Những đóng góp thầm lặng (4)

Tác giả: Sống Thật Chậm

Còn rất rất nhiều những đóng góp nho nhỏ mà tôi không thể kể hết ra đây. Đám mẹt chủ chúng tôi nhận thấy Gánh hàng xén giống như một cuộc chạy tiếp sức: khi nào thấy đuối, thế nào cũng có bàn tay chìa ra, nắm lấy gậy và chạy tiếp, có thể chỉ vài bước, có thể cả một quãng dài… điều quan trọng đối với chúng tôi không phải là người tham gia vào cuộc chạy ấy chạy được bao lâu, bao xa mà là họ khiến chúng tôi thấy mình luôn có đồng đội, luôn có nơi san sẻ bớt nhọc nhằn. Tiếp tục đọc