Báo cáo phiên chợ tháng 12 và hoạt động GHX đến cuối tháng 12/2012

Tác giả: Sống Thật Chậm

Phiên chợ tháng 12 họp ngày: 24/12 đến 26/12/2012 tại các trường Mầm non và Tiểu học A Mú Sung, Mầm non và Tiểu học A Lù, Mầm non và Tiểu học Nâm Pung, Mầm non và Tiểu học Trung Lèng Hồ, Mầm non và Tiểu học Y Tý, Mầm non và Tiểu học Ngải Thầu, Mầm non và Tiểu học Phìn Ngan. Tiếp tục đọc