Gom hàng cho các trường Mầm non, Tiểu học hai xã Ngọc Linh, Mường Hoong (huyện Đắk Glei, Kon Tum)

Tác giả: Mẹ Còi

Phiên chợ sắp tới tại hai trường Mầm non, hai trường Tiểu học của các xã Ngọc Linh, Mường Hoong, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum dự kiến sẽ diễn ra từ 27-31/8/2016.

Tổng số học sinh: 1.135. Tổng số học sinh mầm non: 433. Tổng số học sinh tiểu học: 702. Tổng số điểm trường: 43

Hàng cần gom cho phiên chợ này như sau:

 1. Áo ấm: 1.135 cái, áo cũ giá khoảng: 40.000đ/cái
  3/6/2016: Bạn Minh Hoàng 19 áo
  4/6/2016: Bạn Phương ủng hộ 20 áo
  13/6/2016: Nhóm bạn San Jose ủng hộ 75 áo
  14/6/2016: Một bạn ủng hộ 30 áo
 2. Áo dài tay: 1.135, Gánh đã mua vải tự may.
 3. Quần: 1.135, Gánh đã mua vải tự may.
 4. Vải mưa: 1.135, Gánh đã mua vải tự may.
 5. Khăn: 1.135, Gánh đã mua vải tự may.
 6. Dép nhựa: 1.135 đôi. Giá trung bình: 15.000đ/đôi
  3/6/2016: Bạn Đoàn Ngọc Bích ủng hộ 100 đôi
  4//6/2016: Bạn Võ Ngọc Linh Giang ủng hộ 200 đôi
  Bạn Phương ủng hộ 20 đôi
  Bạn Vũ Minh Hằng ủng hộ 200 đôi
 7. Ủng: 1.135 đôi. Giá trung bình: 34.000đ/đôi
  3/6/2016: Bạn Mỹ Anh ủng hộ 200 đôi
  Chị Phương Thiện ủng hộ 30 đôi
 8. Khăn mặt: 433 cái. Giá trung bình: 3.000đ/cái
  3/6/2016: Bạn Minh Hoàng ủng hộ mục này
 9. Chăn: 100 cái, Gánh đã mua vải tự may.
 10. Chiếu: 57 cái. Giá trung bình: 50.000đ/cái
  3/6/2016: Hai mẹt chủ HAT và Minh Hà Phạm ủng hộ mục này
 11. Màn: 35 cái. Giá trung bình: 65.000đ/cái
  3/6/2016: Hai mẹt chủ HAT và Minh Hà Phạm ủng hộ mục này
 12. Túi cứu thương: 43 túi. Giá trung bình: 380.000đ/túi

 13. Bình đựng nước uống: 37 cái. Giá trung bình: 50.000đ/cái
  3/6/2016: Bạn Layla Do ủng hộ mục này
 14. Cốc inox: 248 cái. Giá trung bình: 5.000đ/cái
  3/6/2016: Chị Phạm Thu Thuỷ ủng hộ mục này
 15. Cà mèn đựng cơm: 433 cái. Giá trung bình: 11.000đ/cái
  3/6/2016: Bạn Trần Thu Huyền ủng hộ mục này
 16. Bếp gas: 1 cái. Giá trung bình: 840.000đ/cái
  3/6/2016: Nhóm bạn San Jose ủng hộ mục này
 17. Nồi nấu cơm lớn: 1 cái. Giá trung bình: 400.000đ/cái
  3/6/2016: Nhóm bạn San Jose ủng hộ mục này
 18. Nồi nấu canh, đồ ăn lớn: 1 cái. Giá trung bình: 300.000đ/cái
  3/6/2016: Nhóm bạn San Jose ủng hộ mục này
 19. Chảo lớn: 1 cái. Giá trung bình: 150.000đ/cái
  3/6/2016: Nhóm bạn San Jose ủng hộ mục này
 20. Xô đựng nước nhỏ: 15 cái. Giá trung bình: 60.000đ/cái
  3/6/2016: Nhóm bạn San Jose ủng hộ mục này
 21. Chậu rửa tay: 15 cái. Giá trung bình: 40.000đ/cái
  3/6/2016: Nhóm bạn San Jose ủng hộ mục này