Ai đi buôn Dền Thàng – Y Tý với Gánh hàng xén nào!!!

Tác giả: Sống Thật Chậm

Tháng 10 và tháng 11 năm nay, Gánh hàng xén dự định tổ chức phiên chợ tại các trường Mầm non – Tiểu học Dền ThàngMầm non – Tiểu học Y Tý. Lý do chủ yếu là thời tiết không chiều người, nếu chúng ta cất gánh chậm hơn, việc đưa hàng lên đến những điểm trường lẻ xa xôi sẽ hầu như không thể làm được. Tiếp tục đọc