Gom hàng cho các trường Mầm non, Tiểu học hai xã Ngọc Linh, Mường Hoong (huyện Đắk Glei, Kon Tum)

Tác giả: Mẹ Còi

Phiên chợ sắp tới tại hai trường Mầm non, hai trường Tiểu học của các xã Ngọc Linh, Mường Hoong, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum dự kiến sẽ diễn ra từ 27-31/8/2016.

Tổng số học sinh: 1.135. Tổng số học sinh mầm non: 433. Tổng số học sinh tiểu học: 702. Tổng số điểm trường: 43

Hàng cần gom cho phiên chợ này như sau:

 1. Áo ấm: 1.135 cái, áo cũ giá khoảng: 40.000đ/cái
  3/6/2016: Bạn Minh Hoàng 19 áo
  4/6/2016: Bạn Phương ủng hộ 20 áo
  13/6/2016: Nhóm bạn San Jose ủng hộ 75 áo
  14/6/2016: Một bạn ủng hộ 30 áo
 2. Áo dài tay: 1.135, Gánh đã mua vải tự may.
 3. Quần: 1.135, Gánh đã mua vải tự may.
 4. Vải mưa: 1.135, Gánh đã mua vải tự may.
 5. Khăn: 1.135, Gánh đã mua vải tự may.
 6. Dép nhựa: 1.135 đôi. Giá trung bình: 15.000đ/đôi
  3/6/2016: Bạn Đoàn Ngọc Bích ủng hộ 100 đôi
  4//6/2016: Bạn Võ Ngọc Linh Giang ủng hộ 200 đôi
  Bạn Phương ủng hộ 20 đôi
  Bạn Vũ Minh Hằng ủng hộ 200 đôi
 7. Ủng: 1.135 đôi. Giá trung bình: 34.000đ/đôi
  3/6/2016: Bạn Mỹ Anh ủng hộ 200 đôi
  Chị Phương Thiện ủng hộ 30 đôi
 8. Khăn mặt: 433 cái. Giá trung bình: 3.000đ/cái
  3/6/2016: Bạn Minh Hoàng ủng hộ mục này
 9. Chăn: 100 cái, Gánh đã mua vải tự may.
 10. Chiếu: 57 cái. Giá trung bình: 50.000đ/cái
  3/6/2016: Hai mẹt chủ HAT và Minh Hà Phạm ủng hộ mục này
 11. Màn: 35 cái. Giá trung bình: 65.000đ/cái
  3/6/2016: Hai mẹt chủ HAT và Minh Hà Phạm ủng hộ mục này
 12. Túi cứu thương: 43 túi. Giá trung bình: 380.000đ/túi

 13. Bình đựng nước uống: 37 cái. Giá trung bình: 50.000đ/cái
  3/6/2016: Bạn Layla Do ủng hộ mục này
 14. Cốc inox: 248 cái. Giá trung bình: 5.000đ/cái
  3/6/2016: Chị Phạm Thu Thuỷ ủng hộ mục này
 15. Cà mèn đựng cơm: 433 cái. Giá trung bình: 11.000đ/cái
  3/6/2016: Bạn Trần Thu Huyền ủng hộ mục này
 16. Bếp gas: 1 cái. Giá trung bình: 840.000đ/cái
  3/6/2016: Nhóm bạn San Jose ủng hộ mục này
 17. Nồi nấu cơm lớn: 1 cái. Giá trung bình: 400.000đ/cái
  3/6/2016: Nhóm bạn San Jose ủng hộ mục này
 18. Nồi nấu canh, đồ ăn lớn: 1 cái. Giá trung bình: 300.000đ/cái
  3/6/2016: Nhóm bạn San Jose ủng hộ mục này
 19. Chảo lớn: 1 cái. Giá trung bình: 150.000đ/cái
  3/6/2016: Nhóm bạn San Jose ủng hộ mục này
 20. Xô đựng nước nhỏ: 15 cái. Giá trung bình: 60.000đ/cái
  3/6/2016: Nhóm bạn San Jose ủng hộ mục này
 21. Chậu rửa tay: 15 cái. Giá trung bình: 40.000đ/cái
  3/6/2016: Nhóm bạn San Jose ủng hộ mục này

