Nhật ký làm lớp học cho Đăk Uy Bay

Tác giả: Mẹ Còi

Mọi việc đã hoàn thành từ giữa tháng chín, nhưng mãi đến tuần trước mình mới nhận được hình phòng học hoàn thiện gửi về nên hôm nay mới đăng được báo cáo tình hình với cả nhà, mong bà con thông cảm.

15/8: Đoan Trang đã nhờ được bạn Sơn ủng hộ hẳn một xe cẩu để chở khung sắt và tôn lên Đăk Uy Bay. Đến ngày hẹn rồi mà chẳng thấy Hải nói năng gì về kế hoạch lên đường. Đành gọi điện, này, chị hỏi thật, có thiếu tiền không? Ngập ngà ngập ngừng: Có. Thiếu bao nhiêu? Toàn bộ tiền mua tôn, 11 triệu rưỡi. Thôi em đến chị đưa cho rồi làm khẩn trương cho kịp năm học mới. Tiếp tục đọc