Kho mới của GHX (TPHCM)

Tác giả: Mẹ Còi

Trời Phật đã nghe thấy tiếng cầu xin thảm thiết của bọn mình, nên cử quý nhân xuống phù trợ địa điểm làm kho. Sau một hồi “đói góp” chẳng có chỗ nào làm kho, cuối cùng chúng mình đã được “no dồn”, có một lúc hai người ủng hộ địa điểm: chị Kim Dung và Long Phạm Cả Mút. Rốt cuộc bọn mình đã chọn nhà của Long Phạm vì rộng rãi và tiện đường hơn. Tiếp tục đọc