Gom hàng cho các trường Mầm non, Tiểu học ba xã Ngok Ley, Tê Xăng, Măng Ri (Tu Mơ Rông, Kon Tum)

AnhTác giả: Mẹ Còi

Phiên chợ sắp tới tại ba trường Mầm non, ba trường Tiểu học của các xã Ngọc Ley, Tê Xăng, Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum dự kiến sẽ diễn ra từ 22-26/8/2015.

Tổng số học sinh: 922. Tổng số học sinh mầm non: 368. Tổng số học sinh tiểu học: 554. Tổng số điểm trường: 24

Hàng cần gom cho phiên chợ này như sau:

 1. Áo ấm: 922 cái, Gánh đã mua vải tự may đủ
 2. Áo dài tay: 922, Gánh đã mua vải tự may đủ.
 3. Quần: 922, Gánh đã mua vải tự may đủ.
 4. Vải mưa: 922, Gánh đã mua vải tự may đủ.
 5. Khăn: 922, Gánh đã mua vải tự may đủ.
 6. Chăn: 107 cái, Gánh đã mua vải tự may đủ.
 7. Dép nhựa: 922 đôi. Giá trung bình: 13.000đ/đôi
  25/5/2015: Bang chủ Mut Ca ủng hộ mục này
 8. Khăn mặt: 240 cái. Giá trung bình: 3.000đ/cái
  22/5/2015: Chị Thuỷ Phạm ủng hộ mục này
 9. Chiếu: 25 cái. Giá trung bình: 50.000đ/cái
  22/5/2015: Chị Thuỷ Phạm ủng hộ mục này
 10. Túi cứu thương: 21 túi. Giá trung bình: 350.000đ/túi
  17/6: Bang chủ Mut Ca ủng hộ mục này
 11. Bình đựng nước uống: 17 cái. Giá trung bình: 50.000đ/cái
  22/5/2015: Bạn Khanh Phạm ủng hộ mục này
 12. Cốc inox: 168 cái. Giá trung bình: 5.000đ/cái
  22/5/2015: Bạn Khanh Phạm ủng hộ mục này
 13. Nồi nấu cơm lớn: 2 cái. Giá trung bình: 530.000đ/cái
  22/5/2015: Bạn Khanh Phạm ủng hộ mục này
 14. Nồi nấu canh, đồ ăn lớn: 5 cái. Giá trung bình: 400.000đ/cái
 15. Nồi nấu cơm canh nhỏ: 32 cái. Giá trung bình: 180.000đ/cái
  25/5/2015: Chị Thinley Tenkyong ủng hộ mục này
 16. Chảo lớn: 4 cái. Giá trung bình: 220.000đ/cái
  25/5/2015: Bạn Hoàng GIC ủng hộ mục này
 17. Chảo nhỏ: 6 cái. Giá trung bình: 150.000đ/cái
  25/5/2015: Bạn Hoàng GIC ủng hộ mục này
 18. Thùng nhựa đựng nước 50l: 3 cái. Giá trung bình: 80.000đ/cái
  27/5/2015: Bạn Lê Nguyễn ủng hộ mục này
 19. Xô đựng nước nhỏ: 12 cái. Giá trung bình: 60.000đ/cái
  27/5/2015: Bạn Lê Nguyễn ủng hộ mục này
 20. Chậu rửa chén: 16 cái. Giá trung bình: 45.000đ/cái
  27/5/2015: Bạn Lê Nguyễn ủng hộ mục này
 21. Chậu rửa tay: 22 cái. Giá trung bình: 40.000đ/cái

