Chuyện dọc đường: Kho lúa của người Xê Đăng

Lần đầu nhìn thấy những cái chòi nho nhỏ đứng biệt lập với làng như thế này mình ngạc nhiên lắm, chẳng biết nó là cái gì, cứ đoán già đoán non (nói mọi người đừng cười chứ mình thấy nó hơi giống cầu tõm của miền Tây Nam bộ, may nó nằm trên cạn nên mình không đoán xằng:) ). Tiếp tục đọc