Thông báo về việc blog tạm ngưng hoạt động để chuyển host

Năm nay blog Gánh hàng xén sẽ chuyển sang host mới, địa chỉ vẫn như cũ. Để chuyển dữ liệu, blog phải tạm ngưng hoạt động từ ngày 29 đến mùng 5 Tết Nguyên đán (tức từ ngày 9 đến 14/2/2013). Ngày mùng 6 Tết (15/2/2013) blog sẽ trở lại hoạt động bình thường. Các bạn muốn chúc Tết nhau hay cần trao đổi thông tin gì xin lên facebook của Gánh: http://www.facebook.com/groups/ganhhangxen nhé. 🙂