Gánh xiếc rong lên Kon Tum (2)

Tác giả: Mẹ Còi

Trường lớp

Tối đầu tiên đoàn ngủ lại tiểu học Ngọc Tem, bọn mình dựng lều, mắc võng ngủ ngoài hành lang một lớp học kế phòng ở của học sinh (tận dụng một lớp học khác), thấy hơi lạ là các thầy để đèn lớp sáng cả đêm.

Chỗ ở cho 95 học sinh, 4 cháu/giường Ảnh: Hồng Thắng Nguyễn

Chỗ ở cho 95 học sinh, 4 cháu/giường
Ảnh: Hồng Thắng Nguyễn

Tiếp tục đọc