Gánh hàng xén: Một năm nhìn lại và kế hoạch tương lai

Ảnh: Hồng Thắng Nguyễn

Thế mà mới có một năm. Các xén viên khi nói về các chuyến đi trước, thường bằng giọng: hồi xưa,… cho đến khi có người nhắc, mình làm chưa được một năm mà, mới giật mình, ừ nhỉ. Có lẽ bởi một năm qua có quá nhiều chuyến đi, quá nhiều sự kiện, quá nhiều ý tưởng mới, quá nhiều việc phải hoàn thành, đến mức bây giờ chính những người thực hiện nhìn lại cũng phải giật mình, không ngờ đã làm được nhiều đến thế. Tiếp tục đọc