Ngày làm việc 15/12 của GHX

Tác giả: Sống Thật Chậm

ĐẠI CÔNG XƯỞNG

Hôm nay là ngày làm việc đông nhất trong lịch sử GHX – 22 con người xoay như chong chóng giữa bộn bề công việc: nhóm thì sắp xếp phân loại nốt số hàng nhận ủng hộ đợt cuối, nhóm tiếp tục làm vệ sinh áo, xỏ dây áo mưa mới may xong, nhóm thì hối hả cắt nốt số áo cần bổ sung do các trường báo tăng học sinh vào phút cuối… rồi thì chia hộp kim chỉ, chia thuốc và dụng cụ cấp cứu… chưa kể gần chục cô Tấm cắm cúi may rào rào ở Quan Nhân. Ai cũng gắng hết sức để cho chuyến hàng lên Bát Xát được đầy đặn. Tiếp tục đọc