Hàng cần gom cho phiên chợ Tân Tiến – Túng Sán, Hà Giang 2017

Tác giả: Sống Thật Chậm

Phiên chợ dành cho 7 trường (2 Mầm non, 3 Tiểu học, 2 Trung học Cơ sở) thuộc 2 xã – Tân Tiến và Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang trong 2 ngày  29/01 và 30/01/2018. Tổng số khách hàng – 1.876 học sinh và 170 giáo viên chia làm 29 điểm trường. Tiếp tục đọc

Hàng cần gom cho phiên chợ Sủng Trái – Hố Quáng Phìn, Đồng Văn 2016

img_4823Tác giả: Sống Thật Chậm

Phiên chợ  Đồng Văn năm nay diễn ra ở 2 xã – Sủng Trái và Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn trong 3 ngày từ 26/12 đến 28/12/2015. Mỗi xã 3 trường – Mầm non, Tiểu học và Trung học Cơ sở. Tổng số thượng đế năm nay – 2.930 học sinh197 giáo viên chia làm 48 điểm trường.

Nhu cầu của các trường năm nay không nhiều nhưng số lượng khủng khiếp. Thứ tự hàng là thứ tự ưu tiên sử dụng vốn và nhân lực để chuẩn bị. Tiếp tục đọc

Gom hàng cho các trường Mầm non, Tiểu học hai xã Ngọc Linh, Mường Hoong (huyện Đắk Glei, Kon Tum)

Tác giả: Mẹ Còi

Phiên chợ sắp tới tại hai trường Mầm non, hai trường Tiểu học của các xã Ngọc Linh, Mường Hoong, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum dự kiến sẽ diễn ra từ 27-31/8/2016.

Tổng số học sinh: 1.135. Tổng số học sinh mầm non: 433. Tổng số học sinh tiểu học: 702. Tổng số điểm trường: 43

Hàng cần gom cho phiên chợ này như sau:

 1. Áo ấm: 1.135 cái, áo cũ giá khoảng: 40.000đ/cái
  3/6/2016: Bạn Minh Hoàng 19 áo
  4/6/2016: Bạn Phương ủng hộ 20 áo
  13/6/2016: Nhóm bạn San Jose ủng hộ 75 áo
  14/6/2016: Một bạn ủng hộ 30 áo
 2. Áo dài tay: 1.135, Gánh đã mua vải tự may.
 3. Quần: 1.135, Gánh đã mua vải tự may.
 4. Vải mưa: 1.135, Gánh đã mua vải tự may.
 5. Khăn: 1.135, Gánh đã mua vải tự may.
 6. Dép nhựa: 1.135 đôi. Giá trung bình: 15.000đ/đôi
  3/6/2016: Bạn Đoàn Ngọc Bích ủng hộ 100 đôi
  4//6/2016: Bạn Võ Ngọc Linh Giang ủng hộ 200 đôi
  Bạn Phương ủng hộ 20 đôi
  Bạn Vũ Minh Hằng ủng hộ 200 đôi
 7. Ủng: 1.135 đôi. Giá trung bình: 34.000đ/đôi
  3/6/2016: Bạn Mỹ Anh ủng hộ 200 đôi
  Chị Phương Thiện ủng hộ 30 đôi
 8. Khăn mặt: 433 cái. Giá trung bình: 3.000đ/cái
  3/6/2016: Bạn Minh Hoàng ủng hộ mục này
 9. Chăn: 100 cái, Gánh đã mua vải tự may.
 10. Chiếu: 57 cái. Giá trung bình: 50.000đ/cái
  3/6/2016: Hai mẹt chủ HAT và Minh Hà Phạm ủng hộ mục này
 11. Màn: 35 cái. Giá trung bình: 65.000đ/cái
  3/6/2016: Hai mẹt chủ HAT và Minh Hà Phạm ủng hộ mục này
 12. Túi cứu thương: 43 túi. Giá trung bình: 380.000đ/túi

