Báo cáo tổng kết phiên chợ Tân Tiến, Túng Sán – Hoàng Su Phì họp ngày 29/1/2018

1. Hàng đã gom

06/10/2017: Chị Ly Ngoo (nick facebook) ủng hộ các cháu vùng cao 82 cuốn sách văn học và truyện thiếu nhi.

10/10/2017: Mẹt chủ Hà bánh mì ủng hộ 2 bộ máy tính ( bao gồm màn hình, cây, chuột và loa).

5/11/2017: Một nhà tài trợ ẩn danh tặng các bé vùng cao: 35 tủ sách treo tường và 1590 cuốn sách các loại.

19/1/2018: Cô Hà tặng các bé vùng cao 324 hộp sáp màu và 300 hộp đất nặn.

  1. Vốn đã góp

20/2/2017: Chị Thu góp vốn và mua ủng hộ 2 balô : 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng)

Chị Lâm mua ủng hộ 5 balô: 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng)

21/2/2017: Bang chủ Hải, Tuấn, Thắng góp vốn tiền thừa sau chuyến giao hàng tháng 1/2017: 498.000đ (Bốn trăm chín mươi tám nghìn đồng)

22/2/2017: Cô Linh mua ủng hộ 2 chai ớt gió: 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng)

28/2/2017: Mẹt chủ Sống Chậm mua ủng hộ 2 balo: 240.000đ (Hai trăm bốn mươi nghìn đồng)

1/3: Bạn An Nhỏ Kon Tum góp vốn: 1.000.000đ (Một triệu đồng)

Chị Thuý TBD góp vốn: 1.000.000đ (Một triệu đồng)

2/3: Bạn Thuý Nga Phạm góp vốn: 6.000.000đ (Sáu triệu đồng)

Chị Lê Thị Giàu góp vốn: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)

8/3: Một bạn góp vốn qua TK Vietcombank: 1.000.000đ (Một triệu đồng)

9/3: Mẹt chủ Mẹ Còi mua ủng hộ 2 ba lô: 240.000đ (Hai trăm bốn mươi ngàn đồng)

10/3: Bạn Kim Duyên mua ủng hộ 2 ba lô: 254.000đ (Hai trăm năm mươi bốn ngàn đồng)

14/4: Mẹt chủ Thùy Linh góp vốn bằng tiền bán rau: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng)

26/4: Bạn Trang VCB góp vốn: 1.000.000đ (Một triệu đồng)

17/6: Anh Thắng mua ủng hộ 3 hộp ớt gió: 450.000đ (Bốn trăm năm mươi nghìn đồng)

22/6/2017: Bạn Diệu Anh góp vốn: 1.000.000đ (Một triệu đồng)

26/6: Bang chủ Hãn Nguyễn góp vốn: 3.000.000đ (Ba triệu đồng)

Anh Tuấn mua ủng hộ 30 bắp ngô: 180.000đ (Một trăm tám mươi nghìn đồng)

Anh Hải mua ủng hộ 20 bắp ngô: 120.000đ (Một trăm hai mươi nghìn đồng)

Anh Cón Hai Bô mua ủng hộ 20 bắp ngô: 120.000đ (Một trăm hai mươi nghìn đồng)

Chị Nga mua ủng hộ 20 bắp ngô: 120.000đ (Một trăm hai mươi nghìn đồng)

Mẹt chủ Sống Chậm mua ủng hộ 7 bắp ngô: 42.000đ (Bốn mươi hai ngàn đồng)

16/9/2017: Gia đình HAT – PMH góp vốn: 10.000.000đ (Mười triệu đồng).

2/10/2017: Chị Phương 5+ góp vốn: 10.000.000đ (Mười triệu đồng).

7/11/2017: Bạn Đào Ánh Vân góp vốn: 1.350.000đ (Một triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng)

13/11/2017: Gia đình em Hiền và gia đình em Ánh góp cho Hoàng Su Phì: 5.000.000đ (Năm triệu đồng)

18/11/2017: Nhóm bạn San Jose góp vốn (900USD): 20.407.000đ (Hai mươi triệu bốn trăm linh bảy nghìn đồng).

