BUỔI LÀM VIỆC ĐẦU NĂM

Tác giả: Sống Thật Chậm

Chiều nay GHX khai xuân hơi bị xôm trò nghe bà con: Bé Thùy Linh ngoan nhất, cưỡi xe đạp đến đầu tiên, còn mang theo cả một túi mít bóc sẵn thơm lừng; tiếp theo là Phì Pucca đến nộp mạng; rồi lần lượt Phương Anh, Bi Ve, Mẹt chủ PMH theo nhau đến; cuối cùng là bác HAT và bạn Trang (bạn của Phương Anh, người chưa đến buổi làm việc thường xuyên của Gánh lần nào nhưng đã có kinh nghiệm đi soạn áo cũ với Mẹt chủ 5+ nên rất kinh ngạc khi thấy Gánh ngoài mua còn… tự may :))

buổi làm việc đầu năm2 Tiếp tục đọc