Hàng mới Chợ Miền xuôi – Fundraising for underprivileged kids in Vietnam

Tác giả: Dã Quỳ

Mẹ Cún đang gây quỹ cho Gánh Hàng Xén bằng cách đan/móc những chiếc khăn choàng cổ xinh xinh này và bán mỗi cái $25. Tất cả số quỹ gây được từ những chiếc khăn này sẽ được gửi thẳng về cho GHX để sắm sửa áo ấm, giày ủng, sách vở, thuốc thang hay những đồ dùng cần thiết cho các em nhỏ vùng cao Tây Bắc & Tây Nguyên! Tiếp tục đọc