Còn đó những tiếng cười…

Tác giả: Lã Chí An (Mẹt Gỏi lá)

“Anh mới ở trong đó ra, nước ngập tới ngực…”

Choáng váng với câu nói của thầy T. Không biết thầy có biết mối bận tâm và lo lắng lớn nhất của chúng tôi trong những ngày gần đây là “Mưa” hay không mà lại phán một câu xanh rờn như thế. Thôi thì tự trấn an bằng một câu đáp gọn trơn “Nước bữa nay lớn nhưng rồi sẽ rút bớt…có gì đâu mà lo”. Tiếp tục đọc