Hàng cần gom cho phiên chợ Đồng Văn 2015

Tác giả: Sống Thật Chậm

HGPhiên chợ  Đồng Văn năm nay diễn ra ở 3 xã: Tả Lủng, Tả Phìn và Lũng Thầu, huyện Đồng Văn trong 3 ngày từ 21/12 đến 23/12/2015. Lần đầu sang Hà Giang, cũng là lần đầu GHX gặp trường Tiểu học tích hợp với trường THCS, cho nên lẽ ra 3 xã là 6 trường Mầm non và Tiểu học, nay thành 8 vì có thêm THCS Tả Lủng và THCS Tả Phìn. Tổng số thượng đế năm nay là 2.294 học sinh195 giáo viên chia làm 47 điểm trường.

Nhu cầu của các trường khác nhau nên danh mục hàng năm nay hơi dài. Thứ tự hàng là thứ tự ưu tiên sử dụng vốn và nhân lực để chuẩn bị. Tiếp tục đọc