2/12/2017: Bạn Nguyễn Gi Lăng góp vốn: 1.000.000đ (Một triệu đồng)

Bạn Hương Vỹ góp vốn: 500.000đ (Năm trăn ngàn đồng)

5/12/2017:Chị Phượng Phạm- chị của Khanh Phạm góp vốn: 2.000.000đ (Hai triệu đồng).

16/12: Mẹt chủ Bive Nguyễn Hồng Thắng góp vốn: 1.320.000đ (Một triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng).

Em Xuân – ngân hàng Bangkok góp vốn: 1.000.000đ (Một triệu đồng).

Công ty TVG góp vốn:  37.773.000đ (Ba mươi bảy triệu bảy trăm bảy mươi ba nghìn đồng).

23/12: Công ty Quảng Bình mua 200 chiếc chăn: 42.000.000đ (Bốn mươi hai triệu đồng).

30/12: Em Hương – nhân viên cũ của công ty Bàn Tay Việt góp vốn: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng).

Chị Phương 5+ góp vốn: 5.000.000đ (Năm triệu đồng).

Mẹ Nhím – em của chị Phương 5+ góp vốn: 2.000.000đ (Hai triệu đồng).

Cô Bạch Dương – cô giáo của chị Phương 5+ góp vốn: 3.500.000đ (Ba triệu năm trăm nghìn đồng).

31/12: Chị Lan Nguyễn góp vốn: 5.000.000đ (Năm triệu đồng).

2/1/2018: Mẹt Thỏ Thẻ góp vốn: 3.000.000đ (Ba triệu đồng).

3/1/2018: Mẹt chủ Khanh Phạm góp vốn: 5.000.000đ (Năm triệu đồng).

Cô Mỹ Anh góp vốn (mục 12+13): 5.200.000đ (năm triệu hai trăm nghìn đồng).

4/1/2018: Chị Phạm Thúy Nga góp vốn: 5.000.000đ (Năm triệu đồng)

Chị Hương – bạn chị Phạm Thúy Nga góp vốn: 2.000.000đ (Hai triệu đồng)

Một bạn góp vốn qua tài khoản Vietcombank: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng)

5/1/2018: Em Hà xiếc góp vốn: 10.000.000đ (Mười triệu đồng)

7/1/2018: Mẹt Thỏ Thẻ góp vốn: 5.000.000đ (Năm triệu đồng)

11/1/2018: Một người bạn của MC Sống Chậm góp vốn: 5.000.000đ (Năm triệu đồng)

12/1/2018: Bạn Phạm Diễm Hương góp vốn: 1.400.000đ (Một triệu bốn trăm nghìn đồng)

Nhóm bạn thích hoa hồng góp vốn: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng)

15/1/2018: Bạn Nguyễn Đăng Khoa và Phạm Thị Thu Thủy góp vốn: 3.500.000đ (Ba triệu năm trăm nghìn đồng).

19/1/2018: Bạn Trần Phương Ngọc, địa chỉ: 10.07R5 Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội góp vốn: 10.000.000đ (Mười triệu đồng)

21/1/2018: Anh Thắng góp vốn: 2.000.000đ (Hai triệu đồng).

Chị Lâm góp vốn: 2.000.000đ (Hai triệu đồng).

22/1/2018: Bang chủ Cả Mút góp vốn: 9.000.000đ (Chín triệu đồng).

Tam Ca góp vốn: 20.000.000đ ( Hai mươi triệu đồng)

24/1/2018: Bạn Hiếu (Bạn chị Nhung) góp vốn: 5.000.000đ (Năm triệu đồng).

28/1/2018: Nhóm bạn San Jose góp vốn (500 USD): 11.337.000đ (Mười một triệu ba trăm ba mươi bảy nghìn đồng).

Công ty TVG góp vốn: 32.000.000đ (Ba mươi hai triệu đồng)

2/2/2018: Nhóm NFC góp vốn: 5.000.000đ (Năm triệu đồng).

