chào Thanh. Mình thường gom các đóng góp lại rồi chuyển bằng dịch vụ trao tận tay người nhận, rất thuận tiện.

  • Chao ban PCH,
   muon goi $ den HUogn thi ban lien he voi Huong bang email rieng (trong muc met chu co day a), Huong se cho dia chi de PCH goi check den nha. Sau do Huogn se gom lai va goi ve Ganh gium cho ban.

 20. Các MẸTCHỦ cho lão KHỌM GIÀ hỏi thăm cái , lịch đi lần này bao giờ lên đường ? Mấy hôm nữa tôi mới chở đồ xuống nhà Hươn Giang được vì dạo này bận quá . Các Mẹt nếu có lịch đi thông báo sớm để sắp xếp công việc đi theo một chuyến

  • Có chứ bạn, các loại sách truyện đều quý cả, sách thiếu nhi thì cho các cháu, sách người lớn thì để thầy cô đọc. Bạn cứ gom truyện rồi mang tới nhà 21, ngõ 46 Quan Nhân giúp bọn mình nhé. Cám ơn bạn nhiều.

 21. Mình đã chuyển 3.000.000 để mua các mục mình đăng ký ủng hộ gánh Mangbuk qua tài khoản cơm thịt.Chúc các bạn mọi sự tốt lành!

 22. Tớ vừa gửi vào gánh hàng xén 2 triệu để các bạn mua đồ gì cho các bé nhé. mình có ít đồ dùng nhưng chưa hình dung ra Quan nhân ở đâu để đi gửi. về đường xá thì mình rất dốt. thôi để hôm nào tìm được chính xác địa chỉ mình sẽ gửi, để cho chuyến sau vậy. Chúc các bạn chân cứng đá mềm cho các bé được nhờ. Cảm ơn các bạn nhiều.

 23. Các anh Lâm Bình Lê và Ngô Minh Trị ủng hộ 600.000 đ qua tài khoản “Cơm thịt”, do chuyển nhầm thành hai lần nên tổng số tiền là 1.200.000 đ (hai lần chuyển, mỗi lần 600.000 đ), chúng tôi sẽ chuyển trả lại cho hai bạn 600.000đ)

  Thanks các anh chị. Em chuyển tài khoản nó báo lỗi nên dùng tài khoản khác chuyển (cùng chủ tài khoản) bằng internet. Không ngờ sau cùng 2 cái đều thành công.

 24. Ghi nhận doanh thu góp vốn của người mua hàng đặc sản không trừ đi giá vốn thì vừa không đúng mà về sau cũng không cân sổ được

  • Nhất trí, sẽ ghi chi tiết để cho rõ ràng phần nào là hoàn vốn cho Gánh, phần nào là góp vốn bằng tiền lời ạ. Cũng sẽ ghi rõ tên những người trả giá cao hơn giá niêm yết là phần trả vượt giá là tấm lòng góp vào Gánh cho các con ạ.

 25. Ngày 10/2/2012, tôi (một người ở CONINCO) có gửi vào tài khoản:Trần Đăng Tuấn 2.000.000 đồng cho quỹ Gánh hàng xén (biên lai vẫn còn giữ), không thấy kê? Các bạn kiểm tra liệu có trục trặc không

  • Mấy hôm nay chúng tôi có theo dõi danh sách ủng hộ bên trang anh Tuấn nhưng không thấy khoản nào như anh nói. Chúng tôi đang định gửi email báo với anh, nhờ anh comment bên trang của anh Tuấn đề nghị kiểm tra hộ giúp được không ạ. Cám ơn anh rất nhiều.

 26. Bạn của Mẹt Cunbong :
  Đào thị Duyên, BT12 khu biệt thự Vimexco, chị Hồng- khu BT Vimexco góp vốn vào gánh hàng Pacheo 377 bút chì và 354 cục tẩy.

 27. Bạn của Mẹt Cunbong :
  Đào Tuyết Mai, số 19 ngách 211/237/4 tổ 46 Khương Trung, Đống Đa, HN ủng hộ 330 quyển vở cho gánh hàng Pacheo, sẽ chuyển hàng tới kho trong tuần này.

  • Cún bông ơi, cám ơn rất nhiều vì đã huy động được nhiều bàn tay góp vào. Lần sau mấy cái này Cún chuyển sang còm ở phần Gom hàng nhé, vì Góp vốn là để dành cho các khoản tiền mặt. Lúc nào hàng nhập kho QN, các bạn admin sẽ cập nhật ngay lên nhật ký Gom hàng.

