Đăk Uy Bay: Chuyện bây giờ mới kể (1)

Tác giả: Sống Thật Chậm

Thật không có gì khó chịu bằng phải giữ một cục tức giận hoặc một cơn buồn cười trong bụng, thế mà cả tháng vừa rồi mình phải ém cả hai thứ ấy cùng một lúc (theo lệnh Mẹ Còi), có khổ không cơ chứ. Nhưng thôi, không lèm bèm nữa, đã đến lúc được xổ rồi… Tiếp tục đọc