Có một tấm lòng

Tác giả: HAT

Cách đây ít bữa, mình nhận được tin nhắn từ một số máy lạ: “Nhờ anh gọi điện theo số … cho bà em, nói là bạn của Phương, để nhận khăn len ủng hộ các bé vùng cao. Bà em tự mua len về đan khăn, áo ấm, nhưng em làm xa không đưa đến được”.

Tiếp tục đọc