Báo cáo tổng kết phiên chợ Văn Xuôi – Ngọc Yêu, phiên chợ Lùng Sui – Nàn Sín – Quan Thần Sán – Sán Chải 2 và hoạt động GHX đến hết 31/12/2014

Phiên chợ Tây Nguyên, họp từ ngày 1 – 4/11/2014 tại các trường Mầm non – Tiểu học Văn Xuôi, Mầm non – Tiểu học Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum.

Phiên chợ Tây Bắc 2014, họp từ ngày 14/12 đến ngày 17/12/2014 tại các trường Mầm non – Tiểu học Lùng Sui; Mầm non – Tiểu học Nàn Sín; Mầm non – Tiểu học Quan Thần Sán; Mầm non – Tiểu học Sán Chải 2.

A. Hàng đã gom:

12/11: Bạn Minh ở Hoàng Cầu ủng hộ 1 bao tải quần áo (người lớn)

2/11: Mẹt chủ Khanh ủng hộ 4 túi quần áo cấp 1+2

1/11: Cô Xuân – Nha Khoa Thanh Xuân ủng hộ 2 túi vải

18/10: Bạn Ngọc ủng hộ 1 túi quần áo

30/9: Công ty Hogan Lovells ủng hộ 5 bộ máy tính

31/7: Chị Nguyễn Hoài Thu (Đức) ủng hộ 13 áo khoác mới

29/5: Chị Lâm Kim Dung ủng hộ 2.100 cuốn tập tô màu, 2.700 cuốn truyện tranh

20/5: Bạn Cindy Phương ủng hộ 2 thùng quần áo

16/5: Bạn Phương Liên (93 Thuốc Bắc, HN) ủng hộ 1 bao quần áo

24/4: Cô Lê Thành Minh (số 22/43/43 Chùa Bộc) ủng hộ 1 Tivi Panasonic cũ.

23/4: Cô Quan Lệ Lan (Nhà giáo đã nghỉ hưu) ủng hộ 1 thùng sách cho thự viện thầy cô vùng cao và 5 vỏ thùng đựng nước loại 20l

15/4: Chị Hà (Lạc Long Quân) ủng hộ 1 túi quần áo

6/3: Chị Liên ủng hộ 1 túi quần áo cũ và 1 thùng bánh kẹo các loại.
Bạn Yến ủng hộ 3 túi quần áo cũ.

25/2: Cô Trần Thị Láng (104 B2 Thành Công, Bà Đình, HN) ủng hộ 1 túi quần áo trẻ em và 11 khăn len ống tự đan.

B. Vốn đã góp:

25/12: Tam Ca góp vốn: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)

20/12: Bạn Kim Thăng Long (Lớp 4A0 Trường Tiểu học Ngôi sao Hà Nội) góp vốn: 10.000.000đ (Mười triệu đồng)

Bạn Phạm Hà Kiều Trang (Trường George School, Hoa Kỳ) góp vốn: 5.000.000đ (Năm triệu đồng)

16/12: Một bạn góp vốn qua tài khoản Techcombank: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

12/12: Anh Thi mua ủng hộ 1 chai tương ớt: 60.000đ (Sáu mươi nghìn đồng)

Chị Trần Phương Ngọc (R5.10.07 Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN) góp vốn: 10.000.000đ (Mười triệu đồng)

Bạn Hà Trung Hiếu (Lớp 10A Trường THPT FPT) góp vốn: 2.000.000đ (Hai triệu đồng)

7/12: Chị Thu Hà mua ủng hộ 1kg tiêu rừng: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

Bạn Cindy Phương mua ủng hộ 1kg tiêu rừng: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

Bạn Lý Anh Tuấn mua ủng hộ 0,5kg tiêu rừng: 250.000đ (hai trăm năm mươi ngàn đồng)

Bạn Nguyễn Cường mua ủng hộ 0,5kg tiêu rừng: 250.000đ (hai trăm năm mươi ngàn đồng)

6/12: Bạn Ngọc Trâm mua ủng hộ 1kg tiêu: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

3/12: Bà Hoàng Thị Thơm (bác của Mẹ Mốc) góp vốn: 1.800.000đ (một triệu tám trăm ngàn đồng)

Ông Nguyễn Minh Vũ (bố của Mẹ Mốc) góp vốn: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

Bạn Trần Minh góp vốn: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

2/12: Bạn Ánh Ngọc góp vốn: 5.000.000đ (năm triệu đồng)

Bạn Ánh Ngọc mua ủng hộ 0,5kg măng và 1 chai tương ớt: 210.000đ (hai trăm mười ngàn đồng)

Mẹt chủ Minh Tâm góp vốn bằng doanh thu một đôi giày: 1.500.000đ (một triệu năm trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Khanh mua ủng hộ 0,5kg măng + 0,5kg nấm hương: 500.000đ ( năm trăm nghìn đồng)

26/11: Bang chủ Ròm Đại ca góp vốn bằng doanh thu một món quà tặng Gánh, mẹt chủ Minh Tâm mua ủng hộ: 1.500.000đ (một triệu năm trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Thỏ Thẻ mua ủng hộ 0,5kg măng khô và ủng hộ tiền thừa: 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Minh Tâm mua ủng hộ 0,5kg măng khô: 150.000đ (một trăm năm mươi ngàn đồng)

