Đêm ngủ lại Măng Buk 2

Tác giả: Mẹ Còi

Ở Măng Buk 1 chuyến trước, vì hai trường tiểu học và THCS liền nhau, các thầy cô đông nên dồn lại cho đoàn mượn phòng ngủ.

Măng Buk 2 ở trường chính chỉ có 10 giáo viên, mà đoàn mình cộng tất cả đến 12 người (ba người ra Măng Buk 1 trước để hôm sau đi Đăk Uy Bay sớm), chưa kể giáo viên ở một số điểm trường ra dự giao lưu với đoàn cũng ngủ lại nên đoàn đã tính trước sẽ tự lo chỗ ngủ. Tiếp tục đọc