Măng Buk 2 – những chặng đường

Tác giả: Mẹ Còi

Ảnh: Mẹt Gỏi lá

Cái duyên của Măng Buk hình như là chỉ đi ít người (không tính Mẹt Gỏi lá ở Kon Tum). Chuyến nào cũng vậy, lên kế hoạch là ba xe ô tô, mười mấy người đi, phải cắt bớt người. Rồi cứ rút dần, rút dần, cuối cùng còn mỗi một xe. Chuyến này cuối cùng chỉ còn có 5 người: Long Phạm (Cả Mút), Trieudoantrang (Thỏ thẻ), Thắng, STC, và mình. Tiếp tục đọc