25/11: Chị Thảo Canada góp vốn 2.000CAD: 37.736.000đ (ba mươi bảy triệu bảy trăm ba mươi sáu ngàn đồng)

Nhóm bạn San Jose mua ủng hộ 1 cuốn sách và góp vốn, tổng công 200 USD: 4.279.000đ (bốn triệu hai trăm bảy mươi chín ngàn đồng)

22/11: Mẹt chủ PMH mua ủng hộ 3kg vải gió: 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng)

Bang chủ Bive góp vốn: 5.000.000đ ( Năm triệu đồng)

Bang chủ Bive mua ủng hộ 0,2kg tiêu rừng và 0,5kg măng: 250.000đ ( Hai trăm năm mươi nghìn đồng)

Anh Hải Anh mua ủng hộ 1kg tiêu và 1kg măng: 800.000đ (Tám trăm nghìn đồng)

19/11: Mẹ Mốc góp vốn bằng tiền mua sách TNBS: 100.000đ và góp vốn cho chuyến hàng tháng 12: 1.000.000đ, tổng cổng là: 1.100.000đ (một triệu một trăm ngàn đồng)

Bạn Lê Thu Hà mua ủng hộ 1kg lạp xưởng, 1 chai tương ớt và 0,5kg măng khô: 710.000đ (bảy trăm mười ngàn đồng)

Mẹt chủ Minh Tâm mua ủng hộ 0,5kg măng khô: 150.000đ (một trăm năm mươi ngàn đồng)

Bạn Chi mua ủng hộ 0,5kg tiêu và 1kg măng: 550.000đ (năm trăm năm mươi ngàn đồng)

Bạn Vân mua ủng hộ 1kg măng khô: 300.000đ (ba trăm ngàn đồng)

18/11: Bạn LANA CT góp vốn bằng tiền mua 3 cuốn sách TNBS: 600.000đ (sáu trăm ngàn đồng)

Bạn Le Nguyen góp vốn bằng tiền mua sách TNBS: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

Bạn Phú Minh góp vốn bằng tiền mua sách TNBS: 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)

17/11: Toptech Industries góp vốn mua hàng cho chuyến Tây Bắc: 23.068.000đ (hai mươi ba triệu không trăm sáu mươi tám ngàn đồng)

Chị Thu Hà mua ủng hộ 1kg tiêu rừng, 1 chai tương ớt: 560.000đ (năm trăm sáu mươi ngàn đồng)

Chị Thu Hồng mua ủng hộ 1kg tiêu rừng, 1 chai tương ớt: 560.000đ (năm trăm sáu mươi ngàn đồng)

15/11: Bạn Thu Ho góp vốn bằng tiền mua 1 cuốn TNBS: 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)

Bạn Trần Đức Lâm góp vốn mua 21 hộp kim chỉ: 2.100.000đ (hai triệu một trăm ngàn đồng)

14/11: Chị Việt Thu (CTCP Sinh học môi trường Biển Cờ) góp vốn: 1.016.000đ (một triệu không trăm mười sáu ngàn đồng)

Mẹt chủ Đào góp vốn bằng tiền mua 1 cuốn sách TNBS: 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)

Bang chủ Ròm Đại ca mua ủng hộ 2kg tiêu rừng, 5kg măng, 10 gói trà: 3.500.000đ (ba triệu năm trăm ngàn đồng)

12/11: Bạn Pham Lan góp vốn bằng tiền mua 1 cuốn sách TNBS: 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)

11/11:  Mẹt chủ Sống Chậm góp vốn bằng số tiền mua sách TNBS: 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng)

Bang chủ Tuấn HAT góp vốn bằng tiền mua 10 cuốn sách TNBS: 1.440.000đ (một triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng)

Bạn Lê Hắc Hải mua ủng hộ 0,5kg măng: 150.000đ (một trăm năm mươi ngàn đồng)

Chị Liên mua ủng hộ 1 chai tương ớt và góp vốn: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

6/11: Bạn Đào Ánh Vân góp vốn: 941.000đ (chín trăm bốn mươi mốt ngàn đồng)

4/11: Bang chủ Ròm Đại Ca, Mut Ca, Chin Su góp vốn: 700.000đ (bảy trăm ngàn đồng)

3/11: Bạn Tuyết Nhung góp vốn tháng 10 + 11/2014: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

Toptech Industries góp vốn mua hàng mục 6: 13.668.000đ (mười ba triệu sáu trăm sáu mươi tám ngàn đồng)

28/10: Bạn Lê Thu Hà góp vốn: 5.000.000đ (năm triệu đồng)

Bạn Phú (HN) góp vốn: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

24/10: Một bạn góp vốn qua tài khoản Techcombank: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

23/10: Bạn Nguyễn Thanh Mai (139 Trung Liệt Đống Đa) góp vốn: 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)

22/10: Bạn Trần Minh góp vốn: 100.000đ (một trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Phương 5+ góp vốn: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

20/10: Bạn Le Phuong Tho góp vốn: 1.100.000đ (một triệu một trăm ngàn đồng)

Mẹt Chủ Bình Huế góp vốn mục 23, 24: 1.080.000 (một triệu không trăm tám mươi ngàn đồng)

