Chuyện nhặt

Tác giả: Phương 5+

Chuyện nhặt 1
Nguyên tắc, nghe kỹ, nói ít, làm đúng, đừng hỏi lắm được nghiêm chỉnh chấp hành trong tối bốc hàng và trong ý thức của những người tham gia tối nay (hehe). Hàng được kiểm theo điểm trường, dán nhãn màu (mỗi điểm trường 1 màu khác nhau), Chúa Mìn kiểm tra, đối chiếu sổ, rồi chốt “XONG, RA” là anh em mới xông vào túi bụi bê vác. Tiếp tục đọc