Báo cáo tổng kết phiên chợ Măng Ri, Tê Xăng, Ngọc Lây và hoạt động của GHX đến hết tháng 8/2015

11911187_846759002110660_1285314923_n

Tác giả: Mẹ Còi

Phiên chợ Măng Ri, Tê Xăng, Ngọc Lâyhọp ngày 24 – 25/8/2015

  1. Hàng đã gom:

15/1: Một bạn giấu tên ủng hộ 1 túi quần áo, ba lô học sinh và mũ trẻ em

Phụ huynh trường Mầm non Mặt trời Bé con Q7 ủng hộ 15 bao tải quần áo cũ trẻ em

16/4: Phật tử Biên Hoà ủng hộ 20 bao quần áo cũ

20/4: Chị Lê Minh (Hà Nội) ủng hộ 2 thùng thẻ học bảng chữ cái cho bé.

10/8/2015: Bạn Hồng Nam ủng hộ 3 thùng cháo ăn liền và quần áo cũ.

Ngoài ra còn rất nhiều bạn đã mang đồ đến ủng hộ tại kho và nhà của Mẹt chủ Minh Tâm mà không để lại tên.

2. Vốn đã góp:

Vốn còn dư lại từ gánh hàng tháng 12/2014 được chuyển qua là: 35.134.240đ (ba mươi lăm triệu một trăm ba mươi tư ngàn hai trăm bốn mươi đồng)

12/1: Bang chủ HAT mua ủng hộ 3 gói trà tuyết: 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng)

Bang chủ HAT góp vốn: 3.000.000đ (Ba triệu đồng)

Chị Tôn Nữ Diễm Trang góp vốn: 1.000.000đ (Một triệu đồng)

Bạn Đặng Tử Minh ủng hộ tiền lời 5kg giò: 550.000đ (năm trăm năm mười ngàn đồng)

Bạn Phạm Thúy Nga góp vốn: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

Bạn Hoa Tiêu mua ủng hộ 3kg măng: 900.000đ (chín trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Minh Tâm mua ủng hộ 1kg măng: 300.000đ (ba trăm ngàn đồng)

Bạn Hoa Tiêu góp vốn: 1.100.000đ (một triệu một trăm ngàn đồng)

Bạn Lan góp vốn: 1.000.000đ (một triệu đồng)

Mẹt chủ Thỏ Thẻ góp vốn: 5.000.000đ (năm triệu đồng)

Mẹt chủ Thỏ Thẻ mua ủng hộ 2kg măng: 600.000đ (sáu trăm ngàn đồng)

19/1: Một bạn giấu tên (Bạn của MC Sống Chậm) góp vốn: 5.000.000đ (Năm triệu đồng)

22/1: Một bạn góp vốn qua tài khoản Techcombank: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

2/2: Nhóm Cái Bang ( USA) góp vốn: 4.275.000đ (bốn triệu hai trăm bảy mươi lăm ngàn đồng – 200 USD)

5/2: Bạn Đoàn Quỳnh Yến góp vốn: 1.000.000đ (một triệu đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua ủng hộ 0,5kg tiêu rừng: 250.000đ (hai trăm năm mươi ngàn đồng)

08/02: Bang chủ Bi ve mua ủng hộ 1kg tiêu: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)

10/2: Mẹt chủ Sống Chậm mua ủng hộ 1 gói chè tuyết: 100.000đ (Một trăm nghìn đồng)

Bạn Đinh Thị Lan Phương góp vốn: 300.000đ (ba trăm ngàn đồng)

Bạn Nguyễn Thu Trang góp vốn: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

12/2: Bạn Nguyễn Ánh Ngọc mua ủng hộ 1kg lạp xưởng gác bếp: 600.000đ (sáu trăm ngàn đồng)

Bạn Lê Thu Hà mua ủng hộ 1kg lạp xưởng gác bếp: 600.000đ (sáu trăm ngàn đồng)

16/2: Bang chủ Mut Ca góp vốn: 1.910.000đ (một triệu chín trăm mười ngàn đồng)

K13-PTCNN góp vốn: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

3/3: Một bạn góp vốn qua tài khoản Vietcombank: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