18/10: Mẹt chủ Thỏ Thẻ góp vốn: 4.000.000đ (bốn triệu đồng)

16/10: Chị Thảo Canada góp vốn 2.000CAD: 37.622.0000đ (ba mươi bảy triệu sáu trăm hai mươi hai ngàn đồng)

14/10: Chị Bình mua ủng hộ 2 chăn nỉ, 2kg tiêu rừng, 1kg măng, 1 chai tương ớt và góp vốn: 5.000.000đ (năm triệu đồng)

13/10: Mẹt chủ Sống Chậm mua ủng hộ 5 gói chè Tuyết: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng)

Bạn Hạt Dẻ mua ủng hộ 7 chai tương ớt: 420.000đ (Bốn trăm hai mươi nghìn đồng)

Chị Thu Hồng mua ủng hộ 1kg tiêu rừng: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

9/10: Phật tử chùa Phước Thiện góp vốn 1000 USD: 21.230.000đ (Hai mươi mốt triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng)

7/10: Bạn Nguyễn Thị Kim Yên góp vốn: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

Bạn Nguyễn Thị Hồng Vân góp vốn: 1.000.000đ (một triệu đồng)

Bạn Lâm Thu Hương mua ủng hộ 1kg măng, 1 chai tương ớt: 360.000đ (ba trăm sáu mươi ngàn đồng)

Bạn Lâm Thu Hương góp vốn mua mục 12: 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)

Bạn Mai mua ủng hộ 2 chai tương ớt: 120.000đ (một trăm hai mươi ngàn đồng)

Bạn Nga mua ủng hộ 1 chai tương ớt: 60.000đ (sáu mươi ngàn đồng)

Bạn Lê Hắc Hải mua ủng hộ 1kg tiêu: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

3/10: Bạn Nguyễn Thị Hồng Sáu góp vốn mua mục 13 và 26: 300.000đ (ba trăm ngàn đồng)

1/10: Bạn Hải (xén viên) mua ủng hộ 10 chai tương ớt: 600.000đ (sáu trăm ngàn đồng)

Nhóm bạn San Jose góp vốn mua mục 7,8: 6.363.000đ (sáu triệu ba trăm sáu mươi ba ngàn đồng – 300 USD)

30/9: Bạn Ngô Hương Ly góp vốn mua mục 19, 20 Gom hàng đi Kon Tum: 1.210.000đ (một triệu hai trăm mười ngàn đồng)

27/9: Bang chủ Bi ve góp vốn mua hàng cho mục số 11: 6.000.000đ (sáu triệu đồng)

23/9: Bạn Nga Phạm góp vốn: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

17/9: Bạn Hoàng (GIC) góp vốn mua hàng mục 10 và 14 cho chuyến đi Tây Nguyên tháng 11: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

16/9: Bạn Lâm Thu Hương góp vốn: 1.000.000đ (một triệu đồng)

Mẹt chủ Minh Tâm mua ủng hộ 100gr tiêu rừng: 50.000đ (năm mươi ngàn đồng)

10/9: Bạn Lê Hắc Hải góp vốn: 5.000.000đ (năm triệu đồng)

Bạn Lê Hắc Hải mua ủng hộ 1kg tiêu rừng: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Minh Tâm góp vốn bằng doanh thu 1 đôi giày nam, bạn Phong Tứ Lang mua ủng hộ: 400.000đ (bốn trăm ngàn đồng)

Thiện Vũ góp vốn bằng doanh thu 10 bánh flan, mẹt chủ Minh Tâm mua ủng hộ: 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)

Bạn mẹt chủ Nhung mua ủng hộ 1kg tiêu rừng: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

9/9: Mẹt chủ Khanh Phạm góp vốn: 5.000.000đ (năm triệu đồng)

6/9: Mẹt chủ PMH góp vốn: 5.000.000đ (Năm triệu đồng)

Mẹt chủ Minh Tâm góp vốn bằng doanh thu một chai sữa tắm khô: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

5/9: Mẹt chủ Phương 5+ góp vốn: 5.000.000đ (năm triệu đồng)

Bạn Lương Diệu Cầm góp vốn: 1.000.000đ (một triệu đồng)

1/9: Bang chủ Bive mua ủng hộ 0.5kg tiêu rừng và trả gấp đôi tiền hàng: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

Bang chủ Bive góp vốn: 4.000.000đ (bốn triệu đồng)

Anh Hải Anh góp vốn: 1.000.000đ (một triệu đồng)

Mẹt chủ Minh Tâm góp vốn bằng doanh thu một đôi sandal, Mẹt chủ Thỏ Thẻ mua ủng hộ: 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Thỏ Thẻ mua ủng hộ 1 chai tương ớt, 200gr tiêu và ủng hộ tiền thừa: 300.000đ (ba trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Thỏ Thẻ góp vốn: 6.000.000đ (sáu triệu đồng)

30/8: Bạn ẩn danh góp vốn: 211.700đ (hai trăm mười một ngàn bảy trăm đồng)

Mẹt chủ Minh Tâm góp vốn bằng doanh thu 3 đôi giày, bạn Linh, Mẹt chủ Thu, Mẹt chủ Mẹ Còi mua ủng hộ: 1.300.000đ (một triệu ba trăm ngàn đồng)