  16/7/2015: Bạn Hồ Thị Vui ủng hộ 12 cái chậu
 22. Dao chặt: 4 cái. Giá trung bình: 130.000đ/cái
 23. Dao xắt: 17 cái. Giá trung bình: 90.000đ/cái
 24. Rổ đựng rau: 11 cái. Giá trung bình: 50.000đ/cái

 25. Ấm nấu nước : 6 cái. Giá trung bình: 130.000đ/cái

 26. Chén inox: 650 cái. Giá trung bình: 9.000đ/cái
  16/6: Bạn Tô Mỹ Anh ủng hộ mục này
 27. Muỗng inox: 520 cái. Giá trung bình: 1.000đ/cái
  25/5/2015: Bạn Hoàng GIC ủng hộ mục này
 28. Thố đựng cơm canh: 143 cái. Giá trung bình: 15.000đ/cái
 29. 23/5/2015: Bang chủ HAT và mẹt chủ PMH ủng hộ mục này
 30. Đĩa đựng thức ăn: 143 cái. Giá trung bình: 6.000đ/cái
  23/5/2015: Bang chủ HAT và mẹt chủ PMH ủng hộ mục này
 31. Thớt: 16 cái. Giá trung bình: 160.000đ/cái
 32. Vá múc cơm canh: 52 cái. Giá trung bình: 25.000đ/cái

 33. Ca nhựa múc nước: 12 cái. Giá trung bình: 10.000đ/cái
  22/5/2015: Bạn Trần Đức Lâm ủng hộ mục này
 34. Khăn quàng đỏ: 218 cái. Giá trung bình: 5.000đ/cái
  22/5/2015: Bạn Trần Đức Lâm ủng hộ mục này

Chuyện nửa đêm về sáng

Tác giả: Mẹ Còi

Đêm hôm ấy, đoàn GHX ở Văn Xuôi chia thành hai phòng nam nữ, dựng lều, mắc võng ngủ.

1 giờ 30 phút sáng, tất cả đang say giấc nồng, Tiến ngủ cùng lều với Chiing Su bỗng nghe có giọng nữ ngay trong lều mình: ôi ghê quá, đen xì… cu cậu thò đầu ra khỏi túi ngủ, một lúc sau chịu không nổi ngồi chồm chỗm dậy… nhìn… Tiếp tục đọc

Lũ khùng

Tác giả: Mẹ Còi

Ta nói quân của cái GHX này nó khùng hết biết luôn. Khổ chúng không kêu một tiếng, mà được sướng là từ nhỏ chí lớn, chúng kêu ca ầm ĩ, hỏi có khùng không?

Trong hai xã Văn Xuôi và Ngọk Yêu mà Gánh đi chuyến này, chỉ có Văn Xuôi là có hai điểm trường khó đi, còn lại đều nằm gần đường bê tông, riêng xã Ngọk Yêu nằm tít trong sâu, trời mà mưa một cái, toàn bộ giáo viên và bà con trong xã đều phải bỏ xe lội bộ hơn 10 cây số, nhưng vào đến xã rồi thì đường đến các điểm trường lại rất dễ đi, đa số là đường bê tông, thế là chúng càm ràm cửi rửi, đường đến các điểm trường dễ đi quá, có điểm nào khó đi không chị, sao chị không phân cho em đi điểm khó, điểm nào khó nhất chị cho em đi nhé, có khùng không? Đến lúc bị vặc lại, bộ mấy người ước đường khó đi cho người dân với các con chúng nó khổ mấy người mới vừa lòng phải không, chúng mới chịu im.