6/3: Bang chủ Ròm Đại ca góp vốn: 25.875.000đ (hai mươi lăm triệu tám trăm bảy mươi lăm ngàn đồng – 1.500CAD)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua ủng hộ 1 gói trà Tuyết: 100.000đ (một trăm ngàn đồng)

Bạn Hoa Tiêu góp vốn: 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng)

Mẹt chủ Minh Tâm mua ủng hộ 1kg măng: 300.000đ (ba trăm ngàn đồng)

9/3: Mẹt chủ Sống Chậm mua ủng hộ 2 gói trà Tuyết: 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng)

19/3: Bạn Nguyễn Duy Khánh (HN) góp vốn: 5.500.000đ (năm triệu năm trăm ngàn đồng)

Mr. Claude Cote (Canada) góp vốn 200 USD: 4.300.000đ (bốn triệu ba trăm ngàn đồng)

2/4: Mẹt chủ Thỏ Thẻ góp vốn bằng doanh thu 1 điện thoại cũ, bạn Sỹ mua ủng hộ: 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)

Bạn Lê Thu Hà mua ủng hộ 5 gói trà tuyết: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

5/4: Bạn Sadhu Sadhu mua ủng hộ 1 chân váy: 50.000đ (năm mươi ngàn đồng)

Mẹt chủ Thỏ Thẻ mua ủng hộ 1 chăn nỉ: 300.000đ (ba trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua ủng hộ 1 áo khoác: 100.000đ (một trăm ngàn đồng)

8/4: Chị Việt Thu (CTCP Sinh học môi trường Biển Cờ) góp vốn: 1.000.000đ (một triệu đồng)

15/4: Một bạn góp vốn qua tài khoản Techcombank: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

16/4: Mẹt chủ Sống Chậm mua ủng hộ 1 gói chè Tuyết: 100.000đ (Một trăm nghìn đồng)

Bạn Trang Nguyen góp vốn: 300.000đ (ba trăm ngàn đồng)

Bạn Hải góp vốn: 5.000.000đ (năm triệu đồng)

Chị Thuỳ góp vốn: 1.000.000đ (một triệu đồng)

24/4: Chị Đào Phương Liên góp vốn: 700.000đ (Bảy trăm nghìn đồng)

28/4: Toptech Industries góp vốn 2.000CAD: 35.440.000đ (ba mươi lăm triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng)

22/5: Bạn Trần Đức Lâm góp vốn mua khăn đỏ và ca nhựa múc nước: 1.210.000đ (một triệu hai trăm mười ngàn đồng)

Chị Thuỷ Phạm góp vốn mua khăn mặt và chiếu: 2.000.000đ (hai triệu đồng)

25/5: Bạn Thuý Nga Phạm góp vốn 4.000.0000đ (bốn triệu đồng)

Bạn Phạm Huyền Khanh góp vốn mua hàng mục 11, 12, 13: 2.760.000đ (hai triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng)

26/5: Chị Thinley Tenkyong góp vốn mua hàng mục 15: 6.000.000đ (sáu triệu đồng)

27/5: Chị Việt Thu (CTCP Sinh học môi trường Biển Cờ) góp vốn: 3.000.000đ (ba triệu đồng)

Bạn Vân Anh Đỗ góp vốn: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

28/5: Bạn Lê Nguyễn góp vốn mua đồ mục 18, 19, 20: 1.700.000đ (một triệu bảy trăm ngàn đồng)

2/6: Bang chủ HAT và Mẹt chủ PMH góp vốn mua hàng mục 29, 30: 3.003.000đ (ba triệu lẻ ba ngàn đồng)

14/6: Bạn Phương Phạm góp vốn: 1.000.000đ (một triệu đồng) –

17/6: Bạn Tô Mỹ Anh góp vốn mua hàng mục 26: 5.850.000đ (năm triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng)

Bang chủ Mút Ca góp vốn mua mục 7 và 10: 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng)

21/6: Bạn Hiếu góp vốn: 5.000.000đ (năm triệu đồng)

Mẹt chủ Nhung góp vốn: 5.000.000đ (năm triệu đồng)

25/6: Bạn Tô Ngọc Kim Oanh góp vốn: 1.000.000đ (một triệu đồng)

27/6: Bang chủ Bi Ve mua ủng hộ 3 gói chè tuyết: 300.000đ (ba trăm ngàn đồng)