27/8: Mẹt chủ Chuột đồng mua ủng hộ 1 chai tương ớt và ủng hộ tiền thừa: 100.000đ (một trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Đào mua ủng hộ 2 chai tương ớt: 120.000đ (một trăm hai mươi ngàn đồng)

Bạn của Mẹt chủ SC mua ủng hộ 2 chai tương ớt: 120.000đ (một trăm hai mươi ngàn đồng)

Một anh ở Mỹ mua ủng hộ 5 chai tương ớt: 300.000đ (ba trăm ngàn đồng)

Chị Lan mua ủng hộ 5 chai tương ớt: 300.000đ (ba trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Tâm mua ủng hộ 1 chai tương ớt: 60.000đ (sáu mươi ngàn đồng)

Bạn Việt Nga mua ủng hộ 1 kg tiêu: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

26/8: Một bạn góp vốn qua tài khoản Techcombank: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

25/8: Anh Lê Hắc Hải ủng hộ cho hoạt động của Gánh xiếc tháng 10: 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng)

24/8: Bang chủ Mut Ca góp vốn: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

21/8: Bang chủ Ròm Đại ca và phu nhân góp vốn 2.000 CAD: 38.640.000đ (ba mươi tám triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng)

16/8: Bang chủ HAT mua ủng hộ 4 gói chè Tuyết, 3 chai tương ớt và ủng hộ tiền thừa: 600.000đ (sáu trăm ngàn đồng)

Bạn Ngọc Trâm mua ủng hộ 2 chăn nỉ: 600.000đ (sáu trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua ủng hộ 2 chăn nỉ: 600.000đ (sáu trăm ngàn đồng)

14/8: Mẹt chủ Đào góp vốn: 1.000.000đ (một triệu đồng)

9/8: Bạn Phương (Viethands) mua ủng hộ 1 áo thun: 50.000đ (năm mươi nghìn đồng)

8/8: Chị Việt Thu (CTCP Sinh học môi trường Biển Cờ) góp vốn: 626.743đ (Sáu trăm hai mươi sáu ngàn bảy trăm bốn mươi ba đồng)

31/7: Bạn Nga Phạm góp vốn: 2.000.000đ (Hai triệu đồng)

Chị Nguyễn Hoài Thu mua ủng hộ 3 chai tương ớt: 180.000đ (một trăm tám mươi nghìn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua ủng hộ 10m vải dù: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)

24/7: Bạn Nguyễn Thị Nương góp vốn: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

23/7: Các cô Tấm (Viethands) góp vốn: 500.000đ (năm trăm nghìn đồng)

Bang chủ HAT góp vốn: 500.000đ (năm trăm nghìn đồng)

Đào Phương Liên (HN) góp vốn: 500.000đ (năm trăm nghìn đồng)

Cô Bích Thanh (Mỹ) góp vốn 200$: 4.242.000 (bốn triệu hai trăm bốn mươi hai nghìn đồng)

18/6: HannguyenDesigner thu tiền bán Tôm chua hộ gánh: 1.800.000đ (một triệu tám trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Sống Chậm mua ủng hộ 40 gói trà Tuyết: 4.000.000đ (bốn triệu đồng)

14/6: Bang chủ Bive mua ủng hộ 12 chai tương ớt Mường Khương: 720.000đ (bảy trăm hai mươi ngàn đồng)

12/6: Một bạn góp vốn qua tài khoản Techcombank: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

05/06: Chị Ly (ĐH Y Hà Nội) mua ủng hộ 5 chai tương ớt, 2kg túi PE: 380.000đ (ba trăm tám mươi ngàn đồng)

29/5: Bạn Nga Phạm góp vốn: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

13/5: Bạn Nguyễn Tuyết Nhung góp vốn tháng 3, 4, 5, 6: 4.000.000đ (bốn triệu đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua ủng hộ 1 gói trà tuyết: 100.000đ (một trăm ngàn đồng)

9/5: Chị Việt Thu (CTCP Sinh học môi trường biển) góp vốn: 2.454.258đ (hai triệu bốn trăm năm mươi bốn ngàn hai trăm năm mươi tám đồng)

29/4: Bang chủ HAT mua ủng hộ 1kg măng khô: 350.000đ (ba trăm năm mươi ngàn đồng)

Bang chủ HAT mua ủng hộ 8 chai tương ớt: 480.000đ (bốn trăm tám mươi ngàn đồng)

Mẹt chủ Đào góp vốn: 1.000.000đ (một triệu đồng)

25/4: Mẹt chủ Sống Chậm mua ủng hộ 4 gói trà tuyết: 400.000đ (bốn trăm ngàn đồng)

24/4: Mẹt chủ Sống Chậm mua ủng hộ 1 gói trà tuyết và 1 chai tương ớt: 160.000đ (một trăm sáu mươi ngàn đồng)

23/4: Cô Quan Lệ Lan (Nhà giáo đã nghỉ hưu) góp vốn: 1.000.000đ (một triệu đồng)

14/4: Bạn Ngọc Trâm mua ủng hộ 5 chai tương ớt: 300.000đ (ba trăm ngàn đồng)

11/4: Bạn Lê Hồng Thơm góp vốn: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

