Gom hàng cho các trường Mầm non, Tiểu học ba xã Ngok Ley, Tê Xăng, Măng Ri (Tu Mơ Rông, Kon Tum)

AnhTác giả: Mẹ Còi

Phiên chợ sắp tới tại ba trường Mầm non, ba trường Tiểu học của các xã Ngọc Ley, Tê Xăng, Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum dự kiến sẽ diễn ra từ 22-26/8/2015.

Tổng số học sinh: 922. Tổng số học sinh mầm non: 368. Tổng số học sinh tiểu học: 554. Tổng số điểm trường: 24

Hàng cần gom cho phiên chợ này như sau:

 1. Áo ấm: 922 cái, Gánh đã mua vải tự may đủ
 2. Áo dài tay: 922, Gánh đã mua vải tự may đủ.
 3. Quần: 922, Gánh đã mua vải tự may đủ.
 4. Vải mưa: 922, Gánh đã mua vải tự may đủ.
 5. Khăn: 922, Gánh đã mua vải tự may đủ.
 6. Chăn: 107 cái, Gánh đã mua vải tự may đủ.
 7. Dép nhựa: 922 đôi. Giá trung bình: 13.000đ/đôi
  25/5/2015: Bang chủ Mut Ca ủng hộ mục này
 8. Khăn mặt: 240 cái. Giá trung bình: 3.000đ/cái
  22/5/2015: Chị Thuỷ Phạm ủng hộ mục này
 9. Chiếu: 25 cái. Giá trung bình: 50.000đ/cái
  22/5/2015: Chị Thuỷ Phạm ủng hộ mục này
 10. Túi cứu thương: 21 túi. Giá trung bình: 350.000đ/túi
  17/6: Bang chủ Mut Ca ủng hộ mục này
 11. Bình đựng nước uống: 17 cái. Giá trung bình: 50.000đ/cái
  22/5/2015: Bạn Khanh Phạm ủng hộ mục này
 12. Cốc inox: 168 cái. Giá trung bình: 5.000đ/cái
  22/5/2015: Bạn Khanh Phạm ủng hộ mục này
 13. Nồi nấu cơm lớn: 2 cái. Giá trung bình: 530.000đ/cái
  22/5/2015: Bạn Khanh Phạm ủng hộ mục này
 14. Nồi nấu canh, đồ ăn lớn: 5 cái. Giá trung bình: 400.000đ/cái
 15. Nồi nấu cơm canh nhỏ: 32 cái. Giá trung bình: 180.000đ/cái
  25/5/2015: Chị Thinley Tenkyong ủng hộ mục này
 16. Chảo lớn: 4 cái. Giá trung bình: 220.000đ/cái
  25/5/2015: Bạn Hoàng GIC ủng hộ mục này
 17. Chảo nhỏ: 6 cái. Giá trung bình: 150.000đ/cái
  25/5/2015: Bạn Hoàng GIC ủng hộ mục này
 18. Thùng nhựa đựng nước 50l: 3 cái. Giá trung bình: 80.000đ/cái
  27/5/2015: Bạn Lê Nguyễn ủng hộ mục này
 19. Xô đựng nước nhỏ: 12 cái. Giá trung bình: 60.000đ/cái
  27/5/2015: Bạn Lê Nguyễn ủng hộ mục này
 20. Chậu rửa chén: 16 cái. Giá trung bình: 45.000đ/cái
  27/5/2015: Bạn Lê Nguyễn ủng hộ mục này
 21. Chậu rửa tay: 22 cái. Giá trung bình: 40.000đ/cái

  16/7/2015: Bạn Hồ Thị Vui ủng hộ 12 cái chậu
 22. Dao chặt: 4 cái. Giá trung bình: 130.000đ/cái
 23. Dao xắt: 17 cái. Giá trung bình: 90.000đ/cái
 24. Rổ đựng rau: 11 cái. Giá trung bình: 50.000đ/cái

 25. Ấm nấu nước : 6 cái. Giá trung bình: 130.000đ/cái

 26. Chén inox: 650 cái. Giá trung bình: 9.000đ/cái
  16/6: Bạn Tô Mỹ Anh ủng hộ mục này
 27. Muỗng inox: 520 cái. Giá trung bình: 1.000đ/cái
  25/5/2015: Bạn Hoàng GIC ủng hộ mục này
 28. Thố đựng cơm canh: 143 cái. Giá trung bình: 15.000đ/cái
 29. 23/5/2015: Bang chủ HAT và mẹt chủ PMH ủng hộ mục này
 30. Đĩa đựng thức ăn: 143 cái. Giá trung bình: 6.000đ/cái
  23/5/2015: Bang chủ HAT và mẹt chủ PMH ủng hộ mục này
 31. Thớt: 16 cái. Giá trung bình: 160.000đ/cái
 32. Vá múc cơm canh: 52 cái. Giá trung bình: 25.000đ/cái

 33. Ca nhựa múc nước: 12 cái. Giá trung bình: 10.000đ/cái
  22/5/2015: Bạn Trần Đức Lâm ủng hộ mục này
 34. Khăn quàng đỏ: 218 cái. Giá trung bình: 5.000đ/cái
  22/5/2015: Bạn Trần Đức Lâm ủng hộ mục này