Chia lời phiên chợ Dền Thàng (1)

Tác giả: Sống Thật Chậm

HÀNG ĐÃ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG 🙂

Đây là tấm bạt của mẹt chủ Thỏ thẻ đi tha lôi từ Biên Hòa về, cưỡi máy bay vượt ngàn dặm từ Sài Gòn ra Hà Nội, lên xe tải, chuyển xe khách rồi chặng cuối đi ngựa thồ lên tới Dền Thàng 2, cái chuồng học khiến mẹt chủ Khanh phải bức xúc trong chuyến khảo sát hồi tháng trước giờ đã được quây kín tinh tươm như thế này. Bao nhiêu khó nhọc của cả nhà mình đều đáng giá đến từng chút một 🙂

Tiếp tục đọc