Mẹt chủ Sống Chậm mua ủng hộ 50kg nếp nương: 2.500.000đ (hai triệu năm trăm nghìn đồng).

  1. Dốc hầu bao

11/2/2017: Tiền đổ rác thải từ thiện, sửa máy may ở Thái Bình: 325.000đ (Ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng)

28/2/2017: Mẹt chủ Sống Chậm trả tiền sửa máy may, máy vắt sổ: 320.000đ (Ba trăm hai mươi nghìn đồng)

21/2/2017: Mẹt chủ Sống Chậm trả tiền mua chun: 6.640.000đ (Sáu triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng).

Mua kim, suốt: 650.000đ (Sáu trăm năm mươi nghìn đồng)

Chi mua 4 đèn máy may: 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng)

Chi mua giấy cắt mẫu quần áo: 336.000đ (Ba trăm ba mươi sáu nghìn đồng

6/3/2017: Mẹt chủ Mẹ Còi trả tiền máy chủ GHX: 6.549.840 (Sáu triệu năm trăm bốn mươi chín ngàn tám trăm bốn mươi đồng)

21/3/2017: Mẹt chủ Mẹ Còi chi mua 820kg vải: 29.522.000đ (Hai mươi chín triệu năm trăm hai mươi hai ngàn đồng)

26/3/2017: Mẹt chủ Sống Chậm chi mua 4 bộ máy khâu: 28.100.000đ (Hai mươi tám triệu một trăm nghìn đồng).

1/4/2017: Mẹt chủ Sống Chậm chi tiền mua vải may áo khoác gió: 20.800.000đ (Hai mươi triệu tám trăm nghìn đồng)

Phí chuyển đồ đi Kon Tum (2 balo): 14.000đ (Mười bốn nghìn đồng).

25/4/2017: Mẹt chủ Sống Chậm chi trả tiền mua vải nỉ + vải quần (1528 kg): 61.000.000đ (Sáu mươi mốt triệu đồng).

26/4/2017: Chi mua phấn cắt may: 430.000đ (Bốn trăm ba mươi nghìn đồng).

28/4/2017: Mẹt chủ Sống Chậm chi trả tiền mua vải thun + vải len: 31.100.000đ (Ba mươi mốt triệu một trăm nghìn đồng).

2/5/2017: Mua vải may lót balo: 2.985.000đ (Hai triệu chín trăm tám mươi lăm nghìn đồng).

12/5/2017: Mẹt chủ Sống Chậm trả tiền sửa máy may + mua 2 đèn máy: 350.000đ (Ba trăm năm mươi nghìn đồng).

Mua 2 hộp khẩu trang: 100.000đ (Một trăm nghìn đồng).

Mài 7 kéo cắt may: 140.000đ (Một trăm bốn mươi nghìn đồng).

8/6/2017: Mẹt chủ Sống Chậm chi tiền mua thước cắt may (2 thước 1m và 3 thước 60cm): 242.000đ (Hai trăm bốn mươi hai nghìn đồng).

Sửa chân vịt của 2 máy may + sửa máy vắt sổ: 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng).

17/6/2017: Trả tiền thuê xe vận chuyển hàng từ Thái Bình lên Hà Nội: 490.000đ (Bốn trăm chin mươi nghìn đồng).

22/6/2017: Mẹt chủ Sống Chậm chi trả tiền sửa máy may + máy vắt sổ: 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng).

11/9/2017: Mẹt chủ Sống Chậm chi tiền mua dây balo + dây áo khoác: 5.460.000đ (Năm triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng).

3/10/2017: Mẹt chủ Sống Chậm trả tiền mua them vải lót balo: 5.900.000đ (Năm triệu chín trăm nghìn đồng).

9/10/2017: Chi mua bong bay (12 túi): 720.000đ (bảy trăm hai mươi nghìn đồng).

Mài 15 kéo cắt may: 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng).

Chi mua 30kg kẹo: 1.410.000đ (Một triệu bốn trăm mười nghìn đồng).