Bạn Ngọc Dung mua ủng hộ 2kg măng khô và góp vốn, tổng cộng: 2.800.000đ ( hai triệu tám trăm ngàn đồng)

9/4: HannguyenDesigner mua ủng hộ 2 chai tương ớt: 120.000đ (một trăm hai mươi ngàn đồng)

7/4: Bạn Phan Thục Nhi góp vốn: 300.000đ (ba trăm ngàn đồng)

29/3: Gia đình bác Triệu Phi Hùng (73 tuổi) ủng hộ tiền phúng điếu bác và hồi hướng công đức cho bác: 10.000.000đ (mười triệu đồng)

19/3: Mẹt chủ Khanh góp vốn bằng doanh thu bán 0.5kg hạt tiêu. HannguyenDesigner mua ủng hộ: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

18/3: Bạn Phạm Thúy Nga mua ủng hộ 2 chai tương ớt và ủng hộ tiền thừa: 300.000đ (ba trăm ngàn đồng)

12/3: Hai bạn Cường và Hạnh (VSC) mừng tuổi GHX: 1.000.000đ (một triệu đồng)

9/3: Bạn Sơn mua ủng hộ 3 gói trà tuyết: 300.000đ (ba trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua ủng hộ 3 gói trà tuyết: 300.000đ (ba trăm ngàn đồng)

Bang chủ Ròm Đại ca mua ủng hộ 0,5kg măng khô và ủng hộ tiền thừa: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

4/3: Chị Việt Thu (CTCP Sinh học môi trường biển) góp vốn: 915.656đ (chín trăm mười lăm ngàn sáu trăm năm mươi sáu ngàn đồng)

3/3: Bạn Minh Mít mua ủng hộ 3 chai tương ớt và ủng hộ tiền thừa: 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)

1/3: Bạn Nhật – Loan mua ủng hộ 1 chai tương ớt: 60.000đ (sáu mươi ngàn đồng)

28/2: Mẹt chủ Sống Chậm mua ủng hộ 5 gói chè Tuyết: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

Bang chủ Ròm Đại ca và phu nhân góp vốn bằng doanh thu 1 hộp thuốc đau dạ dày. Mẹt chủ Sống Chậm mua ủng hộ: 3.162.000đ (Ba triệu một trăm sáu mươi hai nghìn đồng)

27/2: Chị Lan mua ủng hộ 4 chai tương ớt và ủng hộ tiền thừa: 250.000đ (hai trăm năm mươi ngàn đồng)

25/2: Bạn Mai Hồng mua ủng hộ 3 chai tương ớt, và ủng hộ tiền thừa: 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)

13/2: Bạn Hoàng mua ủng hộ 1 chai tương ớt: 60.000đ (sáu mươi nghìn đồng)

7/2: Bang chủ Ròm Đại ca và phu nhân góp vốn bằng doanh thu 1 hộp thuốc Advil và 1 cây viết, tổng cộng: 1.100.000đ (một triệu một trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua ủng hộ 1 gói trà tuyết: 100.000đ (một trăm ngàn đồng)

27/1: Bang chủ Bive mua ủng hộ 13 chai tương ớt: 780.000đ (Bảy trăm tám mươi ngàn đồng)

Mẹt chủ Sống Chậm mua ủng hộ 1 áo thun trẻ em: 30.000đ (ba mươi nghìn đồng)

Bạn Nguyễn Tuyết Nhung góp vốn: 2.000.0000đ (hai triệu đồng)

Bạn Phạm Thị Thúy Nga góp vốn: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

25/1: Chị Vinh (Viethands) mua ủng hộ 1 hũ tôm chua: 150.000đ (một trăm năm mươi ngàn đồng)

22/1: Mẹt chủ Sống Chậm mua ủng hộ 1 chai tương ớt: 60.000đ (sáu mươi nghìn đồng)

Mẹ Linh và Nhím góp vốn bằng doanh thu 1 áo móc, Mẹt chủ Thỏ Thẻ mua ủng hộ: 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Thỏ Thẻ góp vốn: 1.000.000đ (một triệu đồng)

21/1: Mẹt chủ Sống Chậm mua ủng hộ 1 áo thu người lớn: 60.000đ (sáu mươi ngàn đồng)

20/1: Bạn của mẹt chủ Hà Bánh mì mua ủng hộ 185 khăn ống đi làm từ thiện: 2.035.000đ (hai triệu không trăm ba mươi lăm ngàn đồng)

Mẹt chủ STC mua ủng hộ 1 túi nấm hương: 300.000đ (ba trăm ngàn đồng)

Cô Tấm tên Lâm mua ủng hộ 1 túi nấm hương và 1kg măng: 650.000đ (sáu trăm năm mươi ngàn đồng)

Mẹt chủ STC mua ủng hộ 4 bộ quần áo thun trẻ em: 480.000đ (bốn trăm tám mươi ngàn đồng)

Mẹt chủ Minh Tâm góp vốn: 3.740.000đ (ba triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua ủng hộ 2 hũ tôm chua: 300.000đ (ba trăm ngàn đồng)

C. Hầu bao đã dốc:

20/12: Hoa Tiêu chi tiền mua tấm lợp, khung sắt: 33.000.000đ (Ba mươi ba triệu đồng)