 13. Bình đựng nước uống: 37 cái. Giá trung bình: 50.000đ/cái
  3/6/2016: Bạn Layla Do ủng hộ mục này
 14. Cốc inox: 248 cái. Giá trung bình: 5.000đ/cái
  3/6/2016: Chị Phạm Thu Thuỷ ủng hộ mục này
 15. Cà mèn đựng cơm: 433 cái. Giá trung bình: 11.000đ/cái
  3/6/2016: Bạn Trần Thu Huyền ủng hộ mục này
 16. Bếp gas: 1 cái. Giá trung bình: 840.000đ/cái
  3/6/2016: Nhóm bạn San Jose ủng hộ mục này
 17. Nồi nấu cơm lớn: 1 cái. Giá trung bình: 400.000đ/cái
  3/6/2016: Nhóm bạn San Jose ủng hộ mục này
 18. Nồi nấu canh, đồ ăn lớn: 1 cái. Giá trung bình: 300.000đ/cái
  3/6/2016: Nhóm bạn San Jose ủng hộ mục này
 19. Chảo lớn: 1 cái. Giá trung bình: 150.000đ/cái
  3/6/2016: Nhóm bạn San Jose ủng hộ mục này
 20. Xô đựng nước nhỏ: 15 cái. Giá trung bình: 60.000đ/cái
  3/6/2016: Nhóm bạn San Jose ủng hộ mục này
 21. Chậu rửa tay: 15 cái. Giá trung bình: 40.000đ/cái
  3/6/2016: Nhóm bạn San Jose ủng hộ mục này

Hàng cần gom cho phiên chợ Đồng Văn 2015

Tác giả: Sống Thật Chậm

HGPhiên chợ  Đồng Văn năm nay diễn ra ở 3 xã: Tả Lủng, Tả Phìn và Lũng Thầu, huyện Đồng Văn trong 3 ngày từ 21/12 đến 23/12/2015. Lần đầu sang Hà Giang, cũng là lần đầu GHX gặp trường Tiểu học tích hợp với trường THCS, cho nên lẽ ra 3 xã là 6 trường Mầm non và Tiểu học, nay thành 8 vì có thêm THCS Tả Lủng và THCS Tả Phìn. Tổng số thượng đế năm nay là 2.294 học sinh195 giáo viên chia làm 47 điểm trường.

Nhu cầu của các trường khác nhau nên danh mục hàng năm nay hơi dài. Thứ tự hàng là thứ tự ưu tiên sử dụng vốn và nhân lực để chuẩn bị. Tiếp tục đọc

Gom hàng cho các trường Mầm non, Tiểu học ba xã Ngok Ley, Tê Xăng, Măng Ri (Tu Mơ Rông, Kon Tum)

AnhTác giả: Mẹ Còi

Phiên chợ sắp tới tại ba trường Mầm non, ba trường Tiểu học của các xã Ngọc Ley, Tê Xăng, Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum dự kiến sẽ diễn ra từ 22-26/8/2015.

Tổng số học sinh: 922. Tổng số học sinh mầm non: 368. Tổng số học sinh tiểu học: 554. Tổng số điểm trường: 24

Hàng cần gom cho phiên chợ này như sau:

