Mẹt Gỏi lá – những tấm lòng vàng

Tác giả: Mẹ Còi

An ơi, em tìm hiểu xem trên ấy có chỗ nào mua bánh mì ngọt mình mua 1.500 cái để đem vào trường cho các cháu, giá trên dưới 3.000đ thôi nha em.
Hôm sau: Dạ có rồi chị.

Thịnh ơi, em tìm hiểu xem trên ấy giá tôn thế nào giúp chị với, mình cần mua 100 tấm tôn để lợp lại lớp cho Măng Buk 1.
Mấy hôm sau: Dạ có rồi chị. Tiếp tục đọc