Đường vào hai điểm trường Đăk Văn 1, Đăk Văn 3, trường Tiểu học và Mầm non Văn Xuôi. Ảnh: Hoàng Như Hằng

Đường vào hai điểm trường Đăk Văn 1, Đăk Văn 3, trường Tiểu học và Mầm non Văn Xuôi. Ảnh: Hoàng Như Hằng

Đường vào hai điểm trường Đăk Văn 1, Đăk Văn 3, trường Tiểu học và Mầm non Văn Xuôi. Ảnh: Hoàng Như Hằng

Đường vào hai điểm trường Đăk Văn 1, Đăk Văn 3, trường Tiểu học và Mầm non Văn Xuôi. Ảnh: Hoàng Như Hằng

Đường vào hai điểm trường Đăk Văn 1, Đăk Văn 3, trường Tiểu học và Mầm non Văn Xuôi. Ảnh: Hoàng Như Hằng

Đường vào hai điểm trường Đăk Văn 1, Đăk Văn 3, trường Tiểu học và Mầm non Văn Xuôi. Ảnh: Hoàng Như Hằng

Đường vào xã Ngọc Yêu. Ảnh: Hoàng Như Hằng

Đường vào xã Ngọc Yêu. Ảnh: Hoàng Như Hằng

Đường vào xã Ngọk Yêu. Ảnh: Hoàng Như Hằng

Đường vào xã Ngọk Yêu. Ảnh: Hoàng Như Hằng

Được một lúc lại kêu ca kiểu khác, mấy lần trước mỗi nhóm đi mấy điểm trường, lần này mỗi nhóm có một điểm à, không đã gì hết. Lại mắng, đã bảo cần năm sáu người thôi, kéo đi tám người thì ở đâu ra cho nhiều, sao không ghép ba nhóm lại thành chín người đi ba điểm trường, đến nơi mỗi người phát quà cho một cháu ấy, lại im.

Giờ thì không kêu nữa mà chuyển qua làm. Chuẩn bị đi điểm trường, xe ô tô của đoàn chất hết hàng lên đi rải các điểm, người thì đi xe máy, Thịnh ta khệ nệ vác bao hàng của điểm trường mình chất lên xe máy, tưởng nó chưa biết là có ô tô chở, nhưng nó bảo, em muốn tự chở chị à, cho nó khổ thêm một chút, có khùng không?

Ảnh: Hoàng Như Hằng

Ảnh: Hoàng Như Hằng

Chưa hết, Ròm Đại ca bảo Mut Ca, từ đây đến điểm trường của mình chỉ xa bằng năm lần từ Mầm non qua Tiểu học thôi, hay mình bỏ xe máy đi bộ đi cho nó khổ, có khùng không? May Mut Ca còn hơi tỉnh, ngần ngừ một chút rồi bảo, hay anh đi bộ, em đi xe máy, khi nào anh mệt leo lên em chở…

Các nhóm lên đường rồi, quay vào với nhóm mình ở trường chính, thấy cảnh này thật chứ chỉ muốn đập đầu vào tường, bơm bóng bay mà chúng chia màu nào ra màu nấy các ông ạ.

???????????????????????????????

Khùng hình như cũng bị lây, Còi nhờ Chin Su, em kéo bao tải dép này ra kia giùm chị để chị chia size cái, dạ chị chờ chút, em bơm nốt hai quả bóng này rồi em kéo cho, thằng em ngẩng mặt lên thì đã thấy bà chị kéo bao dép đến chỗ mình cần, nó kêu trời. Chời ơi chời, dzị mà cũng ráng kéo cho được à. Còi cười phá lên, chú tưởng đứa tỉnh mà chỉ huy được lũ khùng à. Dạ chị, em thấy chỉ huy được lũ khùng là đứa khùng nhất đó. Vậy thì đây mới là đứa khùng nhất này: Hôm trước gọi điện cho Mẹ Mìn Chúa lo lắng về chuyện ngoài ấy may không kịp hàng cho chuyến Tây Bắc, nó bảo, chả sợ, kêu ầm lên để mọi người giúp được càng nhiều càng tốt thôi, đến phút chót mà không xong, cùng lắm ta đóng cửa công ty một tuần, huy động toàn bộ nhân viên làm ngày làm đêm, kiểu gì cũng phải xong, năm nào chả phải làm thế….

