Ấm áp từ những tấm lòng nhân ái!

Tác giả: Dã Quỳ

Mẹ Cún bắt đầu chiến dịch đan/móc để gây quỹ cho Gánh Hàng Xén từ hôm Thứ Hai, ngày 14 tháng 1, 2013. Tính cho đến giờ phút này, sau đây là danh sách những tấm lòng nhân ái đã ủng hộ và hết lòng với các em nhỏ qua cách thức gây quỹ ấm cúng, đầy tình thương: Tiếp tục đọc