10/10/2017: Mẹt chủ Sống Chậm trả tiền sửa 2 máy tính + cài win: 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) .

Mua bàn phím + chuột máy tính: 250.000đ (Hai trăm năm mươi nghìn đồng).

14/10/2017: Mua 4 hộp khẩu trang: 156.000đ (Một trăm năm mươi sáu nghìn đồng).

20/10/2017: Mẹt chủ Sống Chậm trả tiền sửa và bảo dưỡng 14 máy may Thái Bình: 1.725.000đ (Một triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

Mua 200 bao bì + dây buộc hàng: 1.100.000đ (Một triệu một trăm nghìn đồng).

13/11/2017: Sửa máy may tầng 1 (Hà Nội): 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng).

13/12/2017: Trả tiền mua dao vắt sổ + cò máy may: 160.000đ (Một trăm sáu mươi nghìn đồng).

16/12/2017: Thanh toán chi phí đoàn xiếc: 37.773.000đ (Ba mươi bảy triệu bảy trăm bảy mươi ba nghìn đồng).

6/1/2018: Mua 6 cuộn dây + 1 hộp bút dạ: 250.000đ (Hai trăm năm mươi nghìn đồng).

19/1/2018: Mẹt chủ Sống Chậm chi trả tiền tên miền GHX.vn (2 năm) + phí chuyển tiền: 951.000đ (Chín trăm năm mươi mốt nghìn đồng).

Mẹt chủ Sống Chậm chi trả tiền mua bàn chải + kem đánh răng: 6.068.000đ (Sáu triệu không trăm sáu mươi tám nghìn đồng).

Mua 970 khăn mặt: 6.440.000đ (Sáu triệu bốn trăm bốn mươi khăn mặt).

Mua bát, thìa, môi, cốc: 10.168.000đ (Mười triệu một trăm sáu mươi tám nghìn đồng).

Mua 108kg kẹo: 4.860.000đ (Bốn triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng).

Mua hộp kim chỉ (14 hộp): 1.152.000đ (Một triệu một trăm năm mươi hai nghìn đồng).

Mua túi nilon: 480.000đ (Bốn trăm tám mươi nghìn đồng).

Mua thêm túi nilon + dây thun chở hàng + vải du: 338.000đ (Ba trăm ba mươi tám nghìn đồng).

20/1/2018: Thanh toán tiền nhà tiền chế: 64.000.000đ (Sáu mươi tư triệu đồng).

Thanh toán tiền xe + tiền công bốc vác: 5.000.000đ (Năm triệu đồng).

 

  1. Tính sổ khi tan chợ

Mời bạn đọc các bảng tổng kết hàng tiêu thụ được trong phiên chợ vừa qua: THCS Túng Sán, THCS Tân Tiến, TH Túng Sán, TH Tân Tiến, TH Bản Chè, MN Túng Sán, MN Tân Tiến

Tình hình thu chi tiền mặt như sau:

Thu:  Tổng thu: 493.133.629đ (trong đó, tiền tồn: 402.129đ, tiếp nhận trực tiếp 490.685.500đ và thu từ Chợ Miền xuôi: 4.026.000đ).

Chi: Tổng chi: 492.534.840đ

(Bạn có thể xem lại tại đây: Thu – chi GHX)

Như vậy thu vượt chi: 598.789đ (Năm trăm chín mươi tám nghìn bảy trăm tám mươi chín đồng). Số tiền này được chuyển cho các gánh hàng tiếp theo.

Lời cuối, xin chân thành cám ơn tất cả các cổ đông, Mẹt chủ, Bang chủ đã góp vốn, hiện vật, công sức và động viên tinh thần giúp cho phiên chợ lần này thành công.

Xin đặc biệt cám ơn:

  1. Công ty TVG đã ủng hộ hai chuyến xe tải 8 tấn chở hàng từ Hà Nội lên các trường.
  2. Các cô Tấm của GHX đã may toàn bộ số hàng cho phiên chợ.
  3. Mười hai cửu vạn bốc hàng lên xe tải giúp Gánh.