Bang chủ Bi Ve góp vốn: 3.000.000đ (ba triệu đồng)

5/7/2015: Một bạn góp vốn bằng doanh thu 1 chiếc xe đạp, một bạn mua ủng hộ: 3.500.000đ (ba triệu năm trăm ngàn đồng)

Bạn Hoàng GIC góp vốn mua hàng mục 16, 17 và 27: 2.300.000đ (hai triệu ba trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Minh Tâm góp vốn: 100.000đ (một trăm ngàn đồng)

9/7/2015: Mẹt chủ Thỏ Thẻ góp vốn: 5.566.000đ (năm triệu năm trăm sáu mươi sáu ngàn đồng)

13/7/2015: Hai bạn ở San Jose góp vốn 200 USD: 4.355.000đ (bốn triệu ba trăm năm mươi lăm ngàn đồng)

16/7/2015: Bạn Hồ Thị Vui góp vốn mua hàng mục 21: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

22/7: Mẹt chủ Phương 5+ góp vốn: 2.000.000đ (Hai triệu đồng chẵn)

23/7: Một bạn góp vốn bằng doanh thu 1 chiếc xe đạp, bạn Uy Kon mua ủng hộ: 3.500.000đ (ba triệu năm trăm ngàn đồng)

31/7: Toptech Industries góp vốn 1.000CAD: 16.750.000đ (mười sáu triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua ủng hộ 1 gói trà tuyết: 100.000đ (một trăm ngàn đồng)

4/8: Chị Thảo (Canada) góp vốn 2.000CAD: 33.200.000đ (ba mươi ba triệu hai trăm ngàn đồng)

15/8: Bạn Ánh Ngọc góp vốn: 10.000.000đ (mười triệu đồng)

15/8: Mẹt chủ Sống Chậm mua ủng hộ 1 gói chè tuyết: 100.000đ (Một trăm ngàn đồng).

21/8: Bạn Lê Thu Hà góp vốn: 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng)

24/8: Bang chủ HAT nộp phạt: 3.000.000đ (ba triệu đồng)

3. Hầu bao đã dốc:

5/1: Mẹt chủ Sống Chậm chi mua 400 khóa áo khoác: 1.200.000đ (Một triệu hai trăm nghìn đồng)

29/1: Mẹt chủ Sống Chậm chi tiền lần 1 mua 1.559kg vải: 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng)

6/2: Mẹt chủ Mẹ Còi thanh toán nốt tiền mua 1.559kg vải: 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng)

9/2: Mẹt chủ Mẹ Còi thanh toán tiền hosting trang ganhhangxen: 5.650.000đ (năm triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng)

10/02: Mẹt chủ Sống chậm chi tiền mua 400 khóa áo khoác: 1.200.000đ (Một triệu hai trăm nghìn đồng)

12/2: Mẹt chủ Mẹ Còi thanh toán nốt tiền mua 3.000m vải mưa: 16.690.000đ (mười sáu triệu sáu trăm chín mươi ngàn đồng)

7/3: Mẹt chủ Mẹ Còi mua mẫu ủng, dép đi khảo sát: 1.625.000đ (một triệu sáu trăm hai mươi lăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua bịch ni lông: 210.000đ (hai trăm mười ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua bánh kẹo đi khảo sát: 5.700.000đ (năm triệu bảy trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Minh Tâm mua bóng bay: 1.060.000đ (một triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng)

19/3: Mẹt chủ Mẹ Còi thanh toán tiền thuê đoàn xiếc: 33.000.000đ (ba mươi ba triệu đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi chi đi lại ăn ở cho đoàn xiếc: 9.548.500 (chín triệu năm trăm bốn mươi tám ngàn năm trăm đồng)

28/4: Mẹt chủ Mẹ Còi chi mua 2.564,8m vải mưa: 43.600.000đ (bốn mươi ba triệu sáu trăm ngàn đồng)

10/5: Ninh chi tiền mua 500 khóa áo khoác: 1.500.000đ (một triệu năm trăm ngàn đồng)

27/6: Mẹt chủ Sống Chậm chi tiền mua 600 khóa áo khoác : 1.800.000đ (một triệu tám trăm ngàn đồng)