 1. Áo ấm: 922 cái, Gánh đã mua vải tự may đủ
 2. Áo dài tay: 922, Gánh đã mua vải tự may đủ.
 3. Quần: 922, Gánh đã mua vải tự may đủ.
 4. Vải mưa: 922, Gánh đã mua vải tự may đủ.
 5. Khăn: 922, Gánh đã mua vải tự may đủ.
 6. Chăn: 107 cái, Gánh đã mua vải tự may đủ.
 7. Dép nhựa: 922 đôi. Giá trung bình: 13.000đ/đôi
  25/5/2015: Bang chủ Mut Ca ủng hộ mục này
 8. Khăn mặt: 240 cái. Giá trung bình: 3.000đ/cái
  22/5/2015: Chị Thuỷ Phạm ủng hộ mục này
 9. Chiếu: 25 cái. Giá trung bình: 50.000đ/cái
  22/5/2015: Chị Thuỷ Phạm ủng hộ mục này
 10. Túi cứu thương: 21 túi. Giá trung bình: 350.000đ/túi
  17/6: Bang chủ Mut Ca ủng hộ mục này
 11. Bình đựng nước uống: 17 cái. Giá trung bình: 50.000đ/cái
  22/5/2015: Bạn Khanh Phạm ủng hộ mục này
 12. Cốc inox: 168 cái. Giá trung bình: 5.000đ/cái
  22/5/2015: Bạn Khanh Phạm ủng hộ mục này
 13. Nồi nấu cơm lớn: 2 cái. Giá trung bình: 530.000đ/cái
  22/5/2015: Bạn Khanh Phạm ủng hộ mục này
 14. Nồi nấu canh, đồ ăn lớn: 5 cái. Giá trung bình: 400.000đ/cái
 15. Nồi nấu cơm canh nhỏ: 32 cái. Giá trung bình: 180.000đ/cái
  25/5/2015: Chị Thinley Tenkyong ủng hộ mục này
 16. Chảo lớn: 4 cái. Giá trung bình: 220.000đ/cái
  25/5/2015: Bạn Hoàng GIC ủng hộ mục này
 17. Chảo nhỏ: 6 cái. Giá trung bình: 150.000đ/cái
  25/5/2015: Bạn Hoàng GIC ủng hộ mục này
 18. Thùng nhựa đựng nước 50l: 3 cái. Giá trung bình: 80.000đ/cái
  27/5/2015: Bạn Lê Nguyễn ủng hộ mục này
 19. Xô đựng nước nhỏ: 12 cái. Giá trung bình: 60.000đ/cái
  27/5/2015: Bạn Lê Nguyễn ủng hộ mục này
 20. Chậu rửa chén: 16 cái. Giá trung bình: 45.000đ/cái
  27/5/2015: Bạn Lê Nguyễn ủng hộ mục này
 21. Chậu rửa tay: 22 cái. Giá trung bình: 40.000đ/cái

  16/7/2015: Bạn Hồ Thị Vui ủng hộ 12 cái chậu
 22. Dao chặt: 4 cái. Giá trung bình: 130.000đ/cái
 23. Dao xắt: 17 cái. Giá trung bình: 90.000đ/cái
 24. Rổ đựng rau: 11 cái. Giá trung bình: 50.000đ/cái

 25. Ấm nấu nước : 6 cái. Giá trung bình: 130.000đ/cái

 26. Chén inox: 650 cái. Giá trung bình: 9.000đ/cái
  16/6: Bạn Tô Mỹ Anh ủng hộ mục này
 27. Muỗng inox: 520 cái. Giá trung bình: 1.000đ/cái
  25/5/2015: Bạn Hoàng GIC ủng hộ mục này
 28. Thố đựng cơm canh: 143 cái. Giá trung bình: 15.000đ/cái
 29. 23/5/2015: Bang chủ HAT và mẹt chủ PMH ủng hộ mục này
 30. Đĩa đựng thức ăn: 143 cái. Giá trung bình: 6.000đ/cái
  23/5/2015: Bang chủ HAT và mẹt chủ PMH ủng hộ mục này
 31. Thớt: 16 cái. Giá trung bình: 160.000đ/cái
 32. Vá múc cơm canh: 52 cái. Giá trung bình: 25.000đ/cái

 33. Ca nhựa múc nước: 12 cái. Giá trung bình: 10.000đ/cái
  22/5/2015: Bạn Trần Đức Lâm ủng hộ mục này
 34. Khăn quàng đỏ: 218 cái. Giá trung bình: 5.000đ/cái
  22/5/2015: Bạn Trần Đức Lâm ủng hộ mục này

Hàng cần gom cho phiên chợ Si Ma Cai 2014

Tác giả: Sống Thật Chậm

IMG_1706Theo lẽ thường, việc gom hàng cho phiên chợ sau chỉ được tiến hành khi đã có báo cáo của phiên chợ trước đó. Năm nay, vì 2 phiên chợ ở Tây Nguyên và Tây Bắc chỉ cách nhau có 5 tuần, chưa kể cái lũ đi về còn đang “ngả rạ”, nên mình không thể đợi có báo cáo Tây Nguyên rồi mới gọi hàng cho Tây Bắc. Mọi người thông cảm vậy nhé.

