Báo cáo tổng kết phiên chợ Sủng Trái – Hố Quáng Phìn tháng 1/2017 và hoạt động GHX đến ngày 18/1/2017

Tác giả: Sống Thật Chậm

DV16Phiên chợ Sủng Trái – Hố Quáng Phìn họp ngày 4-5/1/2017

1. Hàng đã gom: 

10/12/2016: Chị Phương 5+ bỏ vào gánh 534 quyển sách Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 12

15/12/2016:  Gia đình chị Hương ở địa chỉ C35/409 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội gửi tặng các bé  220 chiếc quần nỉ mới.

17/12/2016: Mẹt chủ Khanh Phạm tặng các bé vùng cao 16.000 viên lọc nước

28/12/2016: Mẹt chủ Hà bánh mì ủng hộ 130kg kẹo.

2. Vốn đã góp:

Vốn còn dư lại từ các gánh hàng trước được chuyển qua là: 1.777.929đ (một triệu bảy trăm bảy mươi bảy ngàn chín trăm hai mươi chín đồng).

5/10: Mẹt chủ Sống Chậm thu tiền bán 285 bộ quần áo: 28.500.000đ (hai mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng

24/10: Mẹt chủ Sống Chậm mua ủng hộ 2 chiếc váy: 1.500.000đ (một triệu năm trăm nghìn đồng)

29/10: Bạn Thuý Nga Phạm góp vốn: 5.000.000đ (năm triệu đồng)

31/10: Rau 5.0 góp vốn 6 tháng đầu năm 2016: 4.200.000đ (bốn triệu hai trăm ngàn đồng)

5/11: Anh Thái, chị Hương Michelle góp vốn từ tiền sách 700 USD: 15.603.000đ (mười lăm triệu sáu trăm lẻ ba ngàn đồng)

6/11: Anh Hoa Tiêu ủng hộ tiền chi phí đoàn xiếc: 31.638.000đ ( Ba mươi mốt triệu sáu trăm ba mươi tám nghìn đồng)

2/12: Bang chủ Mút Ca góp vốn tháng 12 Tây Bắc: 5.000.000đ (năm triệu đồng)

Cô Bạch Dương góp vốn: 3.000.000đ (ba triệu đồng)

4/12: Bạn Nguyễn Tuấn Anh Bệnh viện Phổi TW góp vốn: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

5/12: Bạn Cẩm Thuỷ góp vốn: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

Bạn Lê Vũ Hà góp vốn: 3.000.000đ (ba triệu đồng)

Bạn Phượng Phạm góp vốn mục 11 cốc uống nước inox 735 cái: 3.000.000đ (ba triệu đồng)

Bạn Trần Đức Lâm góp vốn mua 25 hộp kim chỉ cho gánh Tây Bắc: 2.500.000đ (hai triệu năm trăm ngàn đồng)

6/12: Bạn Lan Nguyễn góp vốn: 6.000.000đ (sáu triệu đồng)

7/12: Bạn Trần Thị Hồng góp vốn mua 100 đôi ủng cho gánh Tây Bắc: 3.800.000đ (ba triệu tám trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Khanh Phạm góp vốn: 10.000.000đ (mười triệu đồng)

12/12: Gia đình anh Thái chị Hương – San Jose góp vốn mua vải: 6.200.000đ (Sáu triệu hai trăm nghìn đồng)

13/12: Bạn Hà Vân góp vốn: 1.000.000đ (một triệu đồng)

14/12: Bạn Ngô Thị Thuỳ Dung góp vốn: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

15/12: Bạn Phương Trần góp vốn: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

Bạn Vũ Hoàng Lan góp vốn: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

17/12: Mẹt chủ Thùy Linh ở lớp 10A Chu Văn An, Hà Nội góp vốn: 4.500.000đ( Bốn triệu năm trăm nghìn đồng)

19/12: Bạn Quỳnh (bạn Khanh Phạm góp vốn: 525.000đ (năm trăm hai mươi lăm ngàn đồng)

20/12: Các bạn San Jose góp vốn 820 USD: 19.155.200 (mười chín triệu một trăm năm mươi lăm ngàn hai trăm đồng)

21/12: Chị Ngọc Minh góp vốn: 2.000.000đ (hai triệu đồng) và một số đồ chơi trẻ em cũ.

22/12: Bạn Đỗ Lan Phương góp vốn: 59.000.000đ (năm mươi chín triệu đồng)

24/12: Bang chủ HAT, mẹt chủ PMH góp vốn: 10.000.000đ (mười triệu đồng)

26/12: Mẹt chủ Minh Tâm góp vốn: 4.000.000đ (bốn triệu đồng)

Công ty TVG Hưng Yên góp vốn: 60.000.000đ( Sáu mươi triệu đồng)

30/12: Chị Trần Phương Ngọc R5-10.07 Royal City góp vốn: 10.000.000đ (mười triệu đồng)

Bé Kim Thăng Long lớp 6B- Hà Nội Amsterdam góp vốn: 5.000.000đ (năm triệu đồng)

Anh Nguyễn Đức Nga góp vốn: 3.000.000đ ( ba triệu đồng)

29/12: Chị Phương 5+ góp vốn: 5.000.000đ (năm triệu đồng)

Bé Na góp vốn: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

Anh Nguyễn Hồng Thắng góp vốn: 5.000.000đ (năm triệu đồng)

1/1/2017: Nhân viên công ty Nippon góp vốn: 25.000.000đ( hai mươi lăm triệu đồng).