12/12: Mẹt chủ Sống Chậm chi tiền mua hộp kim chỉ: 700.000đ (Bảy trăm nghìn đồng)

Ninh chi mua khẩu trang 3h: 120.000đ (một trăm hai mươi nghìn đồng)

Ninh chi tiền thuê xe vận chuyển trả 3 máy khâu: 230.000đ (Hai trăm ba mươi nghìn đồng)

Mẹt chủ Sống Chậm chi tiền mua thuốc: 11.510.000đ (Mười một triệu năm trăm mười nghìn đồng)

Mẹt chủ Sống Chậm chi mua bánh kẹo: 4.758.000đ (Bốn triệu bảy trăm năm mươi tám nghìn đồng)

Mẹt chủ Sống Chậm chi mua 150 bao tải, 15kg túi nilong, băng dính, dây buộc, 2h bút viết bao, 10 đôi dép nhựa bổ sung: 2.416.000đ (Hai triệu bốn trăm mười sáu nghìn đồng)

Mẹt chủ Sống Chậm chi mua 220 đôi ủng bổ sung: 4.840.000đ (Bốn triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng)

Mẹt chủ Sống Chậm chi mua 1544 đôi ủng cho Lao Cai lần 1: 32.600.000đ (Ba mươi hai triệu sáu trăm nghìn đồng)

Mẹt chủ Hà Bánh Mì mua 23 bộ nồi nấu cơm, canh, 2 nồi gang nấu cơm loại 10kg, 2 chảo, 40 rổ, rá, xô, 38 dao thái, 22 dao chặt, 22 thớt, 69 bình đựng nước, 115 màn, 378 bộ bàn chải, kem đánh răng, 241 cốc inox, 816 bộ bát thìa inox, 130 bộ sáp màu, 400 bộ đất nặn, 1859 đôi dép tổ ong: 57.042.000đ (Năm mươi bảy triệu không trăm bốn mươi hai nghìn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua 44 túi cứu thương: 2.860.000đ (hai triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng))

3/12: Ninh chi tiền thuê xe vận chuyển máy khâu đến Quan Nhân: 170.000đ (Một trăm bảy mươi nghìn đồng)

2/12: Ninh chi tiền sửa máy may: 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng)

28/11: Mẹt chủ Mẹ Còi chi cước tàu chuyển áo mưa ra HN: 1.197.000đ (một triệu một trăm chín mươi bảy ngàn đồng)

26/11: Mẹt chủ Minh Tâm mua cáp nguồn, bàn phím, chuột cho ba bộ máy tính cũ: 685.000đ (sáu trăm tám mươi lăm ngàn đồng)

23/11: Ninh chi mua chân vịt, mặt nguyệt, dầu máy khâu, 4 bóng đèn: 165.000đ (Một trăm sáu mươi năm nghìn đồng)

Ninh chi tiền sửa máy vắt sổ: 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng)

22/11: Ninh chi mua băng phiến chống chuột + bút dạ: 124.000đ (Một trăm hai mươi tư nghìn đồng)

19/11: Mẹt chủ Sống Chậm chi mua 500 khóa áo khoác: 1.500.000đ (một triệu năm trăm nghìn đồng)

Mẹt chủ Sống Chậm chi tiền mua 2h khẩu trang: 80.000đ (tám mươi nghìn đồng)

18/11: Mẹt chủ Sống Chậm chi tiền mua 2 kẹp chỉ: 20.000đ (hai mươi nghìn đồng)

17/11: Mẹt chủ Sống Chậm trả tiền sửa máy khâu: 200.000đ ( hai trăm nghìn đồng)

Mẹt chủ Minh Tâm mua 2 bơm bóng bay: 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)

16/11: Mẹt chủ Sống Chậm chi tiền mua 1 lít dầu máy + đèn máy khâu + kim đè: 130.000đ (một trăm ba mươi nghìn đồng)

Mẹt chủ Minh Tâm mua 1 kim máy vắt sổ: 250.000đ (hai trăm năm mươi ngàn đồng)

13/11: Mẹt chủ Sống Chậm chi tiền mua 4 hộp phấn may: 72.000đ (Bảy mươi hai nghìn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi chuyển tiền thanh toán mua 546kg vải: 15.100.000đ (mười lăm triệu một trăm ngàn đồng)

11/11: Mẹt chủ Sống Chậm chi mua 600 khóa áo: 1.800.000đ (Một triệu tám trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Sống Chậm chi mua 1 hộp khẩu trang: 68.000đ (Sáu mươi tám nghìn đồng)

6/11: Ninh chi mài kéo, mua dầu máy khâu: 165.000đ (một trăm sáu mươi lăm nghìn đồng)

Mẹt chủ Minh Tâm thanh toán tiền mua măng và tiêu: 4.861.000đ (bốn triệu tám trăm sáu mươi mốt ngàn đồng)

4/11: Mẹ Còi thanh toán tiền thuê xe tải chở hàng từ Văn Xuôi vào Ngọk Yêu: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

24/10: Mẹt chủ Mẹ Còi thanh toán đợt 1 mua 3.000 m vải mưa: 10.000.000đ (mười triệu đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua 432 đôi ủng: 14.688.000đ (mười bốn triệu sáu trăm tám mươi tám ngàn đồng)