Tiếp tục đọc

Gom hàng cho các trường Mầm non, Tiểu học hai xã Văn Xuôi, Ngọc Yêu (Kon Tum)

Tác giả: Mẹ Còi

Phiên chợ sắp tới tại hai trường Mầm non, hai trường Tiểu học của xã Văn Xuôi và Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum dự kiến sẽ diễn ra từ 1-4/11/2014.

Tổng số học sinh: 402. Tổng số học sinh mầm non: 144. Tổng số học sinh tiểu học: 258. Tổng số điểm trường: 17

Hàng cần gom cho phiên chợ này như sau:

 1. Áo ấm: 402 cái, Gánh đã mua vải tự may đủ
 2. Áo dài tay: 402, Gánh đã mua vải tự may đủ.
 3. Quần: 402, Gánh đã mua vải tự may đủ.
 4. Vải mưa: 402, Gánh đã mua vải tự may đủ.
 5. Khăn: 402, Gánh đã mua vải tự may đủ.
 6. Ủng: 402 đôi. Giá trung bình: 34.000đ/đôi
  9/9: Toptech Industries ủng hộ mục này
 7. Dép nhựa: 402 đôi. Giá trung bình: 13.000đ/đôi
  8/9: Nhóm bạn San Jose ủng hộ mục này
 8. Khăn mặt: 144 cái. Giá trung bình: 3.500đ/cái
  8/9: Nhóm bạn San Jose ủng hộ mục này
 9. Chăn: 50 cái, Gánh đã mua vải tự may đủ.
 10. Chiếu: 15 cái. Giá trung bình: 50.000đ/cái
  16/9: Bạn Hoàng (GIC) ủng hộ mục này
 11. Túi cứu thương: 17 túi. Giá trung bình: 350.000đ/túi
  27/9: Bang chủ Bi Ve ủng hộ mục này
 12. Bình đựng nước uống: 4 cái. Giá trung bình: 50.000đ/cái
  7/10: Bạn Lâm Thu Hương ủng hộ mục này
 13. Cốc inox: 32 cái. Giá trung bình: 8.000đ/cái
  9/9: Bạn Hồng Sáu ủng hộ mục này
 14. Nồi nấu cơm lớn: 2 cái. Giá trung bình: 530.000đ/cái
  16/9: Bạn Hoàng (GIC) ủng hộ mục này
 15. Nồi nấu canh, đồ ăn lớn: 3 cái. Giá trung bình: 400.000đ/cái
 16. Nồi nấu cơm canh nhỏ: 28 cái. Giá trung bình: 200.000đ/cái
 17. Chảo lớn: 3 cái. Giá trung bình: 220.000đ/cái
 18. Chảo nhỏ: 11 cái. Giá trung bình: 150.000đ/cái
 19. Xô đựng nước: 11 cái. Giá trung bình: 60.000đ/cái
  25/9: Bạn Ly Ngoo ủng hộ mục này
 20. Chậu rửa tay: 11 cái. Giá trung bình: 50.000đ/cái
  25/9: Bạn Ly Ngoo ủng hộ mục này
 21. Dao chặt: 4 cái. Giá trung bình: 160.000đ/cái
 22. Dao xắt: 9 cái. Giá trung bình: 100.000đ/cái
 23. Rổ đựng rau: 22 cái. Giá trung bình: 40.000đ/cái
  8/9: Mẹt chủ Bình Huế ủng hộ mục này
 24. Thau rửa rau: 4 cái. Giá trung bàyình: 50.000đ/cái
  8/9: Mẹt chủ Bình Huế ủng hộ mục này
 25. Chén inox: 190 cái. Giá trung bình: 9.000đ/cái
 26. Muỗng inox: 34 cái. Giá trung bình: 1.000đ/cái
  9/9: Bạn Hồng Sáu ủng hộ mục này
 27. Thố đựng cơm canh: 73 cái. Giá trung bình: 20.000đ/cái
 28. Đĩa đựng thức ăn: 40 cái. Giá trung bình: 20.000đ/cái
 29. Thớt: 15 cái. Giá trung bình: 120.000đ/cái
 30. Vá múc cơm canh: 73 cái. Giá trung bình: 15.000/cái
  23/9: Chị Đào Phương Liên ủng hộ mục này