07/1/2017: Chị Ngọc Nga Sài Gòn gốp vốn: 1.000.000đ (một triệu đồng)

18/1/2017: Mẹt chủ Du Hạ Nguyễn Kim góp vốn (500 USD): 11.250.000đ( mười một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)

3. Dốc hầu bao:

6/10: Mẹt chủ Sống Chậm chi mua 4 hộp khẩu trang y tế: 200.000đ (hai trăm nghìn đồng)

7/10: Mẹt chủ Sống Chậm chi mua 12 thùng bánh kẹo: 3.834.000đ (ba triệu tám trăm ba mươi tư nghìn đồng) cho chuyến diễn xiếc.

Mẹt chủ Sống Chậm chi mua 22kg chun vòng: 1.560.000đ (một triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng)

Mẹt chủ Sống Chậm chi mua bóng bay: 400.000 (bốn trăm nghìn đồng)

24/10: Mẹt chủ Sống Chậm chi trả chi phí đoàn xiếc (8 diễn viên xiếc): 31.535.000đ (ba mươi mốt triệu năm trăm ba mươi lăm nghìn đồng)

25/10: Mẹt chủ Sống Chậm chi trả tiền mài 7 chiếc kéo, mua ống để bơm bóng: 190.000đ (Một trăm chín mươi nghìn đồng)

26/10: Mẹt chủ Sống Chậm chi mua 200 chiếc bao bì: 860.000đ (Tám trăm sáu mươi nghìn đồng)

Trả tiền thuê xe tải chở hàng: 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng)

Trả tiền sửa máy may ở Thái Bình: 110.000đ ( Một trăm mười nghìn đồng)

27/10: Mẹt chủ Sống Chậm chi mua 1612,5kg vải (trả trước 50% tiền vải): 26.000.000đ ( hai mươi sáu triệu đồng)

20/11:Mẹt chủ Sống Chậm chi mua 1560kg vải: 66.000.000đ (Sáu mươi sáu triệu đồng)

10/12: Mẹt chủ Sống Chậm chi trả 1966,1Kg vải và 9.630 khóa áo khoác: 88.400.000đ (Tám mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng)

15/12: Mẹt chủ Sống Chậm chi mua 1384,7kg vải (vải áo nỉ+mũ+khăn) trả trước 50% tiền vải: 22.250.000đ (Hai mươi hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)

17/12: Trả tiền thuê xe chở quần áo từ thiện từ Thái Bình về Hà Nội: 400.000đ (bốn trăm nghìn đồng)

Mẹt chủ Sống Chậm chi mua thêm 40kg vải quần: 1.600.000đ (một triệu sáu trăm ngàn đồng)

18/12: Mẹt chủ Sống Chậm chi mua khóa áo khoác: 13.000.000( mười ba triệu đồng)

20/12: Mẹt chủ Sống Chậm trả tiền sửa máy may+máy vắt sổ ở Thái Bình, mua thoi máy, mài 10 chiếc kéo, mua băng dính hai mặt, 4 hộp khẩu trang: 1.070.000đ ( một triệu không trăm  bảy mươi nghìn đồng)

24/12: Mẹt chủ Sống Chậm chi mua kim chỉ, hộp đựng: 2.520.000đ (hai triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng)

26/12: Mẹt chủ Sống Chậm chi mua 2000 khăn mặt: 14.000.000đ ( mười bốn triệu đồng)

Chi mua 444 hộp sáp màu và 444 hộp đất nặn: 4.743.000đ (bốn triệu bảy trăm bốn mươi ba nghìn đồng)

Chi mua 1181 bộ bàn chải đánh răng và kem đánh răng: 16.535.000đ (mười sáu triệu năm trăm ba mươi lăm nghìn đồng)

Chi mua bát (đựng cơm+ thức ăn+ canh), môi, thìa: 37.778.000đ (ba mươi bảy triệu bảy trăm bảy mươi tám nghìn đồng)

27/12: Mẹt chủ Sống Chậm chi mua túi nilong, bao bì, dây buộc, đề can, bút dạ: 1.812.000đ (một triệu tám trăm mười hai nghìn đồng)

28/12: Mẹt chủ Sống Chậm chi mua bóng bay: 600.000đ (sáu trăm nghìn đồng)

1/1/2017: Mẹt chủ Sống Chậm trả nốt 50% tiền 1384,7kg vải: 22.250.000đ (hai mươi hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)

2/1/2017: Mẹt chủ Sống Chậm chi trả tiền mua thêm vải may mũ: 5.200.000đ ( năm triệu hai trăm nghìn đồng).

4. Tính sổ khi tan chợ:

Mời bạn đọc các bảng tổng kết hàng tiêu thụ được trong phiên chợ vừa qua: Tiểu học Hồ Quáng Phìn TH Sủng Trái MN Sủng Trái MN Hồ Quáng Phìn Hai truong THCS

Tình hình thu chi tiền mặt như sau:

Thu: Tổng cộng: 525.649.129đ (trong đó, tiền tồn: 1.777.929đ, tiếp nhận trực tiếp 523.869.700đ và thu từ Chợ Miền xuôi: 1.500.000đ).

Chi: Tổng chi: 525.247.000đ   

(Bạn có thể kiểm tra tại: theo dõi thu chi GHX)

Như vậy thu vượt chi: 402.129đ (bốn trăm lẻ hai ngàn một trăm hai mươi chín đồng). Số tiền này được chuyển cho các gánh hàng tiếp theo.

Lời cuối, xin chân thành cám ơn tất cả các cổ đông, Mẹt chủ, Bang chủ đã góp vốn, hiện vật, công sức và động viên tinh thần giúp cho phiên chợ lần này thành công.

Xin đặc biệt cám ơn:

  1. Công ty Nippon Express đã ủng hộ hai chuyến xe tải 5 tấn chở hàng từ Hà Nội lên các trường.
  2. Các cô Tấm của GHX đã may toàn bộ số hàng cho phiên chợ.
  3. Mười bốn cửu vạn bốc hàng lên xe tải giúp Gánh.