Báo cáo tổng kết phiên chợ Ngọc Linh, Mường Hoong (Kon Tum) và hoạt động của GHX đến hết tháng 8/2016

img_0538

Tác giả: Mẹ Còi

Phiên chợ Ngọc Linh, Mường Hoonghọp ngày 29 – 30/8/2016

  1. Hàng đã gom:

03/05: Bạn Hậu Xuân Phương ủng hộ 2 túi vải may áo

2/5: Chị Dung ủng hộ 60 quần dài, ủng hộ vải và công may 600 áo dài tay, hai bao chỉ may, 120 áo khoác

3/4: Bạn Nguyễn Thị Thanh Thuỷ ủng hộ 13 thùng áp quần ấm trẻ em

14/3: Chị Lâm (Âu Cơ) ủng hộ 1 chiếc tivi cũ

Ngoài ra còn rất nhiều bạn đã mang đồ đến ủng hộ tại kho và nhà của Mẹt chủ Minh Tâm mà không để lại tên.

  1. Vốn đã góp:

Vốn còn dư lại từ gánh hàng tháng 12/2014 được chuyển qua là: 42.029.929đ (bốn mươi hai triệu không trăm hai mươi chín ngàn đồng)

30/8: Bạn Trần Đức Lâm góp vốn: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

Bạn An mua ủng hộ 6kg măng, 12kg táo, 20kg sâm dây: 3.060.000đ (ba triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng)

Mẹt chủ Thỏ Thẻ mua ủng hộ: 3kg măng, 5kg táo, 2kg sâm: 700.000đ (bảy trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Minh Tâm mua ủng hộ: 1kg măng, 2kg táo, 1kg sâm: 310.000đ (ba trăm mười ngàn đồng)

Bạn Gia mua ủng hộ 5kg măng, 2kg sâm: 650.000đ (sáu trăm năm mươi ngàn đồng)

Bạn Hoa Tiêu mua ủng hộ 22,5kg sâm: 4.500.000đ (bốn triệu năm trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua ủng hộ 53kg măng, 61kg táo, 12,5kg sâm: 6.980.000đ (sáu triệu chín trăm tám mươi ngàn đồng)

Bang chủ Mút Ca mua ủng hộ 5kg măng, 10kg sâm: 2.250.000đ (hai triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng)

Bạn Bình Huế mua ủng hộ 5kg táo, 2kg măng: 250.000đ (hai trăm năm mươi ngàn đồng)

Bạn Sỹ mua ủng hộ 5kg táo, 15kg măng, 10kg sâm: 2.900.000đ (hai triệu chín trăm ngàn đồng)

Một bạn giấu tên góp vốn: 28.000.000đ (hai mươi tám triệu đồng)

28/8: Bạn Nguyễn Thanh Thuý góp vốn: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

26/8: Bang chủ Ròm Đại Ca góp vốn 600 USD: 13.362.000đ (mười ba triệu ba trăm sáu mươi hai ngàn đồng)

Bé Khoai Tây góp vốn: 1.000.000đ (một triệu đồng)

Bạn Bùi Huy Cường góp vốn: 1.000.000đ (một triệu đồng)

24/8: Mẹt chủ Sống Chậm thu tiền bán 100 áo khoác gió: 5.000.000đ (Năm triệu đồng)

23/8: Bạn Lê Quốc Tuấn góp vốn: 800.000đ (tám trăm ngàn đồng)

Bạn Hoàng Thanh Phương góp vốn: 4.000.000đ (bốn triệu đồng)

Mẹ bé Hân góp vốn: 1.000.000đ (một triệu đồng)

Bác Hoàng Thị Vương góp vốn: 5.000.000đ (năm triệu đồng)

22/8: Một bạn góp vốn mua áo ấm qua tài khoản Techcombank: 800.000đ (tám trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Khanh Phạm góp vốn mua áo ấm: 4.000.000đ (bốn triệu đồng)

19/8: Bang chủ Mút Ca nộp phạt: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

10/8: Bạn Đỗ Hoàng Chi Mai góp vốn mua bình đựng nước uống: 1.850.000đ (một triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng)

14/7: Bạn Hoa Tiêu góp vốn: 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng)

13/7: Bang chủ HAT và mẹt chủ Minh Hà góp vốn mua màn và chiếu: 5.125.000đ (năm triệu một trăm hai mươi lăm ngàn đồng)

5/7: Bạn Tô Ngọc Kim Oanh góp vốn: 1.000.000đ (một triệu đồng)

24/6: Mẹt chủ Sống Chậm mua ủng hộ 4 hộp thuốc đánh răng của chị Hồng Hạnh (Bỉ): 360.000đ (Ba trăm sáu mươi nghìn đồng)