Hàng cần gom cho phiên chợ Sa Pa tháng 12/2013

Tác giả: Sống Thật Chậm

Kết quả chuyến khảo sát kết hợp diễn xiếc tuần thứ 2 của tháng 10 vừa qua mọi người đã được thưởng thức no nê thoải mái qua ngòi bút của bác HAT và ống kính của các phó nhòm nhà mình. Bây giờ mình xin trình làng phần khó nhằn nhất – con số. Sau đây là số lượng hàng cần gom cho phiên chợ cuối năm nay.

Dù tất cả các thành viên của đoàn khảo sát đều hơi lăn tăn vì mức độ khó khăn của các trường Mầm non và Tiểu học của huyện Sa Pa không thể so sánh với huyện Bát Xát (địa bàn của Gánh năm ngoái), nhưng rồi mọi người đều thống nhất rằng không tính cơ sở vật chất của điểm trường chính bao giờ cũng cực kỳ hào nhoáng, các điểm trường cắm bản vẫn rất cần đến Gánh Hàng Xén. GHX sẽ chuẩn bị hàng cho 663 bé ở 4 trường Mầm non, 1402 bé ở 5 trường Tiểu học 213 học sinh nội trú ở 2 trường THCS chống rét trong mùa đông này.

Thứ tự hàng là thứ tự ưu tiên sử dụng vốn và sử dụng nhân lực để chuẩn bị.

1.  Áo jacket cũ: Hiện số hàng đã gom từ đầu năm có khoảng hơn 1.100 cái, như vậy cần thêm khoảng 1.200 cái nữa. Nếu phải mua, giá vào khoảng 45.000đ/cái. Số áo còn thiếu lại chủ yếu dành cho các bé lứa tuổi mầm non và lớp 1, lớp 2 nên rất khó mua. Gánh trông chờ vào các bạn nào có con nhỏ lứa tuổi từ 2 đến 6 thanh soát  lại tủ quần áo của con mình trước mùa đông, sau đó mua được bao nhiêu thì mua, còn lại phải múa kéo bù vào thôi. Rút kinh nghiệm các năm trước, phải cố gắng làm sao để áo vừa người các con, chứ để các con mặc cái áo rộng thùng thình thấy tội lắm, mà cũng chẳng giữ ấm được cả nhà ạ.

22/11: Bạn Phương Anh (CEO Club) ủng hộ 100 áo jacket

Bạn Andrew Yeo ủng hộ 100 áo jacket

2. Vải nỉ để may chăn, áo gilê, áo dài tay, khăn và quần: Giá vải là 39.000đ/kg. Một kg vải ước tính có thể may khoảng 6 áo hoặc 4 quần ngon lành, còn lại số vải đầu thừa đuôi thẹo (tương đối nhiều vì đây là vải bị cắt rời sẵn thành từng mảnh nhỏ, không vuông vắn nên mới bán theo kg) có thể may khoảng 8 cái khăn/mũ cho các con. Một cái chăn kích thước 160x200cm dành cho 4 bé mầm non ngủ trưa hoặc 2 bé tiểu học/trung học cơ sở nội trú ngủ đêm dùng hết khoảng 3.5 đến 4kg vải.