3/7: Mẹt chủ Sống Chậm chi tiền mua 2 hộp khẩu trang y tế: 120.000đ (một trăm hai mươi ngàn đồng)

18/7: Mẹt chủ Mẹ Còi mua 22 túi cứu thương và thuốc: 9.704.000đ (chín triệu bảy trăm lẻ bốn ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua 920 đôi dép: 16.000.000đ (mười sáu triệu đồng)

21/7: Mẹt chủ Mẹ Còi mua 1 máy khâu: 9.000.000đ (Chín triệu đồng)

22/7: Mẹt chủ Sống Chậm chi đổ dầu máy + mua phụ tùng máy khâu: 100.000đ (Một trăm nghìn đồng)

31/7: Mẹt chủ Mẹ Còi thanh toán mua vải may chăn đợt đầu: 10.000.000đ (mười triệu đồng chẵn)

10/8: Mẹt chủ Mẹ Còi mua 42 nồi, 10 chảo, 21 dao, 170 ca inox, 530 muỗng inox, 640 chén inox, 6 ấm đun nước, 22 thau rửa tay, 7 xô nước, 54 bộ vá cơm canh, 5 kéo cắt vải mưa: 21.340.0000đ (hai mươi mốt triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua 120 tô canh, 150 đĩa, 16 thau rửa chén, 11 rổ rửa rau, 3 xô 45l, 12 ca múc nước, 16 thớt nhựa: 4.900.000đ (bốn triệu chín trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua 25 chiếu nhựa: 1.300.000đ (một triệu ba trăm ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua 240 khăn mặt: 648.000đ (sáu trăm bốn mươi tám ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua túi ni lông đựng quà và đóng hàng: 829.000đ (tám trăm hai mươi chín ngàn đồng)

Mẹt chủ Mẹ Còi mua bánh kẹo: 5.680.000đ (năm triệu sáu trăm tám mươi ngàn đồng)

Sỹ mua 17 bình đựng nước uống: 600.000đ (sáu trăm ngàn đồng)

14/8: Mẹt chủ Mẹ Còi thanh toán đợt cuối tiền mua vải may chăn: 28.000.000đ (hai mươi tám triệu đồng)

4/8: Ninh chi mua 3 hộp phấn màu: 60.000đ (Sáu mươi ngàn đồng).

29/8: Ninh chi mua 4 hộp khẩu trang y tế : 160.000đ (Một trăm sáu mươi nghìn đồng)

6/8: Ninh chi sửa 3 máy may + thay cò: 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng)

4. Tính sổ khi tan chợ:

Mời bạn đọc các bảng tổng kết hàng tiêu thụ được trong phiên chợ vừa qua: Biên bản bàn giao hàng MangRi_THBiên bản bàn giao hàng Măng Ri_MNBiên bản bàn giao hàng TêXang_THBiên bản bàn giao hàng TeXang_MNBiên bản bàn giao hàng Ngok Ley_THBiên bản bàn giao hàng NgokLey_MN

Tình hình thu chi tiền mặt như sau:

  1. Thu: Tổng cộng: 326.578.240đ (trong đó, tiền tồn: 35.134.240đ, tiếp nhận trực tiếp 284.994.000đ và thu từ Chợ Miền xuôi: 6.450.000đ).
  2. Chi: Tổng chi: 293.824.528đ   

(Bạn có thể kiểm tra tại: Theo dõi thu chi GHX)

Như vậy thu vượt chi: 32.753.712đ (ba mươi lăm triệu một trăm chín mươi mốt ngàn sáu trăm mười ba đồng). Số tiền này được chuyển cho các gánh hàng tiếp theo.

Lời cuối, xin chân thành cám ơn tất cả các cổ đông, Mẹt chủ, Bang chủ đã góp vốn, hiện vật, công sức và động viên tinh thần giúp cho phiên chợ lần này thành công.

Xin đặc biệt cám ơn:

  1. Công ty Nippon Express đã ủng hộ một chuyến xe tải chuyển hàng từ Hà Nội vào TPHCM và một chuyến xe 5 tấn chở hàng từ TPHCM lên tận các trường.
  2. Bạn Lan đã may gần như toàn bộ vải mưa cho gánh.