Thông báo về thời hạn nhận đồ đóng góp (Hà Nội)

Tác giả: Sống Thật Chậm

Do Gánh hàng xén đã gần đến ngày đóng hàng để lên đường, sau đó kho Cầu Diễn sẽ phải đóng cửa 2 tháng để di chuyển, GHX xin phép chỉ nhận đóng góp bằng hiện vật đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2012, (kể cả ở các điểm tiếp nhận thường xuyên như Square Cafe và nhà 21 ngõ 46 Quan Nhân). Sau khi ổn định kho mới, chúng tôi sẽ thông báo địa chỉ mới, đồng thời tiếp tục nhận đóng góp hiện vật ở tất cả các điểm tiếp nhận.

Trân trọng cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ trong thời gian qua.