 28. Trước hết tôi đóng góp vào quỹ 2.000.000 đồng. Tôi vừa gửi vào TK của bác Tuấn rồi (các bạn check hộ nhé). Hy vọng tôi sẽ tham gia lâu dài. Tôi không làm mẹt chủ đc đâu vì công việc cũng hơi bận. (Tôi ở cty CONINCO). Nhưng tôi có thể tham gia vận chuyển rước hàng nếu các bạn gọi (tôi có xe oto 5 chỗ)

  • Cám ơn anh rất nhiều, chúng tôi sẽ kiểm tra và cập nhật lên trang này. Cuối tháng này có chuyến hàng cần chuyển lên các trường, cụ thể thế nào xin liên lạc qua email với anh sau.

  • Giờ mới túm dính Minhbach… Rải lông ngỗng lâu rồi mà hôm nay TL mới biết. Hy vọng được đồng hành trong chuyến đi tới. Cám ơn nhiều.

 29. Tết đến giờ em đi đập phá nhiều mà không thấy chủ nhà để lại món gì buôn bán được, xin đăng ký với bà chị yêu quý 1mill Cu.
  P/s: nhớ lì xì em món cơm sướn Sq nhé

  • Chào mừng bạn gia nhập hội, bạn cứ chọn hoạt động nào bạn thích rồi xông vào nhé 🙂 Có gì không hiểu cứ ới lên một tiếng đảm bảo sẽ đầy người nhao nhao trả lời ngay 🙂

 30. Máy tớ không vào được blogspot nên chịu không nhòm sang nhà Sàng Ma Sáo được. Lana định mua bi nhiêu ủng nhẩy?

  • TL ui SMS đám lít nhít mầm non đã được ủng đợt áo ấm trước Tết, tiểu học thì chưa. Mà TH SMS có những 575 em cơ, ủng mua dễ hơn các món khác nên em bàn với STC chờ xem các món khác thế nào rồi coi tình hình hầu bao còn bao nhiêu tính ủng. Đã phải làm công tác tư tưởng với thầy Tiểu học SMS là nếu không đủ 575 ủng thì có bao nhiêu mang lên bấy nhiêu, sẽ ưu tiên các bản xa xôi nhất trước chị ợ.

 31. Sao mỗi ngày không làm một phát “tổng” nhẩy? Dễ theo dõi. Tớ đọc một dãy dư lày là mất trí nhớ luôn. Khổ thế…

  • Không tổng kiểu ấy được bác ạ, vì tiền được ghi nhận vào gánh nhưng lại nằm ở nhiều nơi khác nhau (tài khoản bác Tuấn, thủ quỹ Hà Nội, thủ quỹ Sài Gòn…) cho nên chỉ cập nhật để những người đóng góp theo dõi và kiểm tra. Tổng số tiền sẽ được kết rành mạch khi phiên chợ kết thúc.

 32. Song Cham men, ban thay co nen dem thong tin cua ganh hang Pacheo lan #1 vao day khong? Nhu vay khach vang lai co the vao Ganh Hang Xen va biet duoc tat ca thong tin cua ganh, ca Pacheo# 1 va Pacheo #2, cung nhu Pacheo #3 trong tuong lai.

  • Ừ, bọn mình cũng nghĩ thế, nhưng để tính xem thêm vào thế nào cho khỏi rối. Chắc từ từ các thông tin liên quan sẽ tìm cách đưa vào đầy đủ thôi.

 33. Chung tôi cư ngụ tại Thuỵ Sỉ, đã theo dỏi trên mạng các bài phỏng sự về trẻ em 2 miền Pa Cheo và Dên Thàng. Nay muốn gởi ít tiền về giúp các em, qua tài khoản của chương trình “Cơm Có Thịt” một số tiền VN tương đương với CHF 800.00 (tám trăm francs Thụy Sỉ), với nội dung “Gửi hàng Xén Pa Cheo và Dền Thàng”.
  Sau dây là tên nhung ngưoi đã đóng góp: Bùi Chân Lạc, Nguyễn Ngọc Bich, Nguyễn Minh Dũng (Thuỵ Sỉ)
  Chúc tât ca 1 năm mới sức khoẽ dồi dào, may mắn và nhiều nghị lực thành công trên bước đường từ thiện giúp những trẻ em kém may mắn.
  Chào thân ái

  • Cám ơn các bạn rất nhiều, sự đóng góp của các bạn là nguồn động viên rất lớn với chúng tôi, giúp chúng tôi tiếp tục lên đường đến với bọn trẻ.

Không cho phép ghi chú.