Sự nghiệp may vá cho Tây Nguyên

Tác giả: Mẹ Còi

GHX phía nam trước giờ chỉ có mỗi hai tay thợ may chính: Mẹt chủ Thỏ Thẻ và bạn Quỳnh ở Vũng Tàu. Năm ngoái trong này phát vải mưa hơ lửa, chưa có khăn, áo thì may được bao nhiêu phát bấy nhiêu nên cũng chẳng có nhu cầu gì cấp bách. Năm nay Gánh làm ăn có kế hoạch đàng hoàng, SC phang một câu chắc nịch: hàng của trong ấy ngoài này cắt rồi trong ấy tự may nhé, năm nay ngoài phải còn phải làm thêm hàng mới. Mình “ừ” rất thản nhiên, lo gì, có hai tay máy rồi, còn mình nữa mà… 🙂 Tiếp tục đọc