17/6: Mẹt chủ Sống Chậm thu tiền bán 500 chiếc chăn: 90.000.000đ (Chín mươi triệu đồng)

15/6: Chị Phạm Thu Thuỷ góp vốn mua cốc inox: 1.300.000đ (một triệu ba trăm ngàn đồng)

14/6: Bạn Ngô Thị Bình Huế góp vốn: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

Bạn Nguyễn Thị Ngân góp vốn: 1.500.000đ (một triệu năm trăm ngàn đồng)

Một bạn góp vốn qua tài khoản Techcombank mua 30 áo ấm: 1.200.000đ (một triệu hai trăm ngàn đồng)

13/6: Nhóm bạn San Jose góp vốn mua hàng mục 15-21 và 75 áo ấm: 6.690.000đ (sáu triệu sáu trăm chín mươi ngàn đồng)

12/6: Bạn Minh Hoàng góp vốn mua 19 áo ấm và 433 khăn mặt: 2.060.000đ (hai triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng)

Bạn Phương góp vốn mua 20 áo ấm và 20 đôi dép nhựa: 1.100.000đ (một triệu một trăm ngàn đồng)

10/6: Bạn Trần Thu Huyền góp vốn mua 433 cà mèn đựng cơm: 4.763.000đ (bốn triệu bảy trăm sáu mươi ba ngàn đồng)

9/6: Bạn NTT góp vốn: 3.000.000đ (ba triệu đồng)

Bạn Đỗ Anh Thư, chị Phương Thiện, bạn Thu góp vốn: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

8/6: Bạn Hương Trương đóng góp: 3.000.000đ (ba triệu đồng)

7/6: Mẹt chủ Mẹ Còi mua ủng hộ 1kg măng khô, 2 hũ ớt gió: 650.000đ (sáu trăm năm mươi ngàn đồng)

Bạn Tạ Diễm Hương góp vốn: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

6/6: Bạn Võ Ngọc Linh Giang góp vốn mua 200 đôi dép: 3.000.000đ (ba triệu đồng)

Bạn Đoàn Ngọc Bích góp vốn mua 100 đôi dép: 1.500.000đ (một triệu năm trăm ngàn đồng)

Chị Nguyễn Việt Thu góp vốn: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

Bạn Vũ Minh Hằng góp vốn mua 200 đôi dép: 3.000.000đ (ba triệu đồng)

5/6: Một bạn góp vốn qua tài khoản Vietcombank: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

4/6: Bạn Nguyễn Minh Thắng góp vốn: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

Bạn Mỹ Anh góp vốn mua 200 đôi ủng: 6.800.000đ (sáu triệu tám trăm ngàn đồng)

3/6: Bạn Lê Quốc Tuấn góp vốn: 850.000đ (tám trăm năm mươi ngàn đồng)

Bác Phúc Thành góp vốn: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

23/5: Bạn Tô Ngọc Kim Oanh góp vốn: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

20/5: Cô Tô Thị Dung góp vốn: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

25/4: Bạn Lê Quốc Tuấn góp vốn: 1.000.000đ (một triệu đồng)

Một số phụ huynh trường Mặt trời bé con góp vốn: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

Hai bạn Liên Thuý góp vốn: 1.000.000đ (một triệu đồng)

23/04: Bang chủ Hồ Anh Tuấn góp vốn mua vải: 3.000.000đ (Ba triệu đồng)

Bạn Mẹt chủ Thùy Linh góp vốn: 6.451.000 (Sáu triệu bốn trăm năm mươi mốt nghìn đồng)

20/4: Mẹ bé Hân góp vốn: 1.000.000đ (một triệu đồng)

16/4: Bạn Mỹ Anh góp vốn: 3.000.000đ (ba triệu đồng)

Bạn Cindy Phương góp vốn: 10.000.000đ (mười triệu đồng)

Bạn Kim Anh (Hà Nội) góp vốn: 3.000.000đ (ba triệu đồng)

Bạn Liên (sân bay TSN) góp vốn: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

Bạn Ngọc Bích góp vốn: 1.000.000đ (một triệu đồng)

10/4: Mẹt chủ Minh Tâm góp vốn: 1.100.000đ (một triệu một trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Thỏ Thẻ góp vốn: 5.360.000đ (năm triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng)

2/4: Hai bạn Gia Lan góp vốn: 3.500.000đ (ba triệu năm trăm ngàn đồng)

1/4: Bạn Hoa Tiêu góp vốn: 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng)

30/3: Chị Ngô Thị Phương Thiện góp vốn: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

Bạn Thuý Nga Phạm góp vốn: 5.000.000đ (năm triệu đồng)

28/3: Anh Minh Duong – Partner của CT Luật Asia Counsel VN góp vốn: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

