GHX LUÔN CÓ QUÝ NHÂN PHÙ TRỢ :)

Tác giả: Sống Thật Chậm

Bất ngờ thót tim vào phút chót – cái xe tải được thuê để đưa hàng lên Lào Cai không về Hà Nội đúng hẹn và không thể bốc hàng để đi trong đêm như đã thỏa thuận. Mà ác ở chỗ tin đó được báo vào 9:00 đêm, lúc cả bọn đang tranh thủ ăn tối để còn kịp tiêu cơm trước khi bốc hàng. Tiếp tục đọc