Đập mẹt khẩn cấp!

Tác giả: Sống Thật Chậm

Mạn phép cướp diễn đàn của Mẹ Còi 1 kỳ, vì đoàn khảo sát của GHX có việc cần thông báo và xin ý kiến gấp của bà con ạ.

Khi lên đường khảo sát các trường Mầm non và Tiểu học thuộc các xã khó khăn của huyện Bát Xát, nội bộ đoàn chúng tôi thống nhất trước với nhau rằng với nguồn lực về hàng, vốn và người giao hàng như của Gánh hàng xén hiện tại, năm học 2012-2013 này chúng tôi sẽ khảo sát toàn bộ 10 xã được Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đề xuất rồi chọn ra 6 xã để tổ chức phiên chợ, thời gian tổ chức phiên chợ sẽ phụ thuộc vào thời gian mà các Mẹt chủ có thể thu xếp được (cứ bình tĩnh làm từ giờ đến trước khi kết thúc năm học là ổn). Chúng tôi tin vào dự định của mình lắm, vì có muốn làm hơn thế, GHX cũng khó có khả năng chu toàn được, nhưng… Tiếp tục đọc