Từ trước tới giờ, khi lên kế hoạch làm bất kỳ việc gì, Còi cũng đều cố gắng tìm cách giảm bớt khó khăn cho các thành viên trong nhóm, giành phần khó về mình, ai biết đâu chúng coi đó là đặc quyền đặc lợi, từ nay trở đi, Còi nhường tất, nhá.

Dưng mờ, nói gì thì nói, Còi yêu cái lũ khùng này nhắm í các bạn ạ 😀

Lịch đóng hàng đi Kon Tum

Tác giả: Mẹ Còi

Trong khi hóng gánh xiếc đi Si Ma Cai, mình tranh thủ đưa lịch đóng hàng đi Kon Tum lên trước, không đến khi chúng ào ạt đưa tin bài thì tin của mình chìm lỉm đi mất 🙂

Bắt đầu từ ngày 18/10 đến 22/10: chuẩn bị và đóng hàng mỗi ngày từ 8:30 đến 16:00. Các bạn nào có thể đến được giờ nào, ngày nào xin thả còm để mình còn lo trộn thóc với gạo trước nhé.

Ngày 26/10: Bốc hàng lên xe chuyển lên Kon Tum. Giờ giấc củ tỉ sẽ được thông báo sau. Hôm ấy sẽ cần các thanh niên trai tráng, nên bạn nào thấy mình có thời gian và sức lực, xin hãy tiếp tục theo dõi thông tin cập nhật ạ.

Địa điểm: 280E8 đường Lương Định Của Q. 2 (sau lưng Metro)

Bữa cơm ở Ngok Yêu

Tác giả: Minh Tâm

Qua ba năm cùng Gánh hàng xén lên Kon Tum, được tận mắt chứng kiến nhiều khó khăn, vất vả của thầy cô và bọn trẻ, nhưng mỗi lần ra về mình lại mang theo những nỗi niềm, nỗi ám ảnh mới, … Lần này, nỗi niềm của cả đoàn chúng mình là bữa cơm trưa của các con Tiểu học và Mầm non xã Ngok Yêu, huyện Tu Mơ Rông.

Ngày thứ 2 của chuyến khảo sát, vào buổi sáng, nhóm chúng mình được phân công đi khảo sát các điểm trường mẫu giáo. Ở điểm trường thôn Long Láy, lớp học là một căn nhà gỗ ọp ẹp mượn tạm của thôn với 4 bé con. Sau khi phát quà thổi bong cho các con, chúng mình để ý thấy có mấy bịch nilon và  cà mèn nhựa cáu bẩn đặt trong xó gần cuối lớp. Tò mò, mình ra hỏi cô giáo đó là gì thì được cô nói là phần cơm trưa các con mang theo. Xin phép cô mở cà mèn ra xem, chúng mình thấy cổ họng nghẹn lại…

P1000364 (1)

Góc để cơm trưa Tiếp tục đọc

Gom hàng cho các trường Mầm non, Tiểu học hai xã Văn Xuôi, Ngọc Yêu (Kon Tum)

Tác giả: Mẹ Còi

Phiên chợ sắp tới tại hai trường Mầm non, hai trường Tiểu học của xã Văn Xuôi và Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum dự kiến sẽ diễn ra từ 1-4/11/2014.

Tổng số học sinh: 402. Tổng số học sinh mầm non: 144. Tổng số học sinh tiểu học: 258. Tổng số điểm trường: 17

Hàng cần gom cho phiên chợ này như sau:

