Tôi yêu Kon Tum

Tác giả: HAT

Đăk Ring

Đêm đó ở Đăk Tăng lạnh quá, mấy anh em nằm trong lều trên nền gạch ngủ không được. Gần sáng phải trèo lên nằm trên bàn mới đỡ rét. Vừa chợp mắt được khoảng 1 tiếng, tôi lại tỉnh giấc vì nghe tiếng người lao xao: đó là nhóm 6 bạn Mẹt Gỏi lá được phân công đến mấy điểm đi bộ xa nhất ở Đăk Ring (nghe thầy cô nói đi vào 1 chiều mất gần 3 tiếng đồng hồ!!!), lên đường từ mờ sáng cho kịp. Rồi những người khác cũng lục tục dậy, thu xếp gọn đồ đạc, gấp lều. Tiếp tục đọc