Kết quả làm việc của GHX đầu Hà Nội trong thời gian qua

Tác giả: Sống Thật Chậm

Xin lỗi mọi người thời gian qua mẹ cháu bận công chuyện nên không vào mạng cập nhật thông tin gì được. Tuy nhiên, nhóm các cô Tấm ở Quan Nhân vẫn làm việc hàng ngày và thứ Bảy hàng tuần các gương mặt quen thuộc vẫn tập hợp để vẽ vẽ, cắt cắt đều đặn.

làm việc Tiếp tục đọc