Sau 1 năm làm việc không ngơi tay của các cô Tấm, tính đến thời điểm hiện tại, Gánh còn thiếu 216 chăn, 430 quần, 933 áo dài tay , và 1765 áo gilê.

3. Ủng và dép: 663 đôi ủng Mầm non và 1.402 đôi ủng Tiểu học (giá tại Lào Cai bình quân khoảng 32.000đ/đôi) và 663 đôi dép nhựa Mầm non và 1.402 đôi dép nhựa Tiểu học (giá tại Hà Nội bình quân khoảng 10.000đ/đôi). 

30/10: Các bạn của mẹt chủ Minh Tâm mở hàng bằng khoản đăng ký góp vốn 4.000.000đ (bốn triệu đồng) để mua 125 đôi ủng.

18/11: Chị Thảo Canada ủng hộ 500 đôi ủng và 890 đôi dép nhựa

4. Áo mưa: Theo kết quả khảo sát, áo mưa là một trong những mặt hàng được ưa chuộng nhất trong năm nay 🙂 Kể cả các thầy cô cũng vô cùng hâm mộ nên Gánh sẽ dùng mặt hàng này làm quà tặng các thầy cô giáo luôn. May mắn là mặt hàng này không cần gọi vốn nữa vì đã mua đủ nguyên liệu từ các phiên chợ trước. Đầu Gánh tại Sài Gòn đã cắt xong áo mưa và may sắp xong rồi ạ 🙂 Nếu có bạn nào đi từ Sài Gòn ra Hà Nội trong khoảng thời gian từ nay đến hết tuần đầu tháng 12, xin hãy giúp Gánh 1 tay chuyển số hàng này ra Hà Nội.

5. Bạt quây vách lớp: 365 mét vuông bạt để quây vách lớp. Giá bạt mua tại HN là 20.000đ/m2.

6. Túi cứu thương với đầy đủ thuốc sơ cấp cứu ở trong: 48 túi (360.000đ/túi)

18/11: Chị Thảo (Canada) ủng hộ mục này

7. Hộp kim chỉ: 26 hộp cho các điểm trường Mầm non (100.000đ/hộp).

2/11: Bố mẹ của Mẹt chủ Phương 5+ ủng hộ mục này

8. Màn: 207 chiếc màn đơn dành cho học sinh nội trú tiểu học (50.000đ/cái)

9. Bàn chải, thuốc đánh răng: 383 bộ dành cho học sinh nội trú tiểu học (26.000đ/bộ)

10. Khăn mặt: 663 cái cho học sinh mầm non và 383 cái cho học sinh nội trú tiểu học (6.000đ/cái)

31/10: Bạn PTV góp vốn để mua 383 khăn mặt cho học sinh nội trú tiểu học

11. Bình đựng nước nhựa (20l) có vòi: 62 chiếc (45.000đ/cái)

30/10: Bang chủ Bi Ve và bạn Hải Anh thầu khoản này

12. Cốc uống nước inox: 310 chiếc (4.000đ/cái)

30/10: Bang chủ Bi Ve và bạn Hải Anh thầu khoản này

13. Bát, thìa inox: 419 bộ (19.000đ/bộ)

14. Khay đựng suất ăn cho học sinh THCS nội trú: 90 cái (giá ước tính 60.000đ/cái)

15. Nồi nấu cơm cho học sinh mầm non: 16 cái (450.000đ/cái)

16. Bộ nồi nấu canh, nấu thức ăn: 16 bộ (280.000đ/bộ)

17. Bộ rổ rá, dao thớt, môi thìa, chậu nhựa cho bếp ăn mầm non: 22 bộ (480.000đ)

Như mọi khi, các mặt hàng khác như TV cũ, đầu máy VCD/DVD cũ, máy tính cũ, quần áo cũ, sách truyện cũ… vẫn rất cần ạ.

