TRẢ LỜI CÂU HỎI VÌ SAO

Tác giả: Phương 5+

– Vì sao toàn những con người có cái tôi rất cao, cá tính mạnh, công việc thành đạt lại ở chung với nhau ở Gánh này được? Mình chưa từng thấy ai cau mày, khó chịu khi bị quát, mắng, gào mà theo lẽ thường ở ngoài XH, họ sẽ quay lại bổ ngay, hoặc nhẹ hơn thì quảy đít đi thẳng. Thay vào đó, lại cứ cười ha hả, chả giận hờn gì. Tiếp tục đọc