Chuyện bên lề

Tác giả: Mẹ Còi

Hai lần đảo chính bất thành của lũ xén viên

Đoàn đi kỳ này lúc đầu dự kiến 14 người, cứ rớt dần, rớt dần, Khanh, Hat, SC, bé Linh, tối trước khi lên đường còn rớt nốt Phương 5+, cuối cùng còn có 7 người, nên việc bố trí người ở lại tổ chức biểu diễn và đi khảo sát hơi khó một chút. Vì đây là lần tổ chức biểu diễn đầu tiên của Gánh ở Kon Tum nên mình rất lo, muốn có mặt, nhưng khảo sát mới là nhiệm vụ chính. Tiếp tục đọc