Chị Nguyễn Việt Thu góp vốn: 1.000.000đ (một triệu đồng)

24/3: Bạn Bích Phượng góp vốn: 1.660.000đ (một triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng)

19/3: Chị Dung góp vốn: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

Mẹt chủ Thỏ Thẻ góp vốn: 3.000.000đ (ba triệu đồng)

Mẹt chủ Minh Tâm góp vốn: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

Bang chủ Ròm Đại ca góp vốn bằng doanh thu một số món hàng, mẹt chủ Minh Tâm và Mẹ Còi mua ủng hộ: 3.200.000đ (ba triệu hai trăm ngàn đồng)

18/3: Bạn Nguyễn Thị Hồng Phượng góp vốn: 1.000.000đ (một triệu đồng)

Chị Phạm Thị Thu Thuỷ góp vốn: 2.500.000đ (hai triệu năm trăm ngàn đồng)

16/3: Bạn Janna Phạm góp vốn: 5.000.000đ (năm triệu đồng)

15/3: Bạn Đỗ Anh Thư góp vốn: 3.000.000đ (ba triệu đồng)

Bạn Lý Thị Quỳnh Anh góp vốn: 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)

5/3: Rau hữu cơ 5.0 góp vốn bằng doanh thu 5kg rau sạch, Mẹt chủ Mẹ Còi mua ủng hộ: 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)

27/2: Chị Mai Hồng góp vốn: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

23/2: Mẹt chủ Mẹ Còi mua ủng hộ 0,5kg măng khô, 1 hũ ớt gió: 325.000đ (ba trăm hai mươi lăm ngàn đồng)

  1. Dốc hầu bao:

31/8: Mẹt chủ Sống Chậm chi mua 4 máy khâu: 18.000.000đ( mười tám triệu đồng)

Mẹt chủ Sống Chậm chi mua chun cuộn, phấn may, dây dù, hạt áo mưa, 20 kéo: 4.695.000đ( bốn triệu sáu trăm chín mươi lăm nghìn đồng)

Mẹt chủ Sống Chậm chi mua dao máy vắt sổ (5 chiếc): 100.000đ( một trăm nghìn đồng)

Mẹt chủ Sống Chậm chi trả tiền đổ rác thải từ thiện T6/2016: 150.000đ ( một trăm năm mươi nghìn đồng)

Mẹt chủ Sống Chậm chi trả tiền sửa 2 máy may: 150.000đ( một trăm năm mươi nghìn đồng)

Mẹt chủ Sống Chậm chi trả 4 hộp khẩu trang, 10 cuộn dây: 450.000đ( bốn trăm năm mươi nghìn đồng)

30/8: Mẹt chủ Minh Tâm chi mua 100kg táo mèo, 100kg măng, 80kg sâm dây: 7.430.000đ (bảy triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng)

15/7: Mẹt chủ Mẹ Còi mua 1.500.000 đôi dép: 12.600.000đ (mười hai triệu sáu trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua 1.150 đôi ủng: 36.650.000đ (ba mươi sáu triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua 440 khăn mặt: 1.100.000đ (một triệu một trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua 57 cái chiếu: 2.793.000đ (hai triệu bảy trăm chín mươi ba ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua 35 cái màn: 2.275.000đ (hai triệu hai trăm bảy mươi lăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua túi cứu thương, thuốc: 17.418.000đ (mười bảy triệu bốn trăm mười tám ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua 37 bình đựng nước uống: 1.295.000đ (một triệu hai trăm chín mươi lăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua cốc inox, 2 nồi nhỏ, 1 nồi lớn, 1 chảo, 15 xô đựng nước, 15 chậu rửa tay: 3.705.000đ (ba triệu bảy trăm lẻ năm ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua 440 cà mèn: 3.124.000đ (ba triệu một trăm hai mươi bốn ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua bánh kẹo: 7.120.000đ (bảy triệu một trăm hai mươi ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua bao, dây đóng hàng: 2.740.000đ (hai triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua 235kg vải: 8.200.000đ (tám triệu hai trăm ngàn đồng)

14/7: Mẹt chủ Minh Tâm đặt may 500 áo ấm size S: 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng)

17/6: Mẹt chủ Mẹ Còi mua 8 kiên áo ấm: 34.400.000đ (ba mươi bốn triệu bốn trăm ngàn đồng)

28/4: Mẹt chủ Mẹ Còi mua 2.570m vải mưa: 43.700.000đ (bốn mươi ba triệu bảy trăm ngàn đồng)

19/4: Mẹt chủ Mẹ Còi mua 1 máy vắt sổ: 6.500.000đ (sáu triệu năm trăm ngàn)