23/10: Ninh thanh toán tiền mua 250 khóa áo, 1 búp chỉ và 1 hộp kim máy khâu: 800.000đ (Tám trăm ngàn đồng)

20/10: Ninh thanh toán tiền mài 3 kéo và 2 đèn máy khâu: 205.000đ (Hai trăm lẻ năm nghìn đồng)

18/10: Ninh thanh toán tiền cước phí vận chuyển 10 thùng cặp Friso: 100.000đ (Một trăm nghìn đồng)

Ninh thanh toán tiền cước phí vận chuyển 2 bao quần đi SG: 723.000đ (Bảy trăm hai mươi ba nghìn đồng)

16/10: Mẹt chủ Mẹ Còi mua 40 ca inox, 33 nồi các loại, 14 chảo các loại, 190 chén inox, 40 muỗng inox, 13 dao, 11 xô nước, 11 thau nhôm, 37 bộ vá múc cơm canh: 14.444.000đ (mười bốn triệu bốn trăm bốn mươi bốn ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua 15 thớt, 73 thố đựng cơm canh, 40 đĩa đựng thức ắn, 22 rổ, 4 thau nhựa: 4.987.000đ (bốn triệu chín trăm tám mươi bảy ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua 17 túi cứu thương và dụng cụ, thuốc cho túi cứu thương: 7.103.000đ (bảy triệu một trăm lẻ ba ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua 150 khăn mặt: 405.000đ (bốn trăm lẻ năm ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua 1500 cái bánh và 33 kg kẹo: 3.683.000đ (ba triệu sáu trăm tám mươi ba ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua 20 chiếu: 1.000.000đ (một triệu đồng)

Sỹ mua 4 bình đựng nước uống: 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)

Sỹ mua bao tải, dây đóng hàng: 760.000đ (bảy trăm sáu mươi ngàn đồng)

Sỹ mua 900 quả bóng bay, 2 bơm nhỏ: 715.000đ (bảy trăm mười lăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua bịch nilon đựng quà cho các cháu: 380.000đ (ba trăm tám mươi ngàn đồng)

Sỹ photo, ép nhựa bảng hướng dẫn sử dụng túi cứu thương: 260.000đ (hai trăm sáu mươi ngàn đồng)

12/10: Mẹt chủ Sống Chậm chi mua bổ sung bánh kẹo khảo sát: 360.000đ (Ba trăm sáu mươi nghìn đồng)

Mẹt chủ Sống chậm thanh toán tiền ăn ở cho đoàn xiếc: 2.336.330đ (Hai triệu ba trăm ba mươi sáu nghìn ba trăm ba mươi đồng)

Mẹt chủ Sống Chậm thanh toán tiền hành lý, vé xe cho đoàn xiếc: 3.560.000đ (Ba triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng)

Mẹt chủ Sống Chậm chi tiền thù lao cho đoàn xiếc: 24.000.000đ (Hai mươi tư triệu đồng)

Mẹt chủ Sống Chậm thanh toán tiền mua bánh kẹo khảo sát: 3.885.000đ (Ba triêu tám trăm tám mươi lăm nghìn đồng)

Ninh thanh toán tiền cước phí vận chuyển 5 bao quần áo, khăn đi SG: 580.000đ (Năm trăm tám mươi nghìn đồng)

Mẹt chủ Sống Chậm thanh toán tiền mua 10kg Trà Tuyết: 3.000.000đ (Ba triệu đồng)

10/10: Mẹt chủ Sống Chậm chi tiền mua máy in ảnh (2,4tr), Pin sạc cho máy in ảnh (950k), 2 hộp giấy in ảnh (1,2tr): 4.550.000đ (Bốn triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng)

7/10: Mẹt chủ Minh Tâm chi mua 5kg măng và 6kg tiêu: 2.600.000đ (hai triệu sáu trăm ngàn đồng)

23/9: Mẹt chủ Mẹ Còi chuyển tiền thanh toán mua 210,5kg vải, 82,5kg dây, 120 cuộn băng dính: 8.255.000đ (tám triệu hai trăm năm mươi lăm ngàn đồng)

13/9: Mẹt chủ Mẹ Còi chuyển tiền thanh toán mua 969kg vải: 36.840.000đ (ba mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng)

5/9: Ninh chi mua 300 khóa áo khoác: 900.000đ (chín trăm ngàn đồng)

27/8: Mẹt chủ Mẹ Còi chuyển tiền thanh toán mua vải: 16.400.000đ (mười sáu triệu bốn trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Minh Tâm chi mua măng và tiêu: 1.200.000đ (một triệu hai trăm ngàn đồng)

9/8: Ninh chi mua 360 khóa áo khoác: 1.080.000đ (một triệu không trăm tám mươi nghìn đồng)

8/8: Ninh chi mua băng dính: 300.000đ (ba trăm nghìn đồng)

3/8: Ninh chi mài kéo: 90.000đ (chín mươi nghìn đồng)

26/7: Mẹt chủ Mẹ Còi thanh toán mua 1.037 kg vải: 38.700.000đ (Ba mươi tám triệu bảy trăm ngàn đồng)