Nào, cả nhà ơi, mời mọi người đeo bị xách gậy lên bắt đầu gom hàng cho các con nào!!!

Hàng cần gom cho các phiên chợ tháng 12/2012

Tác giả: Sống Thật Chậm

Đợt khảo sát tháng 9, Gánh hàng xén chọn ra được 1.477 bé Mầm non và 2.482 bé Tiểu học (thuộc 9 trường Mầm non8 trường Tiểu học ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) cần được cứu rét trong mùa đông năm nay.

Trong phiên chợ tháng 10/2012, Gánh đã mang phần lớn các đồ dùng tại trường (nồi niêu xoong chảo, dao thớt, rổ rá, bát thìa, chăn, gối, bình đựng nước…) cho tất cả các trường và đủ đồ ấm (áo nỉ, áo gió, khăn mũ, dép, ủng, áo mưa…) cho 740 bé ở 2 trường Mầm non1 trường Tiểu học.

Như vậy, còn tổng cộng 3.219 bé (1.185 bé Mầm non và 2.034 bé Tiểu học) đang chờ được giúp chống lại cái rét trong mùa đông này.

Để tập trung hàng được hiệu quả và kịp thời cho thời kỳ lạnh nhất trong năm, Gánh hàng xén đang lên kế hoạch cho một phiên chợ tổng lực vào tuần cuối tháng 12. Từ nay đến đó, chuẩn bị được đồ cho bao nhiêu bé thì Gánh sẽ ghé qua bấy nhiêu trường. Vì vậy, con số được nêu dưới đây nên hiểu là mức tối đa chúng ta cần trong mùa đông năm nay cho thị trường Tây Bắc. Thứ tự hàng là thứ tự ưu tiên sử dụng vốn và sử dụng nhân lực để chuẩn bị.

1.  Áo jacket cũ: Hiện số hàng còn trong kho vào khoảng hơn 400 cái, như vậy cần thêm tối đa 2.800 cái nữa. Nếu phải mua, giá vào khoảng 45.000đ/cái. Gom được món tiền khổng lồ để mua số áo này thật không đơn giản, nhờ bạn xem lại trong nhà hoặc nhà bạn bè có áo khoác lứa tuổi từ 2 đến 8 (vì các cháu ở Tây Bắc rất nhỏ người) mà không còn cần đến nữa thì cho GHX xin với ạ.

7/11: Chị Nga và nhóm Tennis Việt phố (Tp HCM) ủng hộ tiền mua 90 áo jacket cho các cháu

2. Vải nỉ để may áo gilê, khăn và quần: Giá vải là 36.000đ/kg. Một kg vải ước tính có thể may khoảng 6 áo hoặc 4 quần ngon lành, còn lại số vải đầu thừa đuôi thẹo (tương đối nhiều vì đây là vải bị cắt rời sẵn thành từng mảnh nhỏ, không vuông vắn nên mới bán theo kg) có thể may khoảng 8 cái khăn/mũ cho các con.
Trường hợp tối ưu là áo jacket đủ để mỗi bé được 1 cái thì áo gilê thành hàng bổ sung cho những điểm trường ở cao và xa nhất so với điểm trường chính. Còn nếu GHX không gom đủ áo jacket, áo gilê sẽ được trao cho các bé như món đồ ấm chính (vì nó cũng đáp ứng được khoảng 60% độ giữ ấm so với áo jacket)

