Lịch đóng hàng chuyến tháng 8/2013

Tác giả: Mẹ Còi

Từ ngày 3 đến 18/8, GHX sẽ bắt đầu đóng hàng cho chuyến tháng 8 đi Kon Tum:

Thời gian: 8:00 đến 16:00 hàng ngày

Địa điểm: 280E8 Lương Định Của, P. An Phú, Q2

Bạn nào rảnh xin đến chung tay ạ. Mặc dù lịch là hàng ngày, nhưng đôi lúc có thể có thay đổi đột xuất, nếu đến được ngày nào, xin các bạn thả còm báo trước giúp.