14/4: Mẹt chủ Sống Chậm chi mua 7 bộ máy khâu Zuki, 8 đèn máy: 31.900.000đ( ba mươi mốt triệu chín trăm nghìn đồng)

13/4: Mẹt chủ Mẹ Còi chi mua 1 kiện áo khoác cũ: 4.300.000đ (bốn triệu ba trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Sống Chậm chi mua 6 bộ thoi suốt, 10 hộp phấn, 2 cuộn chun, 1 hộp khẩu trang y tế, 2 đèn pin soi máy, 2 gói kim may, 3 cuộn chỉ may: 760.000đ (Bảy trăm sáu mươi nghìn đồng)

8/4: Mẹt chủ Mẹ Còi chi mua 1 kiện áo khoác cũ: 6.400.000đ (sáu triệu bốn trăm ngàn đồng)

2/4: Mẹt chủ Mẹ Còi chi mua 46kg vải: 1.596.000đ (một triệu năm trăm chín mươi sáu ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi chi mua kéo, chỉ, chun may đồ: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

1/4: Mẹt chủ Mẹ Còi thanh toán cho đoàn xiếc: 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi thanh toán tiền ăn ở cho đoàn xiếc: 3.887.000đ (ba triệu tám trăm tám mươi bảy ngàn đồng)

27/3: Mẹt chủ Mẹ Còi chi mua bánh kẹo khảo sát: 9.600.000đ (chín triệu sáu trăm ngàn đồng)

24/3: Mẹt chủ Mẹ Còi chi mua tên miền 2 năm cho Gánh: 1.660.000đ (một triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng)

23/3: Mẹt chủ Mẹ Còi mua 256kg vải: 8.900.000đ (tám triệu chín trăm ngàn đồng)

17/3: Mẹt chủ Mẹ Còi mua 172kg vải nỉ: 6.000.000đ (sáu triệu đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua chun, phấn may, size: 1.960.000đ (một triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng)

15/3: Mẹt chủ Mẹ Còi mua 1 máy may chập 5 kim: 6.800.000đ (sáu triệu tám trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Sống Chậm chi mua 300 khóa áo khoác, 100 kéo, 2 hộp khẩu trang y tế: 1.280.000đ (Một triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng)

14/3: Mẹt chủ Mẹ Còi mua 140kg vải: 6.100.000đ (sáu triệu một trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Sống Chậm chi mua 200 bao tải, 2 cuộn dây đóng bao: 970.000đ (Chín trăm bảy mươi nghìn đồng)

26/2: Mẹt chủ Sống Chậm thanh toán tiền 1.136kg vải: 51.000.000đ ( năm mươi mốt triệu đồng)

  1. Tính sổ khi tan chợ:

Mời bạn đọc các bảng tổng kết hàng tiêu thụ được trong phiên chợ vừa qua: bien-ban-ban-giao-hang-ngoclinh_mnbien-ban-ban-giao-hang-ngoc-linh_thbien-ban-ban-giao-hang-muong-hoong_mnbien-ban-ban-giao-hang-muong-hoong_th

Tình hình thu chi tiền mặt như sau:

Thu: Tổng cộng: 403.535.929đ (trong đó, tiền tồn: 42.029.929đ, tiếp nhận trực tiếp 333.971.000đ và thu từ Chợ Miền xuôi: 27.535.000đ).

Chi: Tổng chi: 401.758.000đ   

(Bạn có thể kiểm tra tại: theo-doi-thu-chi-ghx)

Như vậy thu vượt chi: 1.777.929 (một triệu bảy trăm bảy mươi bảy ngàn chín trăm hai mươi chín đồng). Số tiền này được chuyển cho các gánh hàng tiếp theo.

Lời cuối, xin chân thành cám ơn tất cả các cổ đông, Mẹt chủ, Bang chủ đã góp vốn, hiện vật, công sức và động viên tinh thần giúp cho phiên chợ lần này thành công.

Xin đặc biệt cám ơn:

  1. Công ty Nippon Express đã ủng hộ một chuyến xe tải 5 tấn chở hàng từ TPHCM lên các trường.
  2. Chị Dung đã đóng góp và ủng hộ công may 600 áo dài tay.
  3. Các bạn: Đỗ Thị Thanh Xuân, Minh Hằng và mẹ, Lý Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thanh Thảo đã đóng góp thời gian và công sức để may hơn 3.000 sản phẩm gồm áo, quần, áo mưa cho chuyến hàng này.
  4. Bạn Hoàng Thanh Phương đã mua hàng từ Ấn Độ về ‘buôn’ và góp cả vốn lẫn lời cho Gánh.
  5. Các bạn: Vũ Tâm, Vũ Hồng Vương, Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Ánh Ngọc, Đặng Tử Minh đã làm ‘cửu vạn’ vận chuyển hàng may.