3/11: Một bạn giấu tên ủng hộ 11,5kg vải may áo ấm

Một bạn giấu tên ủng hộ 1.158kg vải may áo ấm

2/11: Mẹt chủ Cún bông ủng hộ 95,8kg vải may áo ấm 

9/11: Bạn Bi Ve (Liên mẹt Tóp Tép) ủng hộ 20kg vải may áo ấm

11/11: Mẹt chủ Nhi ủng hộ 100kg vải may áo ấm

3. Ủng và/hoặc dép: 1.185 đôi ủng Mầm non và 2.034 đôi ủng Tiểu học (giá tại Lào Cai bình quân khoảng 32.000đ/đôi) và 1.185 đôi dép nhựa Mầm non và 2.034 đôi dép nhựa Tiểu học (giá tại Hà Nội bình quân khoảng 9.000đ/đôi). Rút kinh nghiệm từ các phiên chợ trước, chúng ta sẽ đặt mua ủng ngay tại tp Lào Cai để có giá rẻ và chi phí vận chuyển hợp lý, còn dép nhựa tổ ong thì mua tại Hà Nội. Nếu vốn không đủ, chúng ta sẽ ưu tiên trang bị ủng cho các con.

10/11: Nhóm bạn SJ ủng hộ 400 đôi ủng

4. Áo mưa: Tổng số vải dù đang có sẽ đáp ứng được khoảng 1.700 bé. Như vậy còn thiếu khoảng 1.650m vải dù để may thêm 1.500 áo nữa. Giá mỗi mét vải dù là 27.000đ.

5/11: Chị Lan (Đức) ủng hộ 300m vải dù

5. Bạt quây vách lớp: 48 phòng học đang cần bạt để quây vách lớp, mỗi phòng như vậy cần bình quân 40m2 bạt. Giá bạt mua tại HN là 20.000đ/m2.

6/11: Một bạn giấu tên ủng hộ 42m2 bạt

7/11: Bạn Cẩm Hà ủng hộ 1 thùng bạt hiflex (số mét cụ thể sẽ đo lại)

6. 88 tủ thuốc và 88 túi cứu thương với đầy đủ thuốc sơ cấp cứu ở trong (280.000đ/tủ và 160.000đ/túi)

7. Hộp kim chỉ: Ngoài số có sẵn ở kho, còn cần thêm 35 hộp cho các điểm trường Mầm non (90.000đ/hộp). Sáng kiến mới là dùng hộp nhựa trong loại vừa vặn với nội dung trang bị, không dùng hộp bánh bằng sắt nữa vì kích thước cồng kềnh, không tiện cho việc đóng gói và chuyên chở.

Nào cả nhà, chúng ta cùng cố một phen vì các con trước khi nghỉ ngơi đón Tết nhé!

Ai đi buôn Dền Thàng – Y Tý với Gánh hàng xén nào!!!

Tác giả: Sống Thật Chậm

Tháng 10 và tháng 11 năm nay, Gánh hàng xén dự định tổ chức phiên chợ tại các trường Mầm non – Tiểu học Dền ThàngMầm non – Tiểu học Y Tý. Lý do chủ yếu là thời tiết không chiều người, nếu chúng ta cất gánh chậm hơn, việc đưa hàng lên đến những điểm trường lẻ xa xôi sẽ hầu như không thể làm được. Tiếp tục đọc

Đập mẹt khẩn cấp!

Tác giả: Sống Thật Chậm

Mạn phép cướp diễn đàn của Mẹ Còi 1 kỳ, vì đoàn khảo sát của GHX có việc cần thông báo và xin ý kiến gấp của bà con ạ.

Khi lên đường khảo sát các trường Mầm non và Tiểu học thuộc các xã khó khăn của huyện Bát Xát, nội bộ đoàn chúng tôi thống nhất trước với nhau rằng với nguồn lực về hàng, vốn và người giao hàng như của Gánh hàng xén hiện tại, năm học 2012-2013 này chúng tôi sẽ khảo sát toàn bộ 10 xã được Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đề xuất rồi chọn ra 6 xã để tổ chức phiên chợ, thời gian tổ chức phiên chợ sẽ phụ thuộc vào thời gian mà các Mẹt chủ có thể thu xếp được (cứ bình tĩnh làm từ giờ đến trước khi kết thúc năm học là ổn). Chúng tôi tin vào dự định của mình lắm, vì có muốn làm hơn thế, GHX cũng khó có khả năng chu toàn được, nhưng… Tiếp tục đọc