Tôi yêu Kontum (phiên bản Minh Tâm)

Tác giả: Minh Tâm

Mùa tựu trường sắp tới, đến hẹn lại lên, chúng tôi lục tục khăn gói lên đường đến với vùng cao Kon Tum. Đợt này, lượng hàng hóa khá lớn vì theo dự định, chúng tôi sẽ đi 67 điểm trường, gồm trường chính và các điểm trường. Cả đoàn Gánh hàng xén chỉ có 8 người, trong đó phân nửa là những bà già U50. Nếu không có các em, với sự nhiệt tình đến quên mình, thì chắc chắn chúng tôi không thể nào thực hiện được một góc công việc này. Tiếp tục đọc