23/7: Mẹt chủ Sống Chậm thanh toán nốt tiền mua 1.296,4kg vải: 34.800.000đ (Ba mươi tư triệu tám trăm nghìn đồng)

22/07: Ninh thanh toán một phần tiền mua 1.296,4kg vải: 5.000.000đ (Năm triệu đồng)

17/7: Ninh chi thay đèn máy khâu 2 cái: 180.000đ (một trăm tám mươi nghìn đồng)

07/07: Ninh chi tiền mua 300 khóa áo khoác: 900.000đ (chín trăm nghìn đồng)

23/06: Ninh chi tiền sửa máy may: 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng)

03/06: Ninh sửa máy may: 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)

24/5: Ninh mua 86 khóa áo: 260.000đ (hai trăm sáu mươi ngàn đồng)

20/5: Ninh mua 5 lố khóa áo, 5h phấn may: 285.000đ (Hai trăm tám mươi lăm ngàn đồng)

25/4: Ninh thanh toán tiền mua 144 khóa áo khoác: 504.000đ (Năm trăm lẻ bốn ngàn đồng)

14/4: Ninh thanh toán tiền mài kéo: 90.000đ (Chín mươi ngàn đồng)

11/4: Ninh thanh toán tiền sửa máy khâu: 300.000đ (ba trăm ngàn đồng)

Ninh mua giấy cuộn cắt mẫu quần áo, đèn máy khâu, khóa áo: 494.000đ (bốn trăm chín mươi tư ngàn đồng)

31/3: Ninh mua 2h khẩu trang: 117.000đ (một trăm mười bảy ngàn đồng)

22/3: Bạn Sang Mẹt Gỏi lá mua vé xe cho hai diễn viên ảo thuật: 1.080.000đ (một triệu không trăm tám mươi ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi thuê phòng khách sạn cho diễn viên ảo thuật: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

Thuê hai diễn viên ảo thuật: 6.000.000đ (sáu triệu đồng)

20/3: Mẹt chủ Mẹ Còi mua 25 kg kẹo, 1.500 cái bánh đi khảo sát: 3.150.000đ (ba triệu một trăm năm mươi ngàn đồng)

Sỹ mua 3 bơm và 300 bóng bay: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

17/3: Bạn Bích Phượng mua tên miền GHX: 1.660.000đ (một triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng)

10/3: Ninh mua 200 cuộn size đính quần áo: 5.600.000đ (năm triệu sáu trăm ngàn đồng)

13/2: Ninh thanh toán cước phí vận chuyển 08 kiện chăn, áo, khăn đi SG: 1.060.000đ (một triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng)

06/02: Mẹt chủ Sống Chậm mua 308kg vải: 4.610.000đ (bốn triệu sáu trăm mười nghìn đồng)

Ninh mua khẩu trang: 68.000đ (sáu mươi tám nghìn đồng)

25/1: Ninh mua 15 cuộn size đính áo: 450.000đ (bốn trăm năm mươi ngàn đồng)

D. Tính sổ khi tan chợ:

Mời các bạn xem chi tiết hàng hóa đã được mang lên chợ: TH Sán Chải 2 MN Lung Sui MN Nan Sin MN Quan Than San MN Sán Chải 2 TH Lùng Sui TH Nàn Sín TH Quan Than SanBiên bản bàn giao hàng Văn Xuôi_MNBiên bản bàn giao hàng Van Xuoi_TH Biên bản bàn giao hàng Ngọc Yêu_MNBiên bản bàn giao hàng Ngọc Yêu_TH

Tình hình thu chi tiền mặt như sau:

1. Thu: Tổng cộng: 494.833.570đ (trong đó, tiền tồn: 48.662.213đ, tiếp nhận trực tiếp: 393.184.357đ và thu từ Chợ Miền Xuôi: 52.987.000đ).

2. Chi: Tổng chi: 459.699.330đ    

(Bạn có thể kiểm tra tại: Theo dõi thu chi GHX)

Như vậy sau khi kết thúc 2 phiên chợ tổng số tiền còn lại là: 35.134.240đ. Số tiền này được chuyển cho gánh hàng tiếp theo.

Cuối cùng, Gánh Hàng Xén xin trân trọng cảm ơn:

– Công ty liên doanh Nippon Express (Chi nhánh Hà Nội) đã ủng hộ 1 chiếc xe tải (5 tấn) vận chuyển hàng từ Hà Nội lên Simacai và 1 xe tải 5 tấn vận chuyển hàng từ TPHCM lên Kon Tum.

– Bạn Hoa Tiêu đã ủng hộ chi phí sản xuất, vận chuyển và lắp đặt khung mái che sân trường cho trường Tiểu học Lùng Sui.

– Tất cả các xén viên đã tham gia sản xuất, phân loại và đóng gói hàng. Các bang chủ – mẹt chủ và các điếu đóm viên đã tham gia trực tiếp vào phiên chợ lần này…

 

2 bình luận trong “Báo cáo tổng kết phiên chợ Văn Xuôi – Ngọc Yêu, phiên chợ Lùng Sui – Nàn Sín – Quan Thần Sán – Sán Chải 2 và hoạt động GHX đến hết 31/12/2014

Không cho phép ghi chú.