Choáng!!!

Tác giả: Sống Thật Chậm

Hôm nhờ một cậu nhân viên đi mua giúp bóng bay để Gánh mang lên cho lũ trẻ, con số 3.500 trái bóng bay khiến cậu ta tưởng nghe nhầm, cứ hỏi đi hỏi lại Toàn, CHOÁNG… mà 🙂 Mà đấy là may còn tồn hơn 600 trái từ chuyến đi trước để dự phòng cho những bé táy máy làm vỡ bóng sớm. Lần nào số dự phòng này cũng có ích ghê lắm, để cứu những con mắt thèm thuồng, ngẩn ngơ nhìn các bạn reo hò khi bóng mình tan xác pháo mất rồi 🙂 Tiếp tục đọc