 1. Áo ấm: 402 cái, Gánh đã mua vải tự may đủ
 2. Áo dài tay: 402, Gánh đã mua vải tự may đủ.
 3. Quần: 402, Gánh đã mua vải tự may đủ.
 4. Vải mưa: 402, Gánh đã mua vải tự may đủ.
 5. Khăn: 402, Gánh đã mua vải tự may đủ.
 6. Ủng: 402 đôi. Giá trung bình: 34.000đ/đôi
  9/9: Toptech Industries ủng hộ mục này
 7. Dép nhựa: 402 đôi. Giá trung bình: 13.000đ/đôi
  8/9: Nhóm bạn San Jose ủng hộ mục này
 8. Khăn mặt: 144 cái. Giá trung bình: 3.500đ/cái
  8/9: Nhóm bạn San Jose ủng hộ mục này
 9. Chăn: 50 cái, Gánh đã mua vải tự may đủ.
 10. Chiếu: 15 cái. Giá trung bình: 50.000đ/cái
  16/9: Bạn Hoàng (GIC) ủng hộ mục này
 11. Túi cứu thương: 17 túi. Giá trung bình: 350.000đ/túi
  27/9: Bang chủ Bi Ve ủng hộ mục này
 12. Bình đựng nước uống: 4 cái. Giá trung bình: 50.000đ/cái
  7/10: Bạn Lâm Thu Hương ủng hộ mục này
 13. Cốc inox: 32 cái. Giá trung bình: 8.000đ/cái
  9/9: Bạn Hồng Sáu ủng hộ mục này
 14. Nồi nấu cơm lớn: 2 cái. Giá trung bình: 530.000đ/cái
  16/9: Bạn Hoàng (GIC) ủng hộ mục này
 15. Nồi nấu canh, đồ ăn lớn: 3 cái. Giá trung bình: 400.000đ/cái
 16. Nồi nấu cơm canh nhỏ: 28 cái. Giá trung bình: 200.000đ/cái
 17. Chảo lớn: 3 cái. Giá trung bình: 220.000đ/cái
 18. Chảo nhỏ: 11 cái. Giá trung bình: 150.000đ/cái
 19. Xô đựng nước: 11 cái. Giá trung bình: 60.000đ/cái
  25/9: Bạn Ly Ngoo ủng hộ mục này
 20. Chậu rửa tay: 11 cái. Giá trung bình: 50.000đ/cái
  25/9: Bạn Ly Ngoo ủng hộ mục này
 21. Dao chặt: 4 cái. Giá trung bình: 160.000đ/cái
 22. Dao xắt: 9 cái. Giá trung bình: 100.000đ/cái
 23. Rổ đựng rau: 22 cái. Giá trung bình: 40.000đ/cái
  8/9: Mẹt chủ Bình Huế ủng hộ mục này
 24. Thau rửa rau: 4 cái. Giá trung bàyình: 50.000đ/cái
  8/9: Mẹt chủ Bình Huế ủng hộ mục này
 25. Chén inox: 190 cái. Giá trung bình: 9.000đ/cái
 26. Muỗng inox: 34 cái. Giá trung bình: 1.000đ/cái
  9/9: Bạn Hồng Sáu ủng hộ mục này
 27. Thố đựng cơm canh: 73 cái. Giá trung bình: 20.000đ/cái
 28. Đĩa đựng thức ăn: 40 cái. Giá trung bình: 20.000đ/cái
 29. Thớt: 15 cái. Giá trung bình: 120.000đ/cái
 30. Vá múc cơm canh: 73 cái. Giá trung bình: 15.000/cái
  23/9: Chị Đào Phương Liên ủng hộ mục này

Gánh xiếc rong lên Kon Tum: Sân khấu – Hậu trường

Tác giả: Mẹ Còi

Gánh xiếc rong lần này (mấy từ Gánh xiếc rong bị anh chàng Ricky Nguyễn cự nự, bọn em diễn ảo thuật mà, có phải xiếc đâu 😀 ) hóa ra đi diễn cho hai đối tượng, một là các cháu, bà con và các thầy cô giáo, hai là… khán giả thành phố lên 😀 Dưng mờ khán giả thành phố xem ảo thuật kiểu không giống ai cả, nghĩa là chỉ ngồi rình bắt bài diễn viên, moi bí quyết nghề nghiệp của người ta. Cứ đến cuối buổi diễn là hết đứa này bảo phát hiện ra cái này, đến đứa khác bảo phát hiện ra cái kia, đến mức Ricky Nguyễn chỉ còn biết thở dài, xem ảo thuật là người ta xem nghệ thuật biểu diễn, chứ ai chẳng biết đó chỉ là ảo giác 😀 Vừa chân ướt chân ráo lên đến nơi, các chị đã cười lỏn lẻn với hai diễn viên, này hay diễn trước vài tiết mục cho bọn chị xem được không, cứ như cả đời chưa được xem diễn ảo thuật bao giờ ấy, gặp hai diễn viên chiên nghịp, không bị các chị dụ 😀 Nhưng rốt cuộc các chị cũng moi được đôi chuyện hậu trường để về tám lại cho các bạn nghe 😀

Tiếp tục đọc

Kon Tum 3/2014 – những điều trông thấy

Tác giả: Minh Tâm

Sau 2 năm tung hoành ở huyện Kon Plong, năm nay Gánh chuyển địa bàn sang huyện Tu MRong, mở đầu là hai xã Văn Xuôi và Ngok Yêu.

Khác với quang cảnh ở Kon Plong với những cánh rừng, dòng thác còn hoang sơ, hai bên đường vào Tu MRong hầu như mình không thấy rừng, chỉ thấy những đồi núi hoặc đã khai thác bỏ hoang hoặc trồng cây công nghiệp. Đôi khi có lướt qua những mảng ruộng bậc thang xanh mướt  hay những vạt rừng thông ba lá mới trồng (loài thông này đã đi vào lịch sử văn học Tây nguyên qua truyện ngắn Rừng xà nu của nhà văn Nguyên Ngọc 😀 )

Xã Văn Xuôi

Xã Văn Xuôi

Tiếp tục đọc

Dó về rừng

Tác giả: Daisy Do (tự Dó)

Đây là lần đầu tiên em được tham gia xông pha Kon Tum cùng Gánh hàng xén. Sau ba năm đứng sau hậu trường tay bị tay gậy làm cô tấm nhặt thóc thì giờ đây nhờ cơ duyên đến mà đã được ủn ra “chiến trường”. Trước khi đi đã được giao trọng trách là “phóng viên chiến trường”, thật ra em cũng háo hức hồi hộp lắm các anh chị ạ, nhưng em đành phải tạ lỗi, phần vì lên đến nơi em xông pha chả còn nhớ gì đến nhiệm vụ. Chỉ đến khi đêm về giữa bốn bề tĩnh lặng nghe tiếng ngáy như sấm rền đầu nguồn, lúc nhịp nhàng lúc ào ạt, rồi hoà nhịp là tiếng thả bom bùm bùm của một đứa mà em không nói ra để dành tống tiền nó cho gánh, trong lúc keng thẻng không ngủ được em mới phọt ra được một status kêu than duy nhất 😀 Phần nữa là em cũng có cố chụp ảnh nhưng của đáng tội em chụp xấu quá nên đành phải giấu tịt đi.

Tiếp tục đọc

Sa Pa 17.12.2013

Tác giả: HAT

Đường tuyết

Tối hôm trước trời vừa mưa vừa đổ tuyết, nhưng sáng ra tuyết trên đường phố Sa Pa đã gần như tan hết. Sau những ngày u ám, bầu trời từ sớm hôm nay đã trong veo, báo hiệu một ngày nắng đẹp. Những đỉnh núi cao tuyết phủ trắng lóa, lấp lánh dưới nắng mai, làm chúng tôi không thể không tranh thủ ngắm nhìn và chụp ảnh.

Hoàng Liên Sơn tuyết trắng

Hoàng Liên Sơn tuyết trắng

Tiếp tục đọc

Sa Pa 16.12.2013

Thay lời chúc xuân: Đáng lẽ phải có thiệp chúc mừng năm mới, nhưng năm nay có trục trặc kỹ thuật, với lại năm nào cũng chúc xuân giống nhau… nó nhàm, năm nay ta đổi mới bằng cách nhấm nháp bài viết về chuyến đi cuối năm vừa rồi nhé. Cảnh báo: bạn nào tính tình ủy mị thì chớ có dại mà đọc đấy, sướt mướt cả năm là chúng tớ không chịu trách nhiệm đâu 🙂 . Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, hạnh phúc, và quan trọng nhất là làm ăn phát tài để có xiền tiếp tục sự nghiệp cao cả này 🙂

Tác giả: HAT

Những chuyến đi cùng Gánh Hàng Xén lên vùng cao bao giờ cũng để lại cho tôi những kỷ niệm không thể phai mờ. Chuyến đi Sa Pa tháng 12/2013 lại càng đặc biệt, vì nó diễn ra trong những điều kiện hết sức đặc biệt, khiến mọi kế hoạch định trước của GHX bị đảo lộn hoàn toàn. Những cảm xúc quá đầy khó mà diễn tả hết được, và cần thời gian để các Tình nguyện viên, bên cạnh sự bận bịu vì công việc thường nhật cơm áo gạo tiền sau chuyến đi, bình tâm và viết lại những gì đã thấy, đã nghe, đã làm. Tiếp tục đọc

Hàng mới Chợ Miền xuôi

Mẹ Linh và Nhím đã ủng hộ Gánh 1 áo móc màu tím và 2 áo màu nude, cỡ cho người từ 50kg trở xuống. Toàn bộ số tiền bán được sẽ ủng hộ cho Gánh. Xin chân thành cám ơn tấm lòng của mẹ Linh à Nhím ạ. Bạn nào có nhu cầu mặc, tặng, cho,… xin nhào vô ủng hộ nhé. 😀

Giá bán: 200.000đ/cái

Đã bán: 1 áo tím, 1 áo nude, còn lại: 1 áo nude

IMG-20140111-00037IMG-20140111-00036

SINH NHẬT ĐẾN NƠI RỒI!

Tác giả: Sống Thật Chậm

Còn đúng 7 ngày nữa là sinh nhật lần thứ 2 của Gánh hàng xén, kính mời mọi người đặt gạch dự họp mặt kỷ niệm như năm ngoái nhé. Phương thức vẫn như cũ, ai tham gia xin mời góp 1 món đủ cho khoảng 2 người ăn no bằng chỉ riêng món đó 

Địa điểm:
Hà Nội – nhà riêng của mẹt chủ Sống Thật Chậm, khu Ciputra.

TPHCM – nhà riêng của mẹt chủ Mẹ Còi, khu Phú Mỹ Hưng.

Sau khi đăng ký xong, bạn nào còn chưa biết địa chỉ chi tiết sẽ nhận được tin nhắn riêng 

Thời gian: Chủ nhật, ngày 12/01/2014, từ 11:00 đến lúc nào vãn chuyện và hết đồ ăn.

Khổ chủ đầu Hà Nội khai sổ bằng 2 món: cá chiên xù và cháo hải sản;

Khổ chủ đầu TPHCM cũng đăng ký luôn 2 món: tai heo/gân bò ngâm chua và phở bò.

Hihi, làm còn không cần hô nhào dzô thì ăn chắc chắn không cần hô đâu nhỉ, cả nhà 🙂

DANH SÁCH PHÂN NHÓM VÀ CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT PHIÊN CHỢ THÁNG 12

Tác giả: Sống Thật Chậm

Lúc đầu mình định gửi chương trình riêng cho từng thành viên trong đoàn đi, dưng mà thế thì tội nghiệp đội ngũ “kê dép hóng” đông đảo quá, cho nên mình quăng béng lên đây để cả nhà xièm một thể.

Phiên chợ Sapa năm nay mọi người đều tưởng là thong thả ngon ăn hơn các phiên chợ Bát Xát mấy năm trước vì quá gần thành phố Sapa và đường tương đối dễ đi, nhưng mình nghĩ thế thì kém thú vị, nên mình đổ thêm vài mẹt thóc vào để mọi người cùng nhặt. Những thay đổi lớn nhất có thể điểm